Меню сайта

Розрахункова частина

Якщо винуватець нестачі не встановлений або у відшкодуванні збитку підприємству відмовлено судом, слід зробити коригування щодо сум ПДВ, що припадають на суму нестачі та віднесені при придбанні товарів до податкового кредиту.

Втрати товарів у межах норм природного убутку підлягають включенню до складу валових витрат на підставі пп.5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону при прибуток, ж витрати, пов'язані з веденням господарської діяльності. Крім того, здійснювати коригування податкового кредиту щодо ПДВ, який припадає на величину втрат товарів у межах природного убутку, не слід.

Інформація про фактичні залишки матеріальних цінностей на кінець звітного періоду (квартал, рік), підтверджена даними інвентаризаційних описів, необхідна для коригування валових витрат згідно з п. 5.9 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22. 05. 1997 р.

) правильність відображення в обліку затрат на утримання та експлуатацію об’єктів соціальної інфраструктури та житлового фонду

Метою перевірки правильності віднесення на валові витрати витрат на утримання об'єктів соціально-культурної сфери є виявлення фактів відображення у складі валових таких видів витрат, які повинні фінансуватися за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств. Для цього необхідно керуватися тим, що на валові витрати можна відносити витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури, що перебували на балансі підприємства на момент набрання чинності Закону «Про оподаткування прибутку підприємств», а саме:

дитячих ясел або садків;

закладів середньої та середньої професійно-технічної освіти та закладів підвищення кваліфікації працівників певного підприємства;

- дитячих музичних та художніх шкіл, шкіл мистецтв, у разі якщо вони не надають платних послуг та не ведуть іншої комерційної діяльності;

закладів охорони здоров'я, пунктів безоплатного медичного обстеження, профілактики та допомоги працівникам;

спортивних залів і майданчиків, що використовуються безоплатно для фізичного оздоровлення, клубів і будинків культури, у разі якщо вони не використовуються для надання платних послуг та іншої комерційної діяльності;

приміщень, що використовуються підприємством для організації харчування своїх працівників;

пунктів медичного огляду найманих робітників;

багатоквартирного житлового фонду, включаючи гуртожитки, одноквартирного житлового фонду в сільській місцевості та об'єктів житлово-комунального господарства, що перебувають на балансі підприємства, щодо яких прийнято документально оформлене рішення про передання на баланси місцевих рад. В інших випадках витрати на утримання та експлуатацію житлового фонду не можуть включитися до складу валових витрат.

Під час перевірки слід упевнитися, що в складі валових витрат не значаться витрати на утримання будинків відпочинку, туристичних баз, побутових літальних апаратів, моторних човнів, катерів і яхт, призначених для відпочинку або інших цілей. Ці витрати мають фінансуватися за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

Інші витрати підприємства стосуються охорони підприємства і пожежної безпеки, телефонних переговорів та обслуговування ліній зв'язку, підготовки кадрів тощо.

На валові витрати можна віднести лише витрати на обслуговування (наприклад, на ремонт, лагодження) засобів охоронної та пожежної безпеки, ліній зв'язку або оплату послуг з охорони підприємства, якщо такі послуги здійснює стороння організація. Що ж стосується придбання охоронної та пожежної сигналізацій та телефонних апаратів, то ці витрати мають фінансуватися за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств. Підтвердними документами можуть слугувати договори (контракти) на виконання послуг (робіт), акти виконаних робіт, платіжні документи, кошториси витрат.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Читайте більше

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...

Міський бюджет пріоритети та механізми
Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет. Адам Сміт, 1776 р. Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом. Воррен Сміт, 1965 р. ...