Меню сайта

Загальна організаційно-економічна характеристика Вінницької торгово-промислової палати

Об’єктом дослідження є недержавна неприбуткова самоврядна організація Вінницька торгово-промислова палата (далі в тексті Вінницька ТПП). Вінницька ТПП входить у систему Торгово-промислових палат України і керується в своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом ТПП України та цим власним Статутом.

Вінницька ТПП створена у відповідності до Указу Президента України №357/94 від 4 липня 1994 р. «Про Торгово-промислову палату України» і діє у відповідності до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 2 грудня 1997 р. [2].

Керівником підприємства є Дідик Олександр Миколайович.

Найменування організації: повна назва - Вінницька торгово-промислова палата; скорочена назва - Вінницька ТПП.

Юридична адреса та місцезнаходження: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 67.

Вінницька ТПП є юридичною особою; має відокремлене майно, від власного імені може набувати майнових та особистих немайнових прав, в також нести обов'язки, бути відповідачем та позивачем у суді (арбітражному та третейському) [Додаток А].

Вінницька ТПП може займатися господарською діяльністю лише в обсязі, необхідному для виконання власних статутних завдань. Прибуток, що був одержаний не розподіляється поміж членами палати, а використовується для реалізації її статутних завдань [2].

Основні цілі та завдання Вінницької ТПП:

- забезпечення розвитку експорту вітчизняних товарів, якісній зміні його структури, забезпечення практичної допомоги організаціям, об'єднанням і підприємствам в проведенні операцій за межами національного ринку і освоєнні новітніх форм співробітництва;

- встановлення прямих виробничих й науково-технічних зв'язків вітчизняних об'єднань, організацій і підприємств з фірмами зарубіжних країн і створення спільних організацій та міжнародних об'єднань;

- забезпечення взаємодії поміж суб'єктами господарської діяльності, регуляція їх взаємовідносин з державою та її органами, а також із соціальними партнерами;

- захист інтересів членів Вінницької ТПП, що пов'язані з їх підприємницькою діяльністю як в Україні, так і за її межами, забезпечення розвитку ринкових відносин у власному регіоні, господарської діяльності у всіх її можливих формах, експорту вітчизняних товарів, консультаційні послуги для проведення торговельно-економічних операцій, допомога в освоєнні новітніх форм співробітництва;

- проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних організацій;

- надання довідкових інформаційних послуг і сприяння поширенню інформації стосовно науково-технічних досягнень, економіки, звичаїв та правил торгівлі України та інших країн, законодавства, діяльності та можливостей зовнішньоекономічного співробітництва організацій, що розташовані в зоні обслуговування Вінницької ТПП;

- поширення довідкових, інформаційних, рекламних і методичних матеріалів з питань, що входять у сферу діяльності Вінницької ТПП;

- організація навчання й стажування спеціалістів у різних сферах господарської діяльності;

- організація ділових зустрічей, семінарів, виставок, конференцій;

- здійснення видавничої та редакторської підготовки і друкарського виготовлення рекламно-інформаційних матеріалів;

- послуги із продажу експонатів вітчизняних учасників ярмарків і виставок за кордоном, а також реалізації іноземних експонатів на власних виставках Вінницької ТПП;

- проведення у Вінницькій області рекламної роботи для українських й іноземних бізнесменів;

- переклади;

- послуги із проведення експертиз кількості, комплектності, якості, українських та імпортних товарів;

- калькуляція вартості товарів, продукції чи іншого майна;

- надання послуг митних брокерів;

- допомога в отримані охоронних документів на промислові зразки, винаходи, товарні знаки й інші об'єкти промислової власності;

- видання та засвідчення сертифікатів всіх форм про походження продукції;

- засвідчення сертифікатів відповідності для продукції українського й іноземного виробництва;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...