Меню сайта

Шляхи вдосконалення місцевого оподаткування України

Основними напрямами в реформуванні податкової системи повинен бути перехід від виключно фіскальної функції податків до регулюючої.

Не менш важливою є і активізація роботи з підвищення правової культури населення, зокрема роз'яснення податкового законодавства.

Ще одним шляхом удосконалення системи місцевого оподаткування може бути розвиток нових, актуальних сьогодні податків і зборів: екологічних, наприклад, чи збору на право розміщення офісів у центральній частині міста та ін.

Сьогодні необхідно формувати місцеві бюджети за такої моделі бюджетної системи, яка одночасно була б поштовхом до розвитку та зміцнення місцевих бюджетів, визначала б чіткі міжбюджетні відносини, була б гарантом самостійності кожної ланки бюджетної системи.

Додатки

Додаток А

Таблиця А.1.1

Порівняння елементів збору за паркування "до" і "після" прийняття ПКУ

Показники

До 01. 01. 11 г.

Після 01. 01. 11 г.

Платники

Юридичні особи і громадяни, які паркують автомобілі у відведених для цього місцях

Юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність по забезпеченню паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування і спеціально відведених автостоянках (п. п. 266. 1. 1 НКУ). Обов'язок сплати збору виникає тільки в тому випадку, якщо він встановлено місцевими радами

Об'єкт і база

Одну годину паркування автотранспортного засобу

Об'єктом є: 1) земельна ділянка, спеціально відведений для паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях; тротуарах або інших місцях; 2) комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини, які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету за вирахуванням площі земельної ділянки, відведеної для безкоштовного паркування транспортних засобів інвалідів, передбачених ст. 30 Закону №875. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, що відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету (п. п. 266. 2. 2 НКУ)

Ставка

Граничний розмір - 3 % нмдг (0,51 грн.) в спеціально обладнаних місцях і 1 % нмдг (0,17 грн.) у відведених місцях за 1 годину паркування

Встановлюється за 1 день за 1 мг площі земельної ділянки, відведеної для організації та здійснення такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 % МЗП на 1 січня звітного податкового року (п. п. 266. 3. 1 НКУ) (в 2011 році/2 - від 0,2823 грн. /мг до 1,4115 грн. / м2). Наприклад, у січні (31 календарний день) 1 м2 площі земельної ділянки, відведеної під стоянку при мінімальній ставці збору обійдеться його власнику 8,75 грн. (1 х 31 х 0,2823)

Базовий податковий (звітний) період

Порядок і терміни сплати Встановлюється сільською, селищною або міською радою

Календарний квартал (л. п. 266. 5. 3 НКУ) Збір сплачується авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 або 29 числа включно) за місцем знаходження спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства
Актуальність теми. Фінансова стійкість та ліквідність підприємства є невід’ємними поняттями ринкової економіки. Кожен суб’єкт господарювання прагне підтримувати стійкий фінансовий стан, абсолютну ліквідність та платоспроможність. Головною проблемою ефективного функціонування підприємств ...

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...