Меню сайта

Оцінка фінансового стану Вінницької торгово-промислової палати

Аналіз оборотності оборотних коштів показав що ситуація з останніми на Вінницькій ТПП цілком задовільною, хоча й ми спостерігаємо деяку негативну динаміку протягом аналізованого періоду, причиною цього є перебудова на підприємстві, заміна деяких видів діяльності, що вже не приносять результатів, у зв’язку із змінами у зовнішньому середовищі іншими перспективними видами, що поки не здобули значного попиту на ринку, проте активно захоплюють свою частку і в перспективі швидко знайдуть свого клієнта.

Отже, для оцінки ефективності застосування оборотних коштів ми використовували наступні показники. Перш за все швидкість обертання, що обчислюється в днях і визначається періодом, протягом якого оборотні кошти організації здійснювали один оборот. Тривалість обертання оборотних коштів Вінницької ТПП у 2010 р. становила 37 днів, у наступному - 2011 р. вона зросла на 2 дні, а в 2012 р. збільшилась це на 8 днів і становила 47 днів, тобто най за весь аналізований період. Це свідчить про зниження швидкості обертання, тобто частина коштів, яка могла б бути застосована на інші цілі була використана в обороті. Дана тенденція носить негативний характер в абсолютному виразі, проте беручи до уваги ситуацію на Вінницькій ТПП, що описана вище, робимо висновок що дана ситуація тимчасова і свідчить про ефективне управління оборотними коштами, які спрямовуються на розвиток підприємства.

Також в процесі аналізу ми використовували коефіцієнт обертання. Даний показник визначає кількість оборотів оборотних коштів за звітний період. Чим більшу кількість оборотів проходять оборотні кошти, тим краще вони використовуються. Як бачимо, відповідно до швидкості обертання аналогічні тенденції показує і коефіцієнт обертання. У 2010 р. він становив 9,4 оберта за рік, у 2011 р. зменшився на 0,2 оберта, а в 2012 р. зменшився до 7,7 обертів.

Наступний коефіцієнт завантаження оборотних коштів визначає величину оборотних коштів на одну грн. реалізованої продукції. Чим менша сума оборотних коштів припадає на одну грн. реалізованої продукції, тим краще вони використовуються. Як видно із розрахунків даний коефіцієнт становив 0,11 у 2010, у 2011 р. залишився незмінним, а в 2012 р. зріс до 0,13 грн. на кожну грн. реалізованої продукції, тобто навіть при збереженні негативної тенденції у 2012 р. даний показник відображає мінімальну величину оборотних коштів на кожну грн. реалізованої продукції, іншими совами про ефективне застосування цих коштів.

Ще один показник який ми використовували носить назву коефіцієнт ефективності. Даний показник визначає, яка сума прибутку припадає на одну грн. оборотних коштів. Що більший він, то вища ефективність застосування оборотних коштів. У 2010 даний показник показує дуже гарний результат, так як на кожну грн. оборотних коштів припадає відповідно 0,92 грн. прибутку, проте у вищенаведених причин коефіцієнт ефективності застосування оборотних коштів значно знижується до 0,36 у 2011 р., що компенсується його зростанням до 1,01 грн. у 2012 р., що свідчить про ефективне спрямування оборотних коштів в інші джерела.

Останньою 4 групою показників, за допомогою яких проводиться аналіз фінансового стану підприємства є показники, які оцінюють рівень рентабельності підприємства. Дана група показників дозволяє охарактеризувати ефективність вкладення коштів в організацію і раціональність їх використання [29, с. 91]. Розглянемо її в таблиці 2.8.

Загалом за результатами проведеного аналізу бачимо стійку тенденцію по всіх показниках зростання рентабельності у 2012 р. і зниження у 2011 р. Проте це явище тимчасове і зумовлене воно зміною факторів зовнішнього середовища, до яких підприємство успішно адаптується. Для аналізу використовувались наступні показники.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...