Меню сайта

Оподаткування доходів бюджетних установ

Розглянемо доходи таких організацій, на які поширюється пільговий режим оподаткування (звільнення від оподаткування) згідно з пп. 7.11.2 Закону про прибуток.

Ось цей перелік (див. таб. 1.2).

Наведені у таблиці 1.2 доходи і понесені у зв'язку з їх одержанням витрати бюджетні установи не відносять ані до валового доходу, ані до валових витрат. Це випливає з п. 7.20 Закону про прибуток.

Та не все так безхмарно для бюджетників. Коли бюджетна організація одержує дохід із джерел інших, ніж визначено пп. 7.11.2, вона зобов'язана сплатити податок на прибуток. Прибуткова математика така: суму доходів, отриманих із таких інших джерел, зменшують на суму витрат, пов'язаних з її отриманням. При цьому слід дотримуватися двох умов:

витрати беруть до уваги у розмірі, що не перевищує суми доходів;

суму амортизаційних відрахувань не зважають.

Причому податковий облік у бюджетників дещо відрізняється: його ведуть за "касовим" методом, оскільки для них мають значення фактично отримані доходи, які потрапили на рахунки, відкриті у Держказначействі, і фактично понесені витрати.

Таблиця 1.2 Доходи звільнені від оподаткування

№ п\п

Доходи звільнені від оподаткування

Примітка

1

Кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань

Доходи закладів та установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ, що утримуються за рахунок бюджету (державного або місцевого), зараховують до складу кошторису (на спеціальний рахунок) на утримання таких неприбуткових організацій та використовують виключно на фінансування витрат такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності відповідно до їх статуту). При цьому перелік платних послуг, які можуть надавати такі неприбуткові організації, установлює КМУ (пп. 7.11.8 Закону про прибуток)

2

Пасивні доходи

3

Кошти або майно, що надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходи державних професійно-технічних навчальних закладів, отримані від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язаних з основною, статутною діяльністю

4

Дотації чи субсидії, отримані з державного або місцевого бюджету, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надається таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на такі послуги, що надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам відповідно до законодавства, з метою зниження рівня таких цін

До доходів, що потрапляють під "жорна" Закону про прибуток, у загальноприйнятому розумінні відносять доходи від діяльності, не передбаченої статутними документами. І якщо говорити про платні послуги, що надавить бюджетні установи, то, найімовірніше, це доходи, які виходять за межі постанови № 659, що перелічує власні надходження.

На нашу думку, мало знайдеться керівників бюджетних установ, які погодяться на таку позастатутну діяльність. Навіть якщо таке й трапиться, то слід пригадати, що всі кошти, котрі надійдуть до таких установ, опиняться на їх реєстраційних рахунках і підуть на власне утримання відповідно до кошторису (це, до речі, стикується з абз. 2 пп. 7.11.8 Закону про прибуток, де йдеться саме про пільгове оподаткування). Тобто якими б не були ті інші джерела, їм не оминути кошторису - всі вони є бюджетними!

Коли доходи НПО отримані протягом звітного (податкового) року на кінець першого кварталу наступного за звітним року перевищують 25% від загальних валових доходів, отриманих протягом такого звітного року, така НПО зобов'язана сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку за ставкою 30% до суми такого перевищення. У разі отримання НПО доходу з інших джерел ніж зазначено вище (підпункти 7.11.3. та 7.11.7 пункту 7.11 Ст.7 ЗУ №283/97-ВР), така організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, але не вище суми таких доходів. При підрахунку суми перевищення доходів над витратами, а також сум оподатковуваного прибутку НПО сума амортизаційних відрахувань не враховується.(підпункт.7.11.9 пункту 7.11 Ст.7 Закону).

Читайте більше

Податкові пільги і їх вплив на розвиток підприємства
Актуальність поданої теми полягає у розширеному розкритті ролі податкових пільг у розвитку підприємства. В першу чергу, потрібно звернути увагу що ж собою являє сама пільга. Пільга - це звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості, від сплати подат ...

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
фінансовий стійкість прибуток рентабельність Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інт ...