Меню сайта

Оперативне фінансове планування

Керування виробничими процесами і регулювання розрахунків з покупцями, постачальниками, працівниками підприємства, фінансовою системою, кредитними установами, забезпечення платоспроможності підприємства значною мірою залежать від організації оперативного фінансового планування.

Оперативне фінансове планування включає складання платіжного календаря, касового плану і розрахунок потреби в короткостроковому кредиті. Зміст оперативного планування при розробці платіжного календаря полягає у визначенні конкретної послідовності і термінів здійснення всіх розрахунків, що дозволяє вчасно перелічити платежі в бюджет і позабюджетні фонди і забезпечите фінансування нормальної господарської діяльності підприємства. Платіжний календар складається на короткі проміжки часу (місяць, 15 днів, декаду, п'ятиденку). Термін визначається виходячи з періодичності основних платежів підприємства. Найбільш доцільне складання місячних планів з подекадною розбивкою. Платіжний календар охоплює усі витрати і надходження засобів підприємства як у готівковій, так і безготівковій формі, включаючи взаємини з бюджетною системою і банками.

Першим розділом календаря є його видаткова частина, що відбиває всі майбутні розрахунки і перерахування засобів, другим - доходна частина. Співвідношення між обома частинами календаря повинне бути таким, щоб забезпечувалася їхня рівність, або, що ще краще, перевищення доходів і надходжень над витратами і відрахуваннями. В останньому випадку надлишки засобів осядуть на розрахунковому рахунку підприємства, що означає високу стійкість фінансового стану підприємства, його платоспроможність у майбутньому періоді.

Перевищення витрат над надходженнями свідчить про зниження можливостей підприємства в покритті майбутніх витрат. У такому випадку випливає необхідність перенесення другорядних платежів перенести на інший календарний період, прискорити по можливості відвантаження і реалізацію продукції, вжити заходів по вишукуванню додаткових джерел.

Касовий план - це план обороту готівки перед прийняття, що необхідний для контролю за їхнім надходженням і витратою. Він розробляється на квартал і у встановлений термін представляється в комерційний банк, з яким підприємство уклало договір про розрахунково-касове обслуговування.

Касовий план складається за типовою формою і містить чотири розділи.

Перший розділ відбиває надходження готівки (крім грошей, отриманих у банку) на підприємство в планованому кварталі по конкретних джерелах надходженням - торговий виторг, виторг залізничного, водяного і повітряного транспорту, квартирна плата і комунальні платежі, виторг місцевого (відомчого) транспорту, виторг видовищних заходів, виторг підприємств побутового обслуговування, інші надходження. З загальної суми надходжень необхідно вказати суми, що витрачаються на місці з виторгу і здаються в касу банку.

В другому розділі показуються види витрат підприємства готівкою; на заробітну плату, стипендії, постійні надбавки та інші види оплати праці, на виплату пенсій і посібників по соціальному страхуванню, на командировочні і господарські витрати.

Третій розділ містить розрахунок виплат заробітної плати й інших видів оплати праці на планований квартал з обліком усіх можливих утримань (податків, платежів за формене обмундирування, платежів по добровільних видах страхування працівників, погашення позичок і ін.). Якщо зарплата працівників перераховується в банки платіжним дорученням, переводиться поштою, то ці види перерахувань також показуються в третьому розділі. Усі види утримань і перерахувань, а також вартість натуральних видач і пільг, врахованих у фонді заробітної плати, виключаються з загального фонду оплати праці.

У четвертому розділі заповнюється календар видач заробітної плати робітникам та службовцям, де у встановлений термін (конкретні числа кожного місяця) вказуються суми виплат підприємству готівкою. Ці суми відповідно до договору розрахунково-касового обслуговування банк видає підприємству за встановлену в договорі плату. Якщо фактично касова заявка в конкретному місяці перевищує суму, зазначену в касовому плані, то банк, як правило, стягує підвищений відсоток за видачу готівки, що також заздалегідь обмовляється в договорі розрахунково-касового обслуговування.

Касовий план необхідний підприємству для того, щоб по можливості більш точно представляти розмір зобов'язань перед працівниками підприємства по заробітній платі і розмір інших виплат. Банку, що обслуговує підприємство, також необхідний його касовий план, щоб скласти зведений касовий план на обслуговування своїх клієнтів у встановлений термін.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел
У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Існування будь-якої незамкнутої системи пере ...

Оподаткування малого бізнесу проблеми та шляхи вирішення
Підприємництво є головним елементом ринкового середовища. Воно забезпечує вирішення багатьох соціально-економічних проблем перехідного періоду і до становлення ринкових відносин: сприяє насиченню ринку товарами та послугами, наповненню дохідної частини бюджету, стимулює структурні зміни ...