Меню сайта

Перспективний аналіз

Розрахунок даних для побудови моделі зміни фактичних та теоретичних показників.

Прибуток від діяльності

роки

фактичне значення показника

умовні роки, t

y*t

t2

y*t2

t4

теоретичний рівень

квадрат відхилення

пряма

параб

прям

параб

2007

56,1

-2

-112,2

4

224,4

16

48,392

58,752

59,4133

7,0331

2008

62,5

-1

-62,5

1

62,5

1

57,25

59,84

27,5625

7,0756

2009

74,04

0

0

0

0

0

66,108

66,108

62,9166

62,9166

2010

64,32

1

64,32

1

64,32

1

74,966

77,556

113,337

175,192

2006

99,48

2

198,96

4

397,92

16

83,824

94,184

245,11

28,0476

всього

356,44

0

88,58

10

749,14

34

330,54

356,44

508,34

280,265

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Аналіз державного боргу України
Державна заборгованість - одна з характеристик сучасних національних економік. У теперішній час майже неможливо знайти державу, яка була б спроможна обходитися без запозичень. Використання державою позик зумовлено нестачею власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання боргових зоб ...

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...