Меню сайта

Практика реалізації перевірок підприємства

Питання накладання адміністративних штрафів податковим органами тепер регулюється Кодексом про адміністративні правопорушення (КпАП), а не Законом “Про державну податкову службу в Україні”. При цьому розмір в деяких випадках навіть зменшено, але є випадки і їхнього збільшення. КпАП доповнено статтями 1631 “Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків”, 1632 “Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)”, 1633 “Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби” та 1634 “Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи”.

Знижено вдвічі діапазон штрафів на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, які не виконують вимог посадових осіб органів державної податкової служби, тепер для них штрафи від п’яти до десяти н.м.д.г. (раніше від десяти до двадцяти н.м.д.г.).

Неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, - тепер тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від двох до трьох н.м.д.г. (від 34 до 51 грн). Раніше за таке карали штрафом в 51 грн. Повторне таке порушення каратиметься штрафом від 51 до 85 грн (раніше - лише 85 грн).

Податківці не мають права обстежувати житло громадян, якщо воно використовуються як юридична адреса суб'єкта підприємницької діяльності, а також для отримання доходів. Скасовано окремий штраф на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, винних у недопущенні податківців до приміщень, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності та одержання доходів в розмірі від десяти до двадцяти н.м.д.г. Тепер взагалі немає відповідальності власне підприємців за недопущення чи невиконання вимог податківців щодо перевірок.

На громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством, тепер чекають штрафи від трьох до п'яти н.м.д.г. (раніше - до восьми) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.

У разі заявлення затриманими або заарештованими (взятими під варту) особами усної або письмової вимоги про залучення захисника працівники міліції не мають права вимагати від них надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника.

Неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму обліку, тепер тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми н.м.д.г. (від 51 до 136 грн). Раніше ці штрафи були меншими (хоча попередження не було) від одного до п'яти н.м.д.г. (від 17 до 85 грн). Крім того тепер є повторне підвищене штрафування за таке правопорушення, здійснене протягом року від п'яти до восьми н.м.д.г. (від 85 до 136 грн).

Кількість підстав для проведення позапланових виїзних перевірок збільшено з 6 до 8. Додано випадки, коли стосовно платника податків (посадової особи платника податків) податковою міліцією заведено оперативно-розшукову справу і у разі, коли вищестоящий орган державної податкової служби в порядку контролю за достовірністю висновків нижчестоящого органу державної податкової служби здійснив перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або висновків акта перевірки, складеного нижчестоящим контролюючим органом, та виявив їх невідповідність вимогам законів, що призвело до ненадходження до бюджетів сум податків та зборів (обов'язкових платежів). Позапланова виїзна перевірка в цьому випадку може ініціюватися вищестоящим органом державної податкової служби лише у тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб нижчестоящого органу державної податкової служби, які проводили планову або позапланову виїзну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...