Меню сайта

Державне гарантування кредитів наданих резидентам

В умовах переходу до ринкової економіки особлива роль в процесі кредитування підприємств і установ належить державним гарантіям. Гарантія надається з метою забезпечення кредиторів надійністю повернення кредитів. В ситуації, коли позичальник неспроможний виконати передбачені платежі, гарант зобов'язаний провести необхідні розрахунки за власні кошти. У разі, коли гарантом виступає держава, кредитування підприємств і установ значно розширюється.

Державні гарантії за кредити підприємств і установ також включаються до державного кредиту. Вони не передбачають залучення коштів до державного бюджету. Проте їх раціональне використання сприяє стабілізації розвитку підприємницької діяльності і, тим самим, збільшення надходжень до державного бюджету. Державні гарантії можуть бути внутрішніми (вони надаються резидентам України) і зовнішніми - нерезидентам України. Неповернення гарантованих позик у строки, передбачені кредитними угодами передбачає їх погашення за рахунок коштів державного бюджету.

Державна гарантія - це зобов'язання держави (в особі уряду) повністю або частково виконати платежі на користь кредитора у випадку невиконання позичальником зобов'язань за одержаними позиками. Надання державних гарантій за кредитами суттєво зменшує кредитний ризик, що супроводжується зниженням процентних ставок за кредитами. Та з іншого боку, механізм надання державних гарантій повинен бути зваженим, оскільки неповернення позичальником позик приводе до використання коштів державного бюджету. Формою надання державних гарантій є поручительство - це зобов'язання виконати передбачені платежі в разі невиконання їх позичальником (частково або в повному обсязі).

Надані державою гарантії можуть бути внутрішніми та зовнішніми. Внутрішні гарантії - це гарантії уряду перед резидентами країни. Зовнішні - перед нерезидентами, У разі невиконання боржниками своїх кредитних зобов'язань гарантія уряду, по суті перетворюється в дотацію підприємству. А в умовах наявності гарантій нерезидентам - такі дотації надаються в ВКВ, що є фактором зростання державного зовнішнього боргу. До того ж, внаслідок наявності бюрократичного механізму надання державних гарантій, далеко не завжди вони використовуються з метою фінансування найбільш ефективних проектів.

Прийняття рішення про надання державних гарантій в Україні передбачає проведення експертизи проектів. Вона здійснюється Кабінетом Міністрів України, зокрема, для експертної оцінки залучається Національне агентство реконструкції і розвитку; Валютно-кредитна рада, Міністерство економіки, Фонд державного майна України, Міністерство фінансів, Міністерство зовнішніх економічних зв'язків. Остаточне рішення про надання державних гарантій затверджується постановою Кабінету Міністрів України. З метою забезпечення виконання державних гарантій уряд визначає банка-агента.

За розрахунками експертів з 1995 до 2003 pp. Уряд України сплатив іноземним кредиторам за боргами підприємств, біля 1 млрд. дол. Мається також заборгованість і резидентів перед державним бюджетом з гарантій за кредитами в сумі до 1 млрд. грн. Ці кошти повинні бути повернуті державі. При цьому враховуються такі зобов'язати позичальників: погашення суми заборгованості; виплата пені; оплата комісійних платежів уряду (для іноземних кредитів); сплата процентів Мінфіну за одержані позики; повернення відсотків за користування кредитами МБРР.

Урядом прийнято декілька конкретних способів повернення коштів державного бюджету, виплачених внаслідок надання державних гарантій за кредитами. До них, зокрема, відносяться:

. Реструктуризація заборгованості.

. Примусове відшкодування витрат держави за гарантійними зобов'язаннями:

а) стягнення заборгованості за рахунок продажу майна боржника (через арбітражний суд);

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...

Загальна характеристика ТзОВ «Імперія жирів»
«Імперія жирів» - це українська компанія, що займається розробкою, виробництвом та реалізацією споживчих продуктів на основі рослинних жирів. ТМ «Маселко» - це унікальні продукти харчування, створені у поєднанні кращих технологічних досягнень у харчовій промисловості, в яких приховано істину е ...