Меню сайта

Експертиза проекту

Експертиза проекту може здійснюватись як особами, котрі проводили передінвестиційні дослідження й розробку проекту, так і сторонніми експертами.

Експертиза забезпечує детальний аналіз усіх аспектів проекту та його наслідків. На цьому етапі закладається основа для реалізації проекту. План проекту, прийнятий на етапі експертизи, є базою для оцінки успішності проекту. Експертизі можуть підлягати як проект, так і організації, що беруть участь у реалізації проекту.

Завданням експертизи проекту є визначення того, наскільки позитивні результати проекту перевищать його негативні наслідки.

Комерційна експертиза вимагає проведення аналізу:

♦ доступності і якості ресурсів та їх вартісної оцінки;

♦ попиту на продукцію, заходів по маркетингу та ймовірних Цін;

♦ витрат і прибутків для визначення комерційної життєздатності суб'єкта.

Технічна експертиза містить оцінку:

♦ масштабу проекту;

♦ процесів, матеріалів, обладнання та надійності технічних систем;

♦ придатності технічного плану для місця розташування проекту;

♦ доступності та якості потрібних для проекту ресурсів;

♦ рівня сервісу й надійності існуючої інфраструктури, яку використовуватиме проект;

♦ строків і графіка виконання технічних вирішень для реалізації проекту.

Екологічна експертиза дозволяє оцінити вплив проекту на довколишнє середовище в таких напрямах:

♦ забруднення повітряного басейну, ґрунтів та водойм;

♦ зниження біологічної різноманітності;

♦ перевезення, використання або віддалення небезпечних чи токсичних відходів;

♦ засоленість та заболоченість земель. Соціальна експертиза має відповісти на питання:

♦ якою мірою люди, які повинні дістати вигоду від проекту, мають доступ або контролюють виробничі ресурси району;

♦ яким чином структура сім'ї поліпшує чи погіршує перспективи для успіху проекту;

♦ чи мають дрібні виробники доступ до інформації про ширші ринки збуту та регіональну економіку;

♦ яким чином система землекористування та землеволодіння, а також можливості альтернативного працевлаштування можуть вплинути на ступінь зацікавленості в видах діяльності, запропонованих згідно з проектом, для гаданих одержувачів вигоди від його реалізації.

Інституційні аспекти експертизи містять:

♦ обґрунтування можливостей реалізації проекту в існуючому політичному, економічному та правовому середовищі;

♦ мотивацію формування команди проекту;

♦ оцінку потенціалу та структури організації, що здійснює

проект;

♦ визначення організаційних змін, необхідних для успішної реалізації проекту;

♦ визначення критеріїв, які використовуються для оцінки правильної й раціональної організації.

Фінансова експертиза дає змогу перевірити фінансову життєздатність проекту і визначити заходи, необхідні для обґрунтованого фінансового управління проектом. Окрім того, фінансова експертиза може також брати до уваги деякі або всі нижченаведені чинники:

♦ рентабельність проекту;

♦ фінансові наслідки для замовників або інвесторів проекту, включаючи оцінку ризиків;

♦ стандарти фінансової діяльності, яких слід дотримуватися під час здійснення проекту.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Доходи місцевих бюджетів їх динаміка та тенденції розвитку
Курсова робота присвячена теоретико-правовим основам формування доходної частини місцевих бюджетів, аналізу формування та тенденції розвитку доходів місцевих бюджетів в Україні. Актуальність теми дослідження. Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резерві ...

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...