Меню сайта

Експертиза проекту

Експертиза проекту може здійснюватись як особами, котрі проводили передінвестиційні дослідження й розробку проекту, так і сторонніми експертами.

Експертиза забезпечує детальний аналіз усіх аспектів проекту та його наслідків. На цьому етапі закладається основа для реалізації проекту. План проекту, прийнятий на етапі експертизи, є базою для оцінки успішності проекту. Експертизі можуть підлягати як проект, так і організації, що беруть участь у реалізації проекту.

Завданням експертизи проекту є визначення того, наскільки позитивні результати проекту перевищать його негативні наслідки.

Комерційна експертиза вимагає проведення аналізу:

♦ доступності і якості ресурсів та їх вартісної оцінки;

♦ попиту на продукцію, заходів по маркетингу та ймовірних Цін;

♦ витрат і прибутків для визначення комерційної життєздатності суб'єкта.

Технічна експертиза містить оцінку:

♦ масштабу проекту;

♦ процесів, матеріалів, обладнання та надійності технічних систем;

♦ придатності технічного плану для місця розташування проекту;

♦ доступності та якості потрібних для проекту ресурсів;

♦ рівня сервісу й надійності існуючої інфраструктури, яку використовуватиме проект;

♦ строків і графіка виконання технічних вирішень для реалізації проекту.

Екологічна експертиза дозволяє оцінити вплив проекту на довколишнє середовище в таких напрямах:

♦ забруднення повітряного басейну, ґрунтів та водойм;

♦ зниження біологічної різноманітності;

♦ перевезення, використання або віддалення небезпечних чи токсичних відходів;

♦ засоленість та заболоченість земель. Соціальна експертиза має відповісти на питання:

♦ якою мірою люди, які повинні дістати вигоду від проекту, мають доступ або контролюють виробничі ресурси району;

♦ яким чином структура сім'ї поліпшує чи погіршує перспективи для успіху проекту;

♦ чи мають дрібні виробники доступ до інформації про ширші ринки збуту та регіональну економіку;

♦ яким чином система землекористування та землеволодіння, а також можливості альтернативного працевлаштування можуть вплинути на ступінь зацікавленості в видах діяльності, запропонованих згідно з проектом, для гаданих одержувачів вигоди від його реалізації.

Інституційні аспекти експертизи містять:

♦ обґрунтування можливостей реалізації проекту в існуючому політичному, економічному та правовому середовищі;

♦ мотивацію формування команди проекту;

♦ оцінку потенціалу та структури організації, що здійснює

проект;

♦ визначення організаційних змін, необхідних для успішної реалізації проекту;

♦ визначення критеріїв, які використовуються для оцінки правильної й раціональної організації.

Фінансова експертиза дає змогу перевірити фінансову життєздатність проекту і визначити заходи, необхідні для обґрунтованого фінансового управління проектом. Окрім того, фінансова експертиза може також брати до уваги деякі або всі нижченаведені чинники:

♦ рентабельність проекту;

♦ фінансові наслідки для замовників або інвесторів проекту, включаючи оцінку ризиків;

♦ стандарти фінансової діяльності, яких слід дотримуватися під час здійснення проекту.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...

Бюджетна політика України стан та перспективи
Зі становленням України незалежною країною однією з першочергових завдань постало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально-економічного розвитку. За часи незалежності України вироблено певні орга ...