Меню сайта

Загальна характеристика ТзОВ «Імперія жирів»

«Імперія жирів» - це українська компанія, що займається розробкою, виробництвом та реалізацією споживчих продуктів на основі рослинних жирів.

ТМ «Маселко» - це унікальні продукти харчування, створені у поєднанні кращих технологічних досягнень у харчовій промисловості, в яких приховано істину енергії життя та здоров'я.

Сьогодні на підприємстві працює 122 працівники.

Потужність заводу - 4000 тонн на місяць.

Підприємство оснащене лініями з виробництва кулінарних, м’яких споживчих маргаринів, маргаринів для листкового тіста та професійних для харчової промисловості.

Новітні технології виробництва, високоякісна сировина та кваліфікований персонал дозволяють підприємству створювати продукцію високої якості за доступними цінами.

На даний час асортимент продукції підприємства налічує:

• 4 види споживчих маргаринів;

• 3 види кулінарних маргаринів;

• 8 видів професійних маргаринів для промисловості.

Пропозиція якісного продукту на основі справжніх конкурентних переваг - це основний підхід компанії при створенні наших продуктів.

Це молода українська компанія, що стрімко розвивається

Головною ідеєю заснування "Імперії жирів" було об'єднання зусиль ініціативних та досвідчених спеціалістів харчової промисловості з метою створення високоякісних, здорових та практичних продуктів харчування

Колектив “Імперії жирів” вірить, що знання та задоволення потреб споживача - це найважливіша місія компанії.

Одним з пріоритетних завдань "Імперії жирів" є створення комфортної атмосфери взаємовідносин між кожним окремим працівником як усередині компанії, так і нашими зовнішніми партнерами, аби кожен учасник нашої справи мав усі можливості досягти власних цілей та кар'єрних вершин.

Проаналізуємо основні фінансово-економічні показники діяльності ТзОВ «Імперія жирів» протягом 2010-2012 рр. Дані подані в таблиці 2.1 [18].

Таблиця 2.1 Основні фінансово-економічні показники діяльності ТзОВ «Імперія жирів» за період з 2010 до 2012 рр.

Показники

Роки

Відхилення +,- порівняно з 2012

2010

2011

2012

2010

2011

Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт,товарів,послуг)

35540

37943

42430

6890

4487

Валовий прибуток (збиток)

4550

5281

8288

3738

3007

Чистий прибуток (збиток)

-224

1013

2251

2475

1238

Середньорічна вартість основних засобів

3726

3460

4278

553

818

Рентабельність діяльності підприємства,%

-0,74

3,19

6,39

-

-

Аналізуючи дані, наведені в таблиці 2.1, можна зробити висновок про те, що в цілому показники діяльності підприємства ТзОВ «Імперія жирів» періоду досліджуваного періоду мають тенденцію до покращення. Так, дохід (виручка) від реалізації продукції в 2012 році зріс на 4487 грн порівняно з 2011 роком. В 2012 році зростання рівня доходів підприємства стало ще масштабнішим: 6890 грн порівняно з 2010 роком.

Що ж до валового прибутку підприємства, то даний показник також збільшувався протягом всього досліджуваного періоду. Значне зростання валового прибутку спостерігалось у 2012 році, коли його розмір скоротився у 1,2 рази порівняно з минулим роком.

В цілому діяльність ТзОВ «Імперія жирів» протягом досліджуваного періоду була прибутковою. Цей факт ілюструє розмір чистого прибутку (збитку) підприємства. На основі даних таблиці 2.1 можна стверджувати, що найбільший збиток підприємство було в 2010 році, коли збиток склав 224 грн. Виникнення такої ситуації пов’язано, в першу чергу, в результаті фінансово-економічної кризи, наслідки якої охопили не лише фінансовий сектор (банківська і парабанківська системи), а й сектор реального виробництва країни. В 2011 році ситуація стабілізувалася, що дозволило підприємству отримати прибуток у розмірі 1013 грн.

Важливим показником, який характеризує фінансовий стан підприємства є коефіцієнт рентабельності діяльності (відношення чистого прибутку (збитку) до чистого доходу). На основі даного показника протягом2010-2012 рр. (-0,74%, 3,19%, 6,39%) можна говорити про те, що підприємство знаходиться у стійкому фінансовому стані і його діяльність не є збитковою на даний момент часу.

Отже, ТзОВ «Імперія жирів» є підприємством, яке виготовляє споживчі продукти з рослинної олії. В цілому підприємство протягом досліджуваного періоду знаходилося в стійкому фінансовому стані, про що свідчать фінансово-економічні показники його діяльності.

   Читайте більше

   Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
   В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...

   Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв
   Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахуноквих документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, ...