Меню сайта

Основні податки, які сплачують бюджетні установи

- із позовних заяв із спорів, що виникають під час укладання, зміни або розірвання господарських договорів, які підлягають розгляду;

у Вищому арбітражному суді України 6 нмдг в інших арбітражних судах 5,0 нмдг;

- із заяв про перевірку рішень, ухвал, постанов у порядку нагляду, а також про перегляд їх за нововиявленими обставинами 50 відсотків ставки,що підлягає сплаті у разі подання заяви, для розгляду спору в першій інстанції, а із спорів майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми

. За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів:

- за посвідчення договорів вартості купівлі-продажу майна державних підприємств, а також за посвідчення договорів застави 0,1 відсотка майна, що викуповується або предмета застави;

- за вчинення протестів векселів, пред'явлення чеків до платежу і посвідчення неоплати чеків 0,3 нмдг;

- за засвідчення вірності перекладу документа з однієї мови на іншу (за сторінку) 0,3 нмдг;

- за вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, алене менше З неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 нмдг;

за засвідчення вірності копій документів та витягів з них (за сторінку) 0,01 нмдг;

- за засвідчення справжності кожного підпису на документах, у тому числі справжності підпису перекладача (за кожний документ) 0,02 нмдг;

- за передачу заяв громадян, державних установ, підприємств та організацій, селянських (фермерських) господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативних, громадських об'єднань іншим громадянам, державним установам, підприємствам і організаціям, селянським (фермерським) господарствам, колективним сільськогосподарським підприємствам, іншим кооперативним та громадським об'єднанням і вчинення інших нотаріальних дій. 0,03 нмдг;

за видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів 0,03 нмдг;

- за посвідченням договорів оренди (суборенди) земельних ділянок 0,01 відсотка від грошової оцінки земельної ділянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. У разі відсутності грошової оцінки земель - 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

. За нотаріальні та інші дії, вчинювані за межами нотаріальної контори, виконавчого комітету сільської, селищної, міської Рад народних депутатів за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються фактичні витрати, пов'язані з виїздом для вчинення дій).

5. За вчинення інших дій:

- за консульські дії,, які провадяться за кордоном і на території України за тарифами консульських зборів України;

- за операції з цінними паперами;

- за реєстрацію інформації про емісію цінних паперів, крім паперів державних та місцевих позик 0,1 відсотка номінальної вартості емісії цінних:

- за видачу приватизаційних паперів 0,2 відсотка номінального значення приватизаційних паперів;

- за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин і підтриманням їх чинності;

- за подання клопотання про родовження строку дії патенту 1 нмдг;

- за підтримання чинності патенту щорічно, починаючи з дати надходження заявки про його видачу: у таких розмірах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Пільги:(від сплати державного мита звільняються) (Ст.4 Декрету №7-93):

- позивачі - за позовами, що випливають з авторського права, а також з права на відкриття, винахід, раціоналізаторську пропозицію та промислові зразки;

- державні й громадські органи, підприємства, установи, організації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених чинним законодавством, із заявами по суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, а також споживачі - за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей України, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації інвалідів, їхні підприємства та установи, республіканське добровільне громадське об'єднання «Організація солдатських матерів України» - за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбітражного суду, а також за вчинення всіх нотаріальних дій.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...

Інвестиції у формі капітальних вкладень
Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, зокрема видатки нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, проектно-пошукові роботи, будівельно-монтажні роботи щодо спорудження будинків та споруд й комунікацій до них та інші витрати кап ...