Меню сайта

Практика реалізації перевірок підприємства

Підстави та порядок проведення перевірок суб’єктів господарювання податковими органами тепер регулюється Законом Україні “Про державну податкову службу в Україні” (додано статті 1111 та 1112), а не Указом Президента України від 23.07.98 р. №817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності", який фактично втрачає чинність.

Письмове повідомлення про проведення планової перевірки надсилається , як і раніше, не пізніше, ніж за 10 днів до її проведення, однак тепер крім зазначення дати її проведення, в повідомленні має зазначатися і дата її закінчення. Досі вказувалася тривалість проведення (запланованих відповідно до Національного плану на поточний рік).

Позапланова виїзна перевірка тепер може здійснюватися лише на підставі рішення суду. Відсутність копії рішення суду про таку перевірку є підставою для відмови в проведенні перевірки. При цьому повідомлення про місце, дату та час розгляду питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки направляється платнику податків не пізніше ніж за три робочі дні до дати такого розгляду.

Термін відповіді на письмовий запит контролюючого органу за наслідками перевірок Ваших контрагентів збільшено з трьох до десяти робочих днів від дня отримання запиту. Якщо терміну не дотримано - на вас чекає позапланова виїзна перевірка.

Недостовірність даних, заявлених у документах обов'язкової звітності тепер тільки тоді буде підставою для проведення позапланової виїзної перевірки, якщо не буде надано пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту.

Рішення Кабінету Міністрів України тепер не може бути підставою для проведення позапланової перевірки.

Тривалість планової виїзної перевірки не повинна перевищувати 20 днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва 1 - 10 днів. Тривалість позапланової виїзної перевірки не повинна перевищувати 10 днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 днів. Раніше строки планових перевірок не могли перевищувати 30 робочих днів, крім перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з річним сукупним валовим доходом 20 млн. гривень і більше, строки проведення яких могли перевищувати 30 робочих днів. А строки проведення позапланових перевірок взагалі нічим не обмежувалися.

Подовження термінів проведення планової виїзної перевірки можливе лише за рішенням суду на термін не більш як 10 днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 5 днів. Подовження термінів проведення позапланової виїзної перевірки можливе лише за рішенням суду на термін не більш як 5 днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 2 дні.

Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться органами державної податкової служби, якщо такі перевірки не пов'язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ.

Нормативно-правові акти і методичні рекомендації ДПАУ з питань оподаткування тепер підлягають обов’язковому опублікуванню.

У органів державної податкової служби залишилося право запрошувати громадян для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати ними податків, інших платежів. Але тепер письмові повідомлення про такі запрошення направляються громадянам рекомендованими листами за 10 днів до зустрічі.

Довідки про ненадходження валютної виручки на рахунки мають видаватися банками на підставі рішення суду.

Податкові органи офіційно не мають права входити в будь-які інформаційні системи, зокрема комп'ютерні, для визначення об'єкта оподаткування.

Обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності можна лише в ході інвентаризацій. Якщо буде відмова від інвентаризацій, то примусити до її проведення може лише суд, а до суда касу, склади можуть опечатати на термін до 24 годин.

Заборонено вилучення у суб'єктів господарської діяльності документів, що не підтверджують факти порушення законів України про оподаткування. Сподіваємося, що всі підряд документи машинами вже не вивозитимуть.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства
При проведенні аналізу фінансової стійкості підприємств в економічній літературі використовують різні методи і підходи. Оскільки не існує єдності у визначенні категорії фінансової стійкості, то відсутній і єдиний підхід до визначення показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Для хар ...

Фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел
У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Існування будь-якої незамкнутої системи пере ...