Меню сайта

Шляхи та напрями удосконалення місцевого оподаткування в Україні

Бюджетну систему України складають державний бюджет і місцеві бюджети. Саме місцевим бюджетам на сучасному етапі розвитку країни приділяється значна увага, оскільки вони є гарантом фінансового забезпечення розвитку регіонів. Основне джерело наповнення місцевих бюджетів - податки і збори.

До місцевих бюджетів надходять кошти з Державного бюджету для фінансування витрат органів місцевого самоврядування, пов'язаних із здійсненням ними делегованих (відповідно до закону) повноважень органів виконавчої влади, виконанням рішень державних органів, а також кошти у вигляді дотацій, субвенцій, субсидій.

Держава не лише формально визнає та гарантує місцеве самоврядування, а й реально підтримує його, зокрема бере участь у формуванні місцевих бюджетів, створенні дохідної бази бюджетів місцевого самоврядування, достатньо для здійснення повноважень місцевого самоврядування, забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. Це є закономірним для кожної справді демократичної держави.

Основний напрям зміцнення місцевих бюджетів, розширення їх фінансової автономії - підвищення ролі місцевих податків і зборів та збільшення доходів за їх рахунок.

Проведене дослідження переконує, що реорганізація системи місцевого оподаткування назріла і має, насамперед, забезпечити зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування, що є однією з найважливіших умов ефективної діяльності територіальних громад як первинного суб'єкта місцевого самоврядування та утворених ними органів місцевого самоврядування. Пріоритети повинні віддаватися наповненню сільських, селищних, міських бюджетів саме через зростання ролі місцевих податків і зборів.

Законопроектом за місцевими закріплено такі податки, як податок на нерухоме майно юридичних і фізичних осіб, плата за землю, податок з власників транспортних засобів, що дозволило б поповнити бюджети не тільки великих міст, а й бюджети сіл, селищ, чисельність яких переважає в системі органів місцевого самоврядування і які не мають стабільних фінансових джерел.

Відмова від цих зборів пояснюється незначною їх часткою у загальній сумі доходів місцевих бюджетів в цілому по Україні чи окремому регіоні, обмеженістю територій, на яких можуть справлятися ці збори. Не враховується, що в конкретних місцевих бюджетах (наприклад, у населених пунктах, що мають багату історію, пам'ятки архітектури, в курортних місцевостях) надходження від них становлять значні суми.

Перелік же місцевих податків і зборів, встановлений органами місцевої влади, може бути значно ширшим, однак він повинен відповідати податковим можливостям територіальної громади. Слід сміливіше йти на експерименти на окремих територіях та в регіонах України і в рамках відповідних законів запроваджувати нову модель місцевих податків.

Треба зазначити, що органи місцевого самоврядування завдяки своїм повноваженням можуть вводити пільгові податкові ставки, повністю скасовувати окремі податки і збори чи повністю звільняти від них деякі категорії платників, надавати відстрочку щодо сплати місцевих податків та зборів, але не можуть запроваджувати додаткових податків і зборів, котрі суперечать чинному законодавству.

Сьогодні ситуація, що склалася у сфері наповнення місцевих бюджетів податками і зборами, пов'язано насамперед із наданням чисельних пільг, що стосуються оподаткування, і, як правило, ці пільги недостатньо обґрунтовані. Велика кількість пільг з оподаткування у регіоні є причиною недонадходжень до місцевого бюджету значних бюджетних коштів, а це, у свою чергу, позначається на рівні соціального забезпечення населення. Ми не обстоюємо повної ліквідації всіх податкових пільг, а лише наголошуємо на чіткому, повному й детальному регулюванні процедури надання цих пільг, на встановленні вичерпного переліку суб'єктів оподаткування, яким можуть надаватися пільги, і, нарешті, на посиленні контролю за наданням пільг платникам податків [18].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Дефіцит бюджету та його вплив на економічний розвиток
Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту гро ...

Доходи місцевих бюджетів їх динаміка та тенденції розвитку
Курсова робота присвячена теоретико-правовим основам формування доходної частини місцевих бюджетів, аналізу формування та тенденції розвитку доходів місцевих бюджетів в Україні. Актуальність теми дослідження. Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резерві ...