Меню сайта

Основні податки, які сплачують бюджетні установи

обороти з реалізації товарів для власного впоживання;

- митна вартість товарів, які імпортуються на Україну, у тому числі в межах бартерних операцій або без сплати їх вартості чи з частковою оплатою.

Ставки є диференційовані, в залежності від груп підакцизних товарів. (Так підакцизними є товари: легкі, середні, важкі дистиляти, спеціальні бензини, бензини моторні, ювелірні вироби - згідно ЗУ «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)» від 11.07.1996 №313/96-ВР; спирт етиловий та алкогольні напої - згідно ЗУ «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої » від 7.05.1996; також транспортні засоби - згідно ЗУ «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби» від 24.05.1996 №216/96-ВР;а також тютюнові вироби - згідно ЗУ »Про внесення змін та доповнень доЗакону України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на тютюнові вироби» від 19.11.1999 №1246-XIV.)

Суми акцизного збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками самостійно, виходячи з обсягів реалізованих підакцизних товарів (продукції) за встановленими ставками.

Пільги: збір не справляються (Ст.5 Декрету «Про акцизний збір»):

- при реалізації підакцизних товарів на експорт за іноземну валюту;

- з обороту від реалізації легкових автомобілів спец, призначення для інвалідів;

- з обороту від реалізації спирту етилового, що використовується на виготовлення лікарських засобів та ветеринарних препаратів.

Платники акцизного збору, а також податкові агенти несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність стягнення та сплати акцизного збору до бюджету.

Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати акцизного збору здійснюється органами податкової служби.(Ст.8 Декрету «Про акцизний збір»)

Державне мито

Платниками державного мита можуть бути НПО за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами. (Ст. 1 Декрету КМУ «Про державне мито» далі Декрет №7-93)

Об'єкти справляння державного мита: (Ст. 2 Декрету №7-93)

- із позовних заяв, заяв з переддоговірних спорів, заяв (скарг) у справах окремого провадження і скарг на рішення, прийняті відносно релігійних організацій, з касаційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили, а також за видачу судами копій документів;

із позовних заяв і заяв кредиторів у справах про банкрутство, що подаються до арбітражних судів, та заяв про перевірку рішень, ухвал, постанов у порядку нагляду, а також про їх перегляд за нововиявленими обставинами;

- за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів;

- за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин і підтриманням їх чинності.

Розміри ставок державного мита є диференційованими, встановлюються в таких розмірах (передбачені Ст. 3 Декрету №7-93):

. Із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом копій документів:

- із позовних заяв 1 відсоток ціни позову, але не менше З неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 нмдг, із скарг за неправомірні дії органів державного управління службових осіб, що ущемляють права громадян 0,2 нмдг, із позовних заяв з переддоговірних спорів 0,5 нмдг.

із касаційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви й скарги, а з майнових спорів - ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми за повторну видачу копії судового рішення, вироку, ухвали та іншої постанови суду 0,03 нмдг

2. Із заяв, що подаються до арбітражних судів:

- із позовних заяв майнового характеру 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 нмдг;

- із позовних заяв немайнового характеру, в тому числі із заяв про визнання недійсними повністю або частково актів ненормативного характеру; із заяв кредиторів про порушення справ про банкрутство, а також із заяв кредиторів, які звертаються з майновими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство 5 нмдг;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Оподаткування доходів громадян
В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулюв ...

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
фінансовий стійкість прибуток рентабельність Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інт ...