Меню сайта

Аналіз пропозиції на кредитному ринку України

За результатами звітного періоду, як і раніше, більшість кредитних спілок (296) об’єднувала відносно невелику кількість членів - до 1 000 осіб.

Станом на 30.06.2012 кількість членів кредитних спілокстановила 1128,2 тис. осіб

, з яких 263,0 тис. осіб або 23,3% - члени КС, які мають діючі кредитні договори, та 44,3 тис. осіб (3,9%) - члени спілок, які мають внески (вклади) на депозитних рахунках.

Частка членів КС, що не є вкладниками, станом на 30.06.2012 становила 96,1% (1083,9 тис. осіб) та в порівнянні з аналогічними датами 2011 року - 95,4% (1025,8 тис. осіб) та 2010 року - 95,3% (1450 тис. осіб) змінилася не суттєво і залишається значною. Водночас, такі члени мають вирішальну кількість голосів та безпосередній вплив на прийняття управлінських рішень у кредитних спілках.

Загальний обсяг активів

кредитних спілок станом на 30.06.2012 становив 2 549,0 млн. грн

. і порівняно з аналогічним періодом 2011 року збільшився на 9,8%

(станом на 30.06.2011 становив 2 321,0 млн. грн.).

Загальний обсяг капіталукредитних спілок станом на 30.06.2012 становив 1 043,2 млн. грн.

та в порівнянні з аналогічною датою 2011 року - 859,3 млн. грн істотно зріс - на 21,4%

. Найбільшу питому вагу в його структурі становив пайовий капітал 61,5% (641,9 млн. грн.).

Не можна не відмітити суттєвий вплив на стан кредитного ринку фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. В ці роки спостерігається значне підвищення ставок по кредитних операціях в національній валюті, загальне зменшення обсягів активів банків, збільшення резервних фондів під кредитні операції, внаслідок чого збільшилися витрати і банки отримали негативні результати діяльності. Задля покращення кредитного ринку у 2008 році були здійснені такі заходи: 11 жовтня 2008 року НБУ «з метою нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кризи» постановою №319 частково обмежив активні операції банків, заборонив дострокового виконання договорів по внесках і ввів 5-процентний коридор коливань курсу на готівковому ринку. Передбачалось, що обмеження діятимуть до стабілізації банківської системи України. Повідомлялось, що постановою №413 від 5 грудня 2008 р. Нацбанк скасував дію своєї антикризової постанови №319. Постановою №319 зокрема вводилася заборона на дострокове розірвання договорів про депозити. Однак згодом НБУ відзначив, що вказаний пункт постанови №319 залишається в силі. [18]

В першій половині червня 2009 урядом було націоналізовано три «проблемні» банки: «Укргазбанк», «Родовід Банк» та «Київ». Загалом було витрачено 9.57 млрд. гривень. Мінфін мав надрукувати ОВДП, ними уряд сплатити за банки, а потім за ці державні облігації банки отримають «живі» кошти в НБУ. В Укргазбанку уряд отримає 84.21% акцій за 3.2 мільярди гривень, в «Родовід Банку» - 99.97% за 2.809 мільярди, і в банку «Київ» - 99.93% за 3.563 мільярди. [18]

Отже, пропозицію на кредитному ринку україни представляють 875 установ з них 177-банківські, а решта 698 - небанківські кредитні установи. Середні кредитні ставки для суб’єктів господарювання -19,8%, середні кредитні ставки для фізичних осіб - 31,0%. На ринку спостерігається поступове відновлення економічного стану після кризових подій 2008-2009 рр. та спостерігається загальна позитивна тенденція щодо розвитку цього ринку.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 

Читайте більше

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...

Земельне оподаткування в Україні
Курсова робота присвячена теоретичному осмисленню актуальної проблеми у сфері земельного оподаткування, а також обґрунтовані шляхи її практичного розв’язання, виконані на основі ретельно проведеного аналізу статистичного матеріалу. Актуальність теми дослідження. В умовах формування в У ...