Меню сайта

Загальна організаційно-економічна характеристика Вінницької торгово-промислової палати

Як бачимо з табл. 2.3 капітал Вінницької ТПП зростає щороку на 191 тис. грн. в 2011 р. і на 376 тис. грн. у 2012 р. Найбільшу частку в структурі капіталу ВТПП займають Нерозподілений прибуток та Інші довгострокові зобов’язання. Нерозподілений прибуток зростає протягом аналізованого періоду на 13,44 і та 51,17% у 2011 та 2012 рр. відповідно. Обсяг інших довгострокових зобов’язань як і Інший додатковий капітал в межах аналізованого періоду залишився незмінним. Поточні зобов’язання за розрахунками становлять невелику долю в обсягу капіталу і не показують чіткої тенденції до зростання чи до зниження. Звідси можна зробити висновок, що капітал ВТПП цілком відповідає потребам підприємства і є оптимальним за свої обсягом та динамікою.

Наочне відображення обсягу та динаміки капіталу ВТПП можемо побачити на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Аналіз обсягу та динаміки капіталу ВТПП, 2010-2012 рр.

Таблиця 2.4. Аналіз структури капіталу Вінницької торгово-промислової палати за 2010-2012 рр.

Показники

Частка показника в загальному обсязі, %

Відхилення в структурі, %

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

Інший додатковий капітал

1,54

1,37

1,14

-0,16

-0,24

Нерозподілений прибуток

52,10

52,83

66,06

0,72

13,23

Інші довгострокові зобов’язання

38,08

34,04

28,15

-4,04

-5,88

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2,03

5,70

2,28

3,66

-3,42

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з бюджетом

1,45

2,04

0,50

0,59

-1,54

з оплати праці

1,26

1,38

1,73

0,12

0,35

із внутрішніх розрахунків

3,43

2,24

-1,19

-2,24

Інші поточні зобов’язання

0,12

0,41

0,14

0,29

-0,27

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...