Меню сайта

Розрахункова частина

у разі зміни матеріально відповідальних осіб;

за виявлення фактів крадіжки та зловживань, а також псування цінностей;

- у разі пожежі або стихійного лиха;

- у разі перетворення державного підприємства на акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю;

- у разі оренди або викупу майна підприємства;

- під час ліквідації підприємства (перед складанням ліквідаційного балансу).

Під час інвентаризації запасів згідно з Інструкцією № 69:

а) здійснюється їх переважування, обмірювання, підрахунок у порядку розташування цінностей у приміщенні; при цьому не допускається безладний перехід комісії від одного виду цінностей до іншого. За зберігання товарно-матеріальних цінностей в однієї матеріально відповідальної особи в різних ізольованих приміщеннях інвентаризацію проводять послідовно за місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення пломбують, і комісія переходить у наступне приміщення;

б) інвентаризаційні описи складають окремо на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, не оплачені покупцями в строк відвантажені товари й цінності й на ті, що знаходяться на складі інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, в переробці);

в) кількість цінностей і товарів, що зберігаються в непошкодженій упаковці постачальника, може визначатися на підставі документів (за обов'язкової перевірки в натурі частини зазначених цінностей);

г) на прибуткових документах на товарно-матеріальні цінності, які надійшли на об'єкт і були прийняті під час його інвентаризації, матеріально відповідальна особа в присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови робить відмітку «після інвентаризації» з посиланням на дату опису, де записано ці цінності;

ґ) на видаткових документах на товарно-матеріальні цінності, які відпущено зі складу під час інвентаризації з дозволу керівника підприємства і головного бухгалтера, в присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови робиться відмітка, і відомості про такі цінності заносяться в окремий опис у порядку, аналогічному цінностям, що надійшли під час інвентаризації;

д) допускається складання групових інвентаризаційних описів малоцінних та швидкозношуваних предметів, виданих в індивідуальне користування працівника, із зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб (на яких ведуться особові картки) та їхніми розписками в опису.

У ході інвентаризації здійснюється звіряння фактичної наявності товарів з даними бухгалтерського обліку.

На підставі актів інвентаризації та звіряльних відомостей до них перевіряється обґрунтованість взаємного заліку надлишків і недостач від пересортиці. Такий залік допускається лише як виняток за один і той самий інвентарний період, у тієї самої перевірюваної особи, щодо товарно-матеріальних цінностей одного найменування. Проте якщо вартість цінностей, яких не вистачає, більша від тих, що є в надлишку, різницю відносять на винних осіб.

Якщо під час інвентаризації виявлено надлишки матеріальних цінностей, необхідно проаналізувати причину їх утворення, особливо коли вони виникли у виробництві. Як правило, такі надлишки утворюються в разі завищення норм витрачання матеріалів або ж невкладання їх в отримуваний продукт.

У податковому обліку вартість надлишків товарів, виявлених у результаті інвентаризації, включається до складу валових доходів на підставі пп.4.1.6 п. 4.1 ст.4 Закону про прибуток як безоплатно надані матеріальні активи. Також сума виявлених інвентаризаційних різниць враховується при перерахунку за п.5.9 ст. 5 Закону про прибуток, а саме сума надлишків додається, а сума нестачі віднімається від суми, відображеної в графі «Залишок на початок періоду» Відомостей про балансову вартість товарних запасів. Цим уточнюються валові витрати звітного періоду і не відбувається їх завищення (заниження). У свою чергу виключення суми нестачі з валових витрат дасть можливість підприємству не включати суму відшкодування, отриманого від винної особи, у податковому обліку до складу валових доходів. Так, відповідно до пп.4.2.3 п. 4.2 ст. 4 Закону про прибуток не включаються до складу валового доходу суми коштів чи вартість майна, отримані платником податку за рішенням арбітражного суду або в результаті задоволення претензій у порядку, визначеному законодавством як компенсація прямих витрат чи збитків, понесених таким платником податку в результаті порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, у випадку, якщо вони не були віднесені таким платником податку до складу валових витрат або відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Діагностика фінансового стану підприємства
Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійсню ...

Програмно-цільовий метод управління місцевими бюджетами
Сучасний стан розвитку України і її окремих регіонів потребує поглибленого та прогнозованого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави, у формуванні показників комплексної програми соціально-економічного розвитку окремого регіону та адміністративно-територіальної одиниці. До ...