Меню сайта

Оцінка вірогідності банкрутства

Діагностика банкрутства за двофакторною моделлю, використовуючи формулу= - 0,3877 - 1,0736Кп+0,0579Кавт.

Значення коефіцієнта покриття візьмемо з таблиці 3.7, а коефіцієнта автономії - з таблиці 3.9.

р.: Z=-0,3877-1,0736×2,12+0,0579×0,45;=-2,64

р.: Z=-0,3877-1,0736×1,88+0,0579×0,49;=-2,38

р.: Z=-0,3877-1,0736×1,91+0,0579×0,48;=-2,41

Як видно з розрахунків за двофоакторною моделлю ймовірність банкрутства є низькою, оскільки у всіх аналізованих періодах значення Z є від'ємним, але слід зазначити, що значення показника Z у 2010 р. є більшим за значення, які були розраховані в 2008-2009 р., якщо у наступних періодах спостерігатиметься тенденція до збільшення значення цього показника, то зростатиме ймовірність банкрутства.

. Діагностика банкрутства за пятифакторною моделлю.= 1,2Х1+1,4Х2+3,3Х3+0,64Х4+0,99Х5.

Розрахуємо значення показників X1….Х5, результати зведемо в таблицю 3.11.

Таблиця 3.11 - Розрахунок показників X1….Х5

2008

2009

2010

Х1 - робочий капітал / активи

0,4578

0,4919

0,4768

Х2 - чистий прибуток / активи

0,2092

0,1781

0,2618

Х3 - чистий дохід / активи

0,2092

0,1781

0,2618

Х4 - Вартість акцій ринкова / сума зобов’язань

1,15

1,06

1,21

Х5 - обсяг продукції / активи

1,2723

1,9924

1,1699

Z=1,2Х1+1,4Х2+3,3Х3+0,64Х4+0,99Х5.

3,5300

4,0803

3,7331

Як видно з розрахунків, Z>2, отже підприємству не загрожує банкрутство.

Читайте більше

Оцінка інвестиційного клімату України
Інвестиційна діяльність є основною передумовою для створення ефективної економіки та розвитку ринкових відносин в Україні. Стримування інвестиційної активності внутрішніх і закордонних інвесторів за рахунок сформованого несприятливого інвестиційного середовища веде до зниження загальних ...

Оцінювання імовірності банкрутства підприємства в системі управління фінансовою діяльністю (на прикладі ПАТ Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів)
В умовах сучасної економіки України банкрутство вітчизняних підприємств є істотною проблемою. Воно призводить до істотних негативних наслідків окремого суб'єкта господарювання через збитковість підприємства, затримку чи невиплату заробітної плати робітникам, втрату робочих місць у випадк ...