Меню сайта

Основні податки, які сплачують бюджетні установи

Платник: підприємства, та організації, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно.

Ставки: 6 відсотків від об'єкта оподаткування.

Пільги: збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо послугами стільникового зв'язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи характеристик.

До місцевих податків належать:

Податок з реклами.

Податок з реклами сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, які передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших технічних засобів, майна та одягу; на вулицях, магістралях, майданах, будинках, транспорті та в інших місцях.

Об'єктом цього податку є вартість послуг за встановлення та розміщення реклами.

Платниками є юридичні та фізичні особи. Так як інформація з реклами передається з комерційною метою, то платником може бути госпрозрахункова організація, яка створена об'єднанням громадян для виконання статутних завдань і цілей.

Граничний розмір податку з реклами не повинен перевищувати 0,1 відсотка вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 відсотка за розміщення реклами на тривалий час.

Податок з реклами сплачується під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами.

Комунальний податок.

Об'єкт: фактичні витрати на оплату праці працівника НПО.

Платник: НПО є платниками, якщо вони здійснюють витрати на оплату праці працівнику.

Граничний розмір: не повинен перевищувати 10% річного фонду оплати праці обчисленого виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Сплачується не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним.

Готельний збір.

Збір стягується з метою фінансування заходів з розвитку готельного господарства.

Об'єкт: добова вартість житла, що наймається без врахування додаткових послуг

Платниками є особи, які проживають у готелях.

Граничний розмір готельного збору не повинен перевищувати 20 відсотків добової вартості найманого житла (без додаткових послуг). Готельний збір справляється і перераховується до бюджету місцевого самоврядування адміністрацією готелю.

Збір за парковку автотранспорту.

Об'єкт: одна година паркування автотранспорту.

Платниками є юридичні особи та громадяни, які паркують автомобілі в спеціально обладнаних або відведених для цього місцях.

Граничний розмір не повинен перевищувати 3 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в спеціально обладнаних місцях і 1 відсотка у відведених місцях.

Збір за парковку автотранспорту сплачується водіями на місці парковки.

Ринковий збір

Об'єкт обкладення торгівельні місця на ринках і в павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків.

Платники: юридичні особи та громадян, які реалізують сільськогосподарську і промислову продукцію та інші товари, (тобто платником цього збору можуть бути лише госпрозрахункові організації НПО)

Граничний розмір не повинен перевищувати 20 відсотків мінімальної заробітної-плати для громадян і трьох мінімальних заробітних плат для юридичних осіб залежно від ринку, його територіального розміщення та виду продукції (товару).

Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі.

Збір за право на використання місцевої символіки.

Об'єкт: вартість виробленої продукції (робіт, послуг) з використанням місцевої символіки

Платники: юридичні особи і громадяни, які використовують цю символіку з комерційною метою. (Щодо НПО, то платником можуть бути госпрозрахункові організації об'єднань громадян).

Граничний розмір не повинен перевищувати з юридичних осіб - 0,1 відсотка вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням місцевої символіки, з громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, - п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перейти на сторінку: 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ М’ясокомбінат Ятрань за даними фінансової звітності
В умовах невизначеності та нестабільності економічних умов господарювання прогнозування фінансового стану за допомогою фінансових показників не дає в повному обсязі інформацію щодо перспектив фінансового розвитку підприємства. За таких обставин виникає необхідність застосування механізму ...