Меню сайта

Основні податки, які сплачують бюджетні установи

обороти з реалізації товарів для власного впоживання;

- митна вартість товарів, які імпортуються на Україну, у тому числі в межах бартерних операцій або без сплати їх вартості чи з частковою оплатою.

Ставки є диференційовані, в залежності від груп підакцизних товарів. (Так підакцизними є товари: легкі, середні, важкі дистиляти, спеціальні бензини, бензини моторні, ювелірні вироби - згідно ЗУ «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)» від 11.07.1996 №313/96-ВР; спирт етиловий та алкогольні напої - згідно ЗУ «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої » від 7.05.1996; також транспортні засоби - згідно ЗУ «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби» від 24.05.1996 №216/96-ВР;а також тютюнові вироби - згідно ЗУ »Про внесення змін та доповнень доЗакону України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на тютюнові вироби» від 19.11.1999 №1246-XIV.)

Суми акцизного збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками самостійно, виходячи з обсягів реалізованих підакцизних товарів (продукції) за встановленими ставками.

Пільги: збір не справляються (Ст.5 Декрету «Про акцизний збір»):

- при реалізації підакцизних товарів на експорт за іноземну валюту;

- з обороту від реалізації легкових автомобілів спец, призначення для інвалідів;

- з обороту від реалізації спирту етилового, що використовується на виготовлення лікарських засобів та ветеринарних препаратів.

Платники акцизного збору, а також податкові агенти несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність стягнення та сплати акцизного збору до бюджету.

Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати акцизного збору здійснюється органами податкової служби.(Ст.8 Декрету «Про акцизний збір»)

Державне мито

Платниками державного мита можуть бути НПО за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами. (Ст. 1 Декрету КМУ «Про державне мито» далі Декрет №7-93)

Об'єкти справляння державного мита: (Ст. 2 Декрету №7-93)

- із позовних заяв, заяв з переддоговірних спорів, заяв (скарг) у справах окремого провадження і скарг на рішення, прийняті відносно релігійних організацій, з касаційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили, а також за видачу судами копій документів;

із позовних заяв і заяв кредиторів у справах про банкрутство, що подаються до арбітражних судів, та заяв про перевірку рішень, ухвал, постанов у порядку нагляду, а також про їх перегляд за нововиявленими обставинами;

- за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів;

- за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин і підтриманням їх чинності.

Розміри ставок державного мита є диференційованими, встановлюються в таких розмірах (передбачені Ст. 3 Декрету №7-93):

. Із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом копій документів:

- із позовних заяв 1 відсоток ціни позову, але не менше З неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 нмдг, із скарг за неправомірні дії органів державного управління службових осіб, що ущемляють права громадян 0,2 нмдг, із позовних заяв з переддоговірних спорів 0,5 нмдг.

із касаційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви й скарги, а з майнових спорів - ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми за повторну видачу копії судового рішення, вироку, ухвали та іншої постанови суду 0,03 нмдг

2. Із заяв, що подаються до арбітражних судів:

- із позовних заяв майнового характеру 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 нмдг;

- із позовних заяв немайнового характеру, в тому числі із заяв про визнання недійсними повністю або частково актів ненормативного характеру; із заяв кредиторів про порушення справ про банкрутство, а також із заяв кредиторів, які звертаються з майновими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство 5 нмдг;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...