Меню сайта

Динаміка цін на ринку золота

Золотий запас України складається з афінованого золота в злитках, є державною власністю і становить частину державних золото-валютних резервів України. Він створюється Національним банком України і є власністю держави. Збегігається у Державній скарбниці Національного банку України та на металевих рахунках, відкритих Національним банком України в центральних банках інших країн та комерційних банках, в тому числі в іноземних та регулюється статтею 8 законуУкраїни «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»[7].

На українському ринку, на мою думку, зниження ціни на золото не буде відбуватися так стрімко як на світовому, так як НБУ проводить валютні інтервенції, чим не допускає знецінення гривні відносно долара. Якщо долар не буде зростати, то у інших товарних активів не буде знижуватись попит, а разом з ним і ціна, включаючи й золото. Однак валютні інтервенції виснажують золотовалютні резерви нашої держави і невідомо, скільки ще вона зможе проводити дані операції, а їх припинення викличе обвал гривні, ріст долара та інших валют.

На жаль, Україна не зможе втримувати довго існуючу ціну на золото, при її зниженні на світовому ринку. В світовому масштабі цьому могла б зарадити стабілізація ситуації в Греції, підвищення світових цін на нафту та зниження в ціні державних боргових паперів США. Щоб стимулювати попит на золото Україна може далі проводити валютні інтервенції та підвищити банківську ставку на вклади у золоті. Таким чином у населення виникне бажання здійснювати інвестиції у золото, для отримання додаткових прибутків, якщо воно не буде знижувати в ціні, а банківська ставка повинна буде перекривати зниження цін на золото.

Світове зниження цін на золото та ріст долара щодо шести основних валют ослаблює українські золотовалютні резерви, так як НБУ почав активно заміщувати долари США на австралійські долари та швейцарські франки[7]. Стабілізація золота на світовому ринку, ліквідувала б загрозу зниження його ціни і на українському. Ліквідація причин, що зумовили ріст долара і поведінку золота як «нестабільного активу» повернули б ціни на золото до позитивної динаміки. Для втримання золотом поточних позицій на державному ринку можна запропонувати продовження валюних інтервенцій, хоча це доволі двояка допомога ситуації, що склалася. З одного боку, такі операції утримають курс долара, але з іншого призведуть до виснаження золотовалютних резервів, що призведе до негативних наслідків у майбутньому. Зважаючи на зростання курсу долара, проводити такі операції буде надалі буде важче.

Іншою загрозою, яку несе в собі знецінення золота і зростання долара є «здешевлення» національних золотовалютних резервів, адже вони зберігаються не лише в золоті й доларах, а й у вже вищезазначених валютах, що понизили свій курс відносно долара США − швейцарські франки та австралійські долари. Якщо ж зростання долара буде продовжуватись і далі, то для поліпшення ситуації з золотовалютними резервами можна буде конвертувати інші валюти резерву в долари, але обмінювати золото на валюту не варто, незважаючи на зниження його ціни по таким причнам: долар США, як і іншї валюти на мають власної внутрішньої вартості; золото завжди буде високоліквідним товаром, незважаючи на тимчасове зниження ціни; переведення золота в валюту зараз принесе втрати, адже в даний момент має нижчу вартість на світовому ринку, ніж раніше; зростання одного з активів, як і падння є тимчасовим явищем і невідомо, як надалі буде складатися поведінка долара, адже негативним сигналом є перехід від доларового до мультивалютного зберігання золотовалютних резервів країн.

Висновок

Провівши дослідження світових цін на золото, я отримала інформацію, щодо їхньої динаміки, починаючи з 2006 року. За вихідними даними можна зробити висновок, що цей банківський метал стабільно зростав в ціні до 2012 року, але зараз зниження його вартості зумовлене підвищенням ціни на долар, що в свою чергу зумовлене нестабільністю політичної ситуації в Греції та її можливим виходом з ЄС та падінням світових цін на нафту. Зростання долара також стало підставою для підвищення цін на активи, що оцінюються в доларах США та одночасним зниженням попиту на них. З проведеного дослідження зрозуміло, що хоча в Україні ціни на золото не мають такої різниці у 2011 та 2012 як на світовому ринку, вже ж довго залишатися на такому рівні вони не зможуть.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Управління формуванням прибутку підприємства
Сьогодні при постійному трансформуванні економіки країни, нестабільності фінансового сектора вкрай важливо максимально використовувати усі наявні резерви підприємств для забезпечення їх конкурентоспроможності. А тому сучасна стратегія діяльності підприємств вимагає нових підходів до повед ...

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...