Меню сайта

Розрахункова частина

Дані про залишкову вартість ОФ використовують для розрахунку податкової амортизації за звітний період і визначення суми ремонтних витрат, що включаються до валових витрат підприємства.

Гранична сума включення ремонтних витрат до валових витрат підприємства розраховується за формулою

де Ргв - гранична сума витрат на ремонт, що включається до валових витрат підприємства, грн;

ОФ - залишкова вартість всіх груп ОФ станом на 1 липня бюджетного року, грн;

Нм - норматив включення ремонтних витрат до валових витрат підприємства, %.

За умовами прикладу гранична сума віднесення ремонтних витрат до валових витрат становить: 575 000 • 10 : 100 = 57 500 грн, отже, до валових витрат можна віднести всю суму (10 000 грн) запланованих витрат на ремонт будинку офісу.

Перед складанням бюджету з податку на прибуток також слід проаналізувати всі види витрат на відповідність критеріям включення їх до складу валових витрат.

Складаючи бюджет з податку на прибуток, слід врахувати суму перерахування товарно-матеріальних цінностей відповідно до пп. 5.9 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", що визначається за результатами звітного періоду: 7000 • 60 - 3000 • 50 = 270 000 грн.

Сума амортизації ОФ за місяць розраховується так: (150 000 • 2 : 100 + 300 000 • 10 : 100 + 100 000 • 6 : 100 + + 25 000 • 15 : 100): 3 = 42750 : 3 = 14 250 грн.

До валового доходу і валових витрат включаються суми за виключенням ПДВ. Наприклад, сума валових доходів за липень визначається так: 1 200 000 : 120 • 100 = 1 000 000 грн, а валових витрат на закупівлю товарів - 600 000 : 120 • 100 = 500 000 грн.

Витрати на оплату праці включають заробітну плату адміністративного персоналу і персоналу зі збуту, і зокрема за липень вони розраховуються так: 10 400 + 15 400 = 25 800 грн. До транспортних витрат можуть включатися різні види витрат, наприклад, оренда автомобілів, витрати на пально-мастильні матеріали (ПММ) для автомобілів, відрядні витрати експедитора й водія й т. п. З метою спрощення припустимо, що в наведеному прикладі транспортні витрати складаються з витрат на ПММ для вантажних автомобілів. Тоді до валових витрат за умови одержання податкових накладних включають суму без ПДВ, зокрема, за липень: 3600 : 120 • 100 = 3000 грн.

Таблиця 1.2 Бюджет податку на прибуток за липень 2009 р.

Показник

Нарахування

1. Валові доходи: 1.1. Продаж товарів

1 000 000

1.2. Перерахування запасів за п. 5.9 Закону про прибуток

-

Разом валових доходів

-

2. Валові витрати: 2.1. Закупівля товарів

500 000

2.2. Оплата праці

25 800

2.3. Транспортування товарів покупцям

3 000

2.4. Реклама

10 000

2.5. Передплата спеціалізованих видань

500

2.6. Ремонт будинку офісу

-

2.7. Оплата послуг зв'язку (телефон, факс)

2 000

2.8. Податок на землю

100

2.9. Комунальний податок

41

2.10. Внески на соціальне страхування

9 638

Разом валових витрат

551 079

3. Амортизація ОФ

14 250

4. Оподатковуваний прибуток

-

5. Податок на прибуток

434 671

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Робота Управління статистики в Сумській області
Звіт по переддипломній практиці містить характеристику управління статистики в Сумській області вцілому та відділу статистики фінансів, опис специфіки його роботи. Під час проходження практики в фінансовому статистичному відділі я ознайомилась з основами фінансової звітності підприємств, ...

Грошова система України
Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний банк України. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є гривня. Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і публікується в пресі. ...