Меню сайта

Загальна організаційно-економічна характеристика Вінницької торгово-промислової палати

Як бачимо з табл. 2.3 капітал Вінницької ТПП зростає щороку на 191 тис. грн. в 2011 р. і на 376 тис. грн. у 2012 р. Найбільшу частку в структурі капіталу ВТПП займають Нерозподілений прибуток та Інші довгострокові зобов’язання. Нерозподілений прибуток зростає протягом аналізованого періоду на 13,44 і та 51,17% у 2011 та 2012 рр. відповідно. Обсяг інших довгострокових зобов’язань як і Інший додатковий капітал в межах аналізованого періоду залишився незмінним. Поточні зобов’язання за розрахунками становлять невелику долю в обсягу капіталу і не показують чіткої тенденції до зростання чи до зниження. Звідси можна зробити висновок, що капітал ВТПП цілком відповідає потребам підприємства і є оптимальним за свої обсягом та динамікою.

Наочне відображення обсягу та динаміки капіталу ВТПП можемо побачити на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Аналіз обсягу та динаміки капіталу ВТПП, 2010-2012 рр.

Таблиця 2.4. Аналіз структури капіталу Вінницької торгово-промислової палати за 2010-2012 рр.

Показники

Частка показника в загальному обсязі, %

Відхилення в структурі, %

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

Інший додатковий капітал

1,54

1,37

1,14

-0,16

-0,24

Нерозподілений прибуток

52,10

52,83

66,06

0,72

13,23

Інші довгострокові зобов’язання

38,08

34,04

28,15

-4,04

-5,88

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2,03

5,70

2,28

3,66

-3,42

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з бюджетом

1,45

2,04

0,50

0,59

-1,54

з оплати праці

1,26

1,38

1,73

0,12

0,35

із внутрішніх розрахунків

3,43

2,24

-1,19

-2,24

Інші поточні зобов’язання

0,12

0,41

0,14

0,29

-0,27

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Проблематика майнового оподаткування
В умовах формування ринкових форм господарювання та фінансової кризи розвиток податкового законодавства має суттєве значення. Протягом тривалого періоду науковцями та експертами досить активно обговорюється тема оподаткування майна. На сьогодні оподаткування майна в Україні представлене ...

Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства
При проведенні аналізу фінансової стійкості підприємств в економічній літературі використовують різні методи і підходи. Оскільки не існує єдності у визначенні категорії фінансової стійкості, то відсутній і єдиний підхід до визначення показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Для хар ...