Меню сайта

Перспективи вдосконалення діяльності ДПС України в умовах проведення адміністративної реформи

Згідно із Законом до податкового кредиту передбачено відносити певні види документально підтверджених витрат платників, які враховуються при зменшенні оподатковуваного доходу в більшості розвинутих країн, хоч не завжди вважаються виправданими з погляду економічної теорії.

Зокрема, вирахування з валового доходу процентів за іпотечним кредитом обґрунтовується з позицій необхідності стимулювання придбання житла у власність. Однак з погляду теорії такі вирахування можна вважати виправданими лише у разі оподаткування вміненого доходу від володіння житлом.

Щодо вирахування з валового доходу медичних витрат та витрат на лікування зубів, то в принципі погоджуючись з необхідністю таких вирахувань як корисних не лише для окремих індивідів, а й для суспільства (сприяють розв'язанню важливого завдання -- зміцненню здоров'я нації), окремі вчені вважають виправданими лише вирахування на надзвичайні медичні витрати. Обґрунтовується цей висновок тим, що низка медичних витрат, як і витрат на лікування зубів, є добровільними і не пов'язані з лікуванням за медичними показаннями.

Запровадження податкового кредиту на лікування в Україні є соціально необхідним заходом, але таким, застосування якого, з урахуванням фінансових можливостей держави, потребує певних обмежень. Зокрема, на сучасному етапі держава, на нашу думку, не має можливості надавати податковий кредит на лікування громадянам з високим рівнем доходів. Тому можна визначити поріг річного доходу, перевищення якого позбавляє громадянина права на податковий кредит. Однак цей поріг має бути значно вищим, ніж той, що обмежує право на податкову соціальну пільгу.

Щодо податкового кредиту на освіту, то ця форма державної підтримки тих, хто навчається, не є безальтернативною. Крім неї можуть застосовуватися й такі форми, як гарантування та субсидування державою освітніх позик. На нашу думку, ці форми прямої державної підтримки освіти мають переваги порівняно з податковим кредитом на освіту, оскільки: 1) витрати на зазначені цілі можна закласти в державний бюджет (спланувати) і цільовим трансфертом спрямувати в місцеві бюджети; 2) вони є більш прозорими, отже, створюють менше можливостей для зловживань; 3) вони дешевші в адмініструванні; 4) вони більш доступні для дітей з малозабезпечених сімей, ніж податковий кредит.

Отже, запровадження в Україні податкового кредиту на освіту навряд чи можна оцінити однозначно як найкращу альтернативу. Крім того, з кола платників, яким надається право на цей кредит, як і у випадку з кредитом на лікування, варто було б вилучити заможних громадян, запровадивши поріг річного доходу, перевищення якого позбавляє громадянина права на такий кредит.

Ці доповнення спрямовані на підвищення соціальної справедливості пропорційного податку на доходи фізичних осіб, його використання як інструмента перерозподілу доходів, соціальної підтримки малозабезпечених громадян.

Все викладене дає змогу зробити висновок про те, що запровадження в Україні пропорційного податку на доходи фізичних осіб є важливим заходом, спрямованим на розв'язання низки економічних і соціальних проблем. Однак кінцевий ефект від його запровадження значною мірою буде залежати від того, чи буде ухвалений і введений у дію з 2004 р. закон про єдиний соціальний податок. Крім того, введення в дію окремих статей Закону "Про податок з доходів фізичних осіб" потребує ухвалення низки інших законодавчих актів. Є необхідність також у доопрацюванні вже прийнятого Закону з погляду як застосування адекватної термінології, так і детальної регламентації процедурних питань (передусім надання права на податковий кредит та його відшкодування).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...