Меню сайта

Прямі податки. Порядок визначення оподатковуваного прибутку

Кошти від стягнення цього податку спрямовуються на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування, проведення природоохоронних заходів на водоймищах. Податок зараховується до місцевих бюджетів. Порядок обчислення регулюється Законом України “Про податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” від 18 лютого 1997 р.

Платником є підприємства, організації, установи - власники транспортних засобів.

Об’єктами є автомобілі (легкові, вантажні, спеціального призначення); колісні трактори; мотоцикли, яхти, судна парусні, човни моторні і катери. Не оподатковується: трактори на гусеничному ходу; машини та механізми для с/г робіт; автомобілі швидкої допомоги та пожежні, спортивні яхти, судна парусні і човни; транспортні засоби, що використовуються на заводах, складах, у портах для перевезення вантажів на короткі відстані.

Ставки податку призначено в розрахунку на рік: зі 100 см3 об’єму двигуна, з 1 кВт потужності двигуна, зі 100 см довжини транспортного засобу.

Податок сплачується на рахунки територіальних дорожніх фондів, які спрямовують 85% на фінансування витрат, пов’язаних хз будівництвом, реконструкцією, ремонтом доріг, а решта - 15% , спрямовується до бюджетів місцевого самоврядування на фінансування відповідних витрат.

Податок сплачується щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця.

Податкові пільги. Від сплати податку звільняються підприємства автомобільного транспорту загального користування незалежно від форми власності. С/г виробники сплачують податок на трактори колісні, автобуси, спец автомобілі для перевезення людей у розмірі 50%.

Сума податку включається до валових витрат платника, тобто зменшує оподатковуваний прибуток. Включається в собівартість перевезень, що впливає на розмір прибутку підприємства.

Податок на нерухомість

Мета податку - забезпечити збалансування доходів і витрат бюджету держави та сприяти ефективності використання нерухомості суб’єктами господарювання. Податок складається з суми податків на землю, будівлі, споруди. Нерухомість - це земля і постійно розміщені на ній будівлі, споруди. Будівлі - житлові будинки, офіси гаражі, дачі. Споруди - об’єкти, які підпадають під визначення першої групи основних фондів, за винятком будівель.

Для будівель база оподаткування обчислюється множенням одиниці вимірювання будівлі, що має окремий реєстраційний номер у державній податковій адміністрації, на середню поточну її вартість, визначену на 1 січня поточного року. Ставка податку встановлюється законом про держбюджет у % до бази оподаткування. Податковим періодом є календарний рік.

Для споруд базою оподаткування є їх сукупна балансова вартість. Ставка податку встановлюється законом про бюджет ( не нижче 1% і не вище 3% від бази оподаткування). Податковим періодом є календарний місяць.

Не оподатковуються будівлі та споруди, що перебувають у власності держави та територіальних громад; неприбуткових релігійних організацій; установ і організацій іноземних держав; законсервовані та не введені в експлуатацію; пам’ятки культури, архітектури; об’єкти природоохоронного призначення; які знаходяться в зонах відчуження.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 

Читайте більше

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...