Меню сайта

Фінансовий план - складова частина бізнес-плану

– побудова графіка заснована на даних по одному виді продукції, тому необхідна розробка методів узагальнення використовуваних даних про випуск тих видів продукції, що припускає робити підприємство;

– виділення постійних витрат зв'язано з поняттям маржинального доходу, що складається з прибутку і постійних витрат, і, як відомо, у нашій країні не застосовувалось в плануванні й обліку.

Закордонний досвід фінансового планування в умовах ринкового господарства становить інтерес у науковому і практичному плані, але його вивчення необхідне не для копіювання, а для використання з урахуванням особливостей сучасного стану економіки і ступені розвитку економічних реформ.

В даний час, коли колишня система галузевого планування втратила своє значення і цілком зруйнована, на більшості підприємств не приділяється належної уваги фінансовому плануванню, а планові розрахунки мають короткотерміновий характер, наприклад, планування прибутку для визначення більш-менш точного розміру авансових внесків податку на прибуток. Певною мірою увага до складання фінансових планів на підприємствах ослаблена через високі темпи інфляції. Та й постійно мінливі умови господарювання, нестабільність податкової системи, значний податковий прес, розриви господарських зв'язків, взаємні неплатежі підприємств роблять розрахунки фінансових показників недостовірними. Разом з тим відмовлення від фінансового планування рівнозначний відмовленню від розробки способів фінансового забезпечення поставлених задач в області розвитку підприємства.

Період дії перспективного (чи довгострокового) фінансового плану залежить від загальної фінансової стратегії підприємства, економічної стабільності, можливостей прогнозування обсягів фінансових ресурсів і напрямків їхнього використання. У ньому визначаються найважливіші показники, пропорції і темпи розширеного відтворення. При розробці довгострокового фінансового плану застосовуються укрупнені методи розрахунків дохідних і видаткових статей, що визначаються орієнтовно у виді прогнозу й уточнюються в поточних планах конкретного року.

Поточний чи річний план підприємства як частина перспективного плану складається на основі показників довгострокового плану і являє собою документ, у якому забезпечується балансове ув'язування дохідних і видаткових статей планованого року. Баланс доходів і витрат у річному фінансовому плані - необхідна умова, що досягається залученням позикових і інших джерел фінансування при недостатності власних фінансових ресурсів. У поточному фінансовому плані деталізуються дохідні і видаткові статті, застосовуються більш точні в порівнянні з перспективним планом методи розрахунків.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...

Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...