Меню сайта

Місцеві податки: особливості та види. Періоди сплати до місцевого бюджету

Комунальний податок

Статтею 15 Декрету №56-93 визначено, що комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств. Його граничний розмір не повинен перевищувати 10% від річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Комунальний податок

- це обов’язковий місцевий податок, який нараховується на основі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та середньоспискової чисельності працюючих.

Платники

- юридичні особи, за виключенням бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств.

Об’єкт

оподаткування - фонд оплати праці, розрахований виходячи з офіційно встановленого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (незалежно від фактично сплаченої заробітної плати), помноженого на середньоспискову чисельність працюючих за звітний місяць.

Розмір ставки -10% річного фонду оплати праці, розрахованого виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (1,7 гривень). [10]

Враховуючи роз’яснення Мінстату України від 13.02.96 р. №04-2-7/60, для розрахунку комунального податку рекомендовано застосовувати показник «середньоспискова (на сьогодні - середньооблікова) чисельність штатних працівників спискового (на сьогодні - облікового) складу», який обчислювався відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 р. №171 (зареєстровано у Мін’юсті України 07.08.95 р. за №287/823, за текстом - Інструкція №171).

Наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. №286 (зареєстровано в Мін’юсті України 30.11.2005 р. за №1442/11722, за текстом - Інструкція №286) затверджено і введено в дію з 01.01.2006 р. Інструкцію зі статистики кількості працівників, тому відповідно наказ Мінстату України від 07.07.95 р. №171 визнано таким, що втратив чинність з 01.01.2006 р.[ 4]

Пунктом 1.8 Інструкції №286 визначено, що суть показника середньооблікової кількості штатних працівників полягає в тому, що зайнятий працівник враховується лише один раз (за місцем основної роботи) незалежно від терміну трудового договору та тривалості робочого часу.

Розглянемо приклад

заповнення податкового розрахунку комунального податку по підприємству.[22]

Вихідні дані: у квітні на ТОВ «Челсер» за штатом налічувалося 52 працівники, у т.ч. один - особа, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років. Щоденні дані протягом місяця не змінювалися.

СКШП

(середньооблікова кількість штатних працівників) за квітень

становить 51 особу

(не враховується особа, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років);

травня двох працівників звільнено (для них це останній робочий день), 23 травня прийнято на роботу одного працівника та 29 травня прийнято на роботу ще одного працівника й один працівник пішов у щорічну відпустку.

Кількість штатних працівників за кожний день місяця:

З 1 по 16 травня (включно) - 51 особа;

З 17 по 22 травня - 49 осіб;

З 23 по 28 травня - 50 осіб;

З 29 по 31 травня - 51 особа.

Працівники, які перебувають у щорічних відпустках, включаються до облікової кількості штатних працівників (п.п. 2.5.6 Інструкції №286).

СКШП за травень становить 50 осіб:

(51*16 днів+49*6 днів+51*3 дні): 31=50.4 ≈ 50 осіб.

червня одного працівника звільнено (для нього це останній робочий день).

Кількість штатних працівників за кожен день місяця становить:

З 1 по 17 червня - 51 особа (незважаючи на те, що працівника звільнено 15 червня (п’ятниця), за вихідні дні 16 (субота) та 17 (неділя) червня кількість працівників приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день);

З 18 червня по 30 червня - 50 осіб.

СКШП за червень становить 51 особу:

(51*17 днів+50*13 днів): 30 = 50.6 ≈ 51 особа.

Кількісний склад працівників за II квартал 2007 року становить 152 особи (51+50+51).

У квітні та травні авансом сплачено комунального податку 167 грн. За підсумком II кварталу до 20 серпня включно (оскільки 19 серпня-неділя, вихідний день) підприємству слід доплатити 91.40 грн.(258.40 грн. - 167 грн.). помилок за минулі періоди немає. (Додаток 1).

Специфічним є визначення середньооблікової кількості штатних працівників на підприємствах, які працювали неповний місяць (наприклад, на створених або ліквідованих підприємствах). Так, згідно з п.п. 3.2.4 Інструкції №286 середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах, які працювали неповний місяць, визначається шляхом ділення суми облікової кількості штатних працівників за всі дні роботи підприємства у звітному місяці, включаючи вихідні, святкові та неробочі дні за період роботи, на число календарних днів у звітному місяці.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...

Проблеми вдосконалення механізму прямого оподаткування в Україні (історія розвитку та зарубіжний досвід)
Актуальність теми. Податки існують у людському суспільстві майже п'ять століть, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата податків. Великі податки - це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де великі податки, не може бут ...