Меню сайта

Оцінка ефективності поточної діяльності

Нормальна заборгованість обумовлена ходом виконання умов договору і чинних форм розрахунків. До нормальної дебіторської заборгованості відносяться:

1. Заборгованість по пред'явлених претензіях.

2. Заборгованість за підзвітними особами.

Нормальною кредиторською заборгованістю вважають:

1. Заборгованість постачальникам по акцептованих платіжних вимогах, термін оплати яких не наступив.

2. Непросроченная заборгованість фінансовим органам по платежах у бюджет.

Ненормальною дебіторською заборгованістю вважають:

1. Замовники по не оплаченим у термін рахункам за виконані роботи.

2. Товари відвантажені і зроблені послуги, не оплачені в термін.

3. Дебітори по розтратах, недостачам і розкраданням:

4. Інші дебітори.

До ненормальної кредиторської заборгованості відносять:

1. Працівникам по простроченій заборгованості заробітної плати.

2. Прострочена заборгованість фінансовим органам.

3. Постачальникам по не оплачених у встановлений термін розрахункових документах.

4. Субпідрядники по не оплачених у термін рахунках.

5. Позички, не оплачені в термін.

6.

Інші кредитори.

Таблиця 3.7. - Аналіз кредиторської заборгованості ТзОВ «БМК», тис. грн.

Кредиторська заборгованість

На 1.01.2009 року

На 1.01.2010 року

Відхилення

абсолютне

Відносне

Всього

152,9

100%

165,7

100%

+ 12,8

+8%

1. За товари, роботи, послуги

30,2

20%

25,6

15%

- 4,6

-2%

2. Кредити і позики

38,2

24,5%

-

- 38,2

-100%

3. За оплатою праці персоналу

32,6

21%

37,3

23%

+ 4,7

+2%

4. З бюджетом

8,7

6%

25,7

16%

+ 17,0

+10%

5. По позабюджетних платежах

0,7

0,5%

2,7

2%

+ 2,0

+1%

6. По авансах

3,1

2%

13,3

8%

+ 10,2

+5%

7. З учасниками

4,4

3%

4,1

2%

- 3,0

-0,4%

8. За страхуванням

24,0

15%

32,9

19%

+ 8,9

+4%

9. З дочірніми підприємствами

8,5

5,5%

21,0

12%

- 6,4

-4,1%

10. Інші заборгованість

3,5

2%

3,1

3%

- 0,4

-0,4%

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...