Меню сайта

Оцінка вірогідності банкрутства

Діагностика банкрутства за двофакторною моделлю, використовуючи формулу= - 0,3877 - 1,0736Кп+0,0579Кавт.

Значення коефіцієнта покриття візьмемо з таблиці 3.7, а коефіцієнта автономії - з таблиці 3.9.

р.: Z=-0,3877-1,0736×2,12+0,0579×0,45;=-2,64

р.: Z=-0,3877-1,0736×1,88+0,0579×0,49;=-2,38

р.: Z=-0,3877-1,0736×1,91+0,0579×0,48;=-2,41

Як видно з розрахунків за двофоакторною моделлю ймовірність банкрутства є низькою, оскільки у всіх аналізованих періодах значення Z є від'ємним, але слід зазначити, що значення показника Z у 2010 р. є більшим за значення, які були розраховані в 2008-2009 р., якщо у наступних періодах спостерігатиметься тенденція до збільшення значення цього показника, то зростатиме ймовірність банкрутства.

. Діагностика банкрутства за пятифакторною моделлю.= 1,2Х1+1,4Х2+3,3Х3+0,64Х4+0,99Х5.

Розрахуємо значення показників X1….Х5, результати зведемо в таблицю 3.11.

Таблиця 3.11 - Розрахунок показників X1….Х5

2008

2009

2010

Х1 - робочий капітал / активи

0,4578

0,4919

0,4768

Х2 - чистий прибуток / активи

0,2092

0,1781

0,2618

Х3 - чистий дохід / активи

0,2092

0,1781

0,2618

Х4 - Вартість акцій ринкова / сума зобов’язань

1,15

1,06

1,21

Х5 - обсяг продукції / активи

1,2723

1,9924

1,1699

Z=1,2Х1+1,4Х2+3,3Х3+0,64Х4+0,99Х5.

3,5300

4,0803

3,7331

Як видно з розрахунків, Z>2, отже підприємству не загрожує банкрутство.

Читайте більше

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...