Меню сайта

Місцеві збори: особливості, види та період сплати до місцевого бюджету

Ринковий збір

Ринковий збір

- це плата за торгові місця на ринках і в павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків, що справляється з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари.

З дати прийняття Указу №761/99 внесено корективи до порядку обчислення та граничних розмірів ринкового збору. Так, у ст. 1 цього Указу встановлено, що ринковий збір - це плата за право зайняття місця для торгівлі на ринках усіх форм власності, в тому числі у павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках (включаючи орендовані), з автомобілів, візків, мотоциклів, ручних візків тощо.

Указом №761/99 визначено, що платниками

ринкового збору є юридичні особи усіх форм власності, їх філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи, а також фізичні особи.

Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі. Ставки ринкового збору встановлюються у розмірі від 0,05 до 0,15 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян для фізичних осіб (від 85 коп. до 2 грн. 55 коп.) і від 0,2 до 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 грн. 40 коп. до 34 грн.) для юридичних осіб за кожне місце.

Розглянемо приклад

розрахування ринкового збору:

Приватний підприємець сплатив суму ринкового збору по закінченню звітного періоду 5258.73 грн. Але було виявлено суму недоплати у розмірі 476.86 грн. в зв’язку з цим на ПП Горіна О.І. було накладено штраф у розмірі 5% від суми недоплати. (Додаток 3)

.59 - 5258.73 = 476.86 грн. (сума недоплати)

.86 * 5% = 23.84 грн. (сума штрафу).

Ринковий збір сплачується до початку торгівлі через касовий апарат адміністрації ринку. На підставі касового чека про сплату ринкового збору особі надається місце для торгівлі.

Продавці на ринках зобов’язані сплатити ринковий збір до початку торгівлі. Водночас при справлянні ринкового збору початком торгівлі вважається час, що настає через дві години з початку роботи ринку. По закінченні двох годин з початку роботи ринку ринковий збір сплачується продавцем до займання торгового місця.

Торговець повинен здійснювати торгівлю тільки за умови сплати ринкового збору.[4]

Збір не справляється за торгівлю за межами ринку, проте при цьому необхідно одержати дозвіл на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях, сплативши збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі.

Статтею 4 Декрету №56-93 не проведено розмежування ринків за формами власності, проте відповідно до ст. 18 Закону України від 20.05.97 р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями) відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування. Отже, ринковий збір має справлятися на всіх ринках незалежно від форм власності.

Згідно з п. 16 Правил торгівлі на ринках, затверджених спільним наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України, МВС України, ДПА України, Держстандарту України від 26.02.2002 р. №57/188/84/105 (зареєстровано в Мін’юсті України 22.03.2002 р. за №288/6576, за текстом - Правила торгівлі на ринках), продавець повинен мати при собі документи про сплату ринкового збору та оплату послуг ринку. У разі використання торгового місця на умовах оренди продавець повинен мати копію угоди з адміністрацією ринку про оренду, а на умовах суборенди - копію такої угоди із суб’єктом підприємницької діяльності (орендодавцем). Під час проведення органами контролю та адміністрацією ринку перевірок роботи суб’єктів підприємницької діяльності продавці повинні надати вищезазначені документи.

Таким чином, приватні підприємці повинні сплачувати ринковий збір на загальних підставах з усіх зайнятих місць для торгівлі на ринках незалежно від способу зайняття такого торгового місця (включаючи орендовані), якщо інше не передбачено рішенням органу місцевого самоврядування.

Пунктом 13 Правил торгівлі на ринках визначено, що торговельне місце - це площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю (вагів, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках тощо. Розмір торговельного місця визначено у Положеннях про ринковий збір, які затверджуються рішеннями місцевих органів самоврядування.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...

Національна депозитарна система проблеми становлення та розвитку
Інфраструктура фондового ринку в кожній країні має свої особливості. Вони обумовлені рівнем розвитку економіки країни, характером діючої моделі ринку, специфікою системи державного регулювання ринку. Неодмінним елементом організації ринку цінних паперів є депозитарна система, яка виступ ...