Меню сайта

Розрахункова частина

. Неповідомлення податкових органів про відкриття чи закриття рахунків у банках.

. Відсутність на момент перевірки податкових декларацій і розрахунків, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків на прибуток і додану вартість за звітні періоди.

Рішення про застосування фінансових санкцій за даними матеріалів перевірки приймає начальник податкової інспекції чи його заступник. Перший екземпляр рішення відправляється керівнику для внесення відповідних сум у бюджет, а другий - начальнику відділу обліку і звітності податкової інспекції для внесення запису в картках особового обліку.

Підприємства повинні сплатити нараховані суми протягом 10 днів після проведення перевірки, а громадяни - протягом 15 днів. Дані суми у випадку невнесення юридичними особами стягуються в безперечному порядку, а з громадян - за рішенням суду чи виконавчого запису нотаріуса.

Дії службових осіб податкових органів можуть бути оскаржено У встановленому порядку, але подача скарги не зупиняє санкції.

Виняток складають лише рішення з податку на прибуток і додану вартість. У цьому випадку подача скарги зупиняє стягування фінансових санкцій до повного вирішення питання в судовому порядку.

Припустимо, що наше підприємство є платником єдиного податку за ставкою 6 відсотків. За липень 2009 року подані розрахунок єдиного податку та декларація з податку на додану вартість. У липні підприємством були здійснені наступні господарські операції:

відвантажена продукція підприємству «Глобус» на суму 18000 грн., в т.ч. ПДВ - 3000 грн.;

- придбані матеріали на виробництво на суму 15000 грн., в т.ч. ПДВ - 2500 грн.;

одержана передплата за продукцію від підприємства «Оріон» в сумі 54000 грн., в т. ч. ПДВ - 9000 грн.;

- реалізовано товари зі складу на суму 2400 грн., в т. ч. ПДВ - 400 грн.;

придбано обладнання, яке входить до складу основних фондів й підлягає амортизації на суму 42000 грн., в т.ч. ПДВ - 7000 грн.;

- реалізовані товари спеціального призначення (згідно з переліком КМУ) на суму 14000грн.;

- підприємство «Катерина» перерахувало кошти за відвантажену в попередньому періоді товари в сумі 15000 грн., ПДВ - 2500 грн.;

Сума ПДВ, визначена платником в розмірі 1500 грн., сплачена до бюджету 20.09.2002 р.

Сума єдиного податку, визначена платником - 1000 грн., сплачена до бюджету 20.09.2002р.

Документальна перевірка підприємства була проведена 24.09.2002 р.

Розрахунок податкового зобов'язання з ПДВ: 3000 + 9000 + 400 = 12400 грн.

Розрахунок податкового кредиту: 2500 + 7000 - 9500 грн.

ПДВ до сплати в бюджет: 12400 - 9500 =2900 грн.

Виручка від реалізації: 18000 + 54000 + 2400 + 14000 = 88400 грн.

Сума єдиного податку: 88400*6% /100% = 5304 грн.

За результатами документальної перевірки донараховано:

ПДВ у сумі 1400 грн.;

єдиний податок у сумі 4304 грн.;

штрафні санкції: 1500 грн. * 4 - 10% /100% = 600 грн. - з ПДВ;

грн. - 4 * 10%/100% = 400 грн. - з єдиного податку.

За затримку платежів нараховується:

а) пеня: (1500*120%*8% /100%) /365*52 = 20,52 грн. - з ПДВ;

(1000*120% * 8% /100%) /365 * 62 = 16,30 грн. - з єдиного податку;

б) штрафні санкції

*20% /100% = 300 грн. - з ПДВ;

*20% /100 5 = 200 грн. - з єдиного податку.

ВИСНОВКИ

Курсова робота досліджувала одну з актуальних проблем сучасної податкової системи - оподаткування бюджетних установ. Дослідження, вивчення та аналіз низки літературних джерел, спостереження за практикою дали змогу зробити такі висновки і узагальнення:

Бюджетні установи є неприбутковими організаціями.

Аби на бюджетника начепити ярлик "неприбутковий", його достатньо включити до Реєстру неприбуткових організацій і установ в Державній Податковій Адміністрації, що являє собою автоматизовану систему збору, накопичення та обробки даних про НПО.

Перейти на сторінку: 15 16 17 18 19 20 21

Читайте більше

Земельне оподаткування в Україні
Курсова робота присвячена теоретичному осмисленню актуальної проблеми у сфері земельного оподаткування, а також обґрунтовані шляхи її практичного розв’язання, виконані на основі ретельно проведеного аналізу статистичного матеріалу. Актуальність теми дослідження. В умовах формування в У ...

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу. Основними напрямами інвестиційної діяльності є: створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів; збільше ...