Меню сайта

Сутність та види місцевих податків

Місцеві податки і збори є невід'ємною частиною доходів місцевих бюджетів, а значить і податкової системи держави в цілому. Тому особливу увагу при розробленні нового податкового кодексу приділили регулюванню місцевого оподаткування.

Правове регулювання місцевих податків і зборів має певну специфіку, оскільки здійснюється на двох рівнях: на загальнодержавному і місцевому. По-перше, держава визначає вичерпний перелік таких обов'язкових платежів, коло платників, об'єкти оподаткування, граничні розміри ставок, тобто встановлює основи їх справляння, надаючи повноваження органам місцевого самоврядування на введення таких податків і зборів на відповідній території. По-друге, місцеві органи влади, peaлізуючи надані державою повноваження, встановлюють і детально регламентують механізми справляння окремо кожного з податків і зборів, а також уводять їх у дію. Таке положення забезпечує захист місцевих бюджетів від необґрунтованого і безмежного тиску згори (держави) [25, c. 62]. При законодавчому регулюванні системи місцевих податків і зборів слід враховувати низку факторів:

) закріплення за місцевими бюджетами таких доходних джерел, що забезпечували б стабільне надходження доходів і фінансування власних повноважень місцевих органів;

) сполучення інтересів держави і місцевого самоврядування, при обмеженні необґрунтованого впливу державної влади на місцеве оподаткування;

) доцільність та обґрунтованість уведення місцевих податків і зборів на відповідній території;

) домірність сум коштів, що надходять до бюджетів від таких податків і зборів з витратами по їхньому справлянню тощо [30, c. 281].

До певного часу в Україні не було чіткої законодавчої визначеності місцевих податків і зборів. Сьогодні коло нормативно-правових актів, що регулюють місцеве оподаткування, становить певну систему, до якої входять: Конституція України, Податковий кодекс України від 02. 12.2010 року № 2755-VІ, Закон України від 21 травня 1998 р. "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами та доповненнями, акти президента, рішення органів місцевого самоврядування тощо.

Отже, регулювання місцевого оподаткування здійснюється як податковими законами, так і цілою низкою інших нормативних актів, що визначають компетенцію органів місцевого самоврядування у сфері оподаткування, специфіку побудови бюджетної системи і взаємини її структурних елементів, а також актами місцевих органів. При цьому необхідно звернути увагу на основні проблеми регулювання справляння місцевих податків і зборів.

Відповідно до п. 8. 3. Податкового кодексу України замість 14 місцевих податків та зборів, передбачено всього п'ять видів платежів. Так, у їх число з 01. 01.2011 р. входять:

— податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

— єдиний податок;

— збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

— збір за місця для паркування транспортних засобів;

— туристичний збір.

Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених цим Кодексом, забороняється. [3]

Детальніше кожен з них розглянуті у пункті 1. 2. курсової роботи.

Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. [2]

Відзначимо, що Податковий кодекс України від 02. 12.2010 р. припинив дію Закону України "Про систему оподаткування" податків і зборів. У прийнятих положеннях про справляння окремих видів місцевих податків і зборів неточно окреслювалося коло платників, об'єкти оподаткування, змінювались граничні ставки платежів.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Сучасні форми та системи оплати праці
Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що ...

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...