Меню сайта

Перспективи вдосконалення діяльності ДПС України в умовах проведення адміністративної реформи

З огляду на проблеми корупції, що є загрозливою реальністю українського суспільства, західні експерти пропонують розглянути можливість розподілу критичних функцій між різними службами, виокремивши як самостійну структурну одиницю службу збирання податків. Позитивний досвід такого розподілу накопичено, наприклад в Ірландії, де поряд з податковою інспекцією діє відомство "Генерального збирача", яке й виконує функцію стягнення податків. Але в процесі податкової реформи в Україні структурні проблеми державної податкової служби взагалі не обговорюються, а отже, не розглядаються і шляхи розв'язання їх. Найменші спроби обмежити повноваження чи змінити статус монополіста, яким є державна податкова служба України, викликають опір. Водночас держава поки що є занадто слабкою, щоб протистояти цьому опору і протиставити відомчому інтересу інтерес державний.

Щодо інформаційного та матеріально-технічного забезпечення органів державної податкової служби, то адміністрування сучасних форм податків вимагає створення єдиної бази даних щодо всіх юридичних і фізичних осіб платників податків (у тому числі шляхом завершення створення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків), а також єдиної в межах всієї країни автоматизованої системи збирання та обробки податкової інформації.

право податковий адміністративний реформа

Висновки

Державну податкову службу України було створено рішенням Ради Міністрів УРСР від 12.04.90 р. N 70. У грудні того ж року Верховна Рада УРСР ухвалила Закон “Про державну податкову службу в Українській РСР”, а в 1993 році - Закон “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про державну податкову службу в Україні”.

Основним призначенням ДПА в областях є інформаційний і правовий зв'язок між низовою ланкою і ДПА України. Очолюють ДПА в областях голови, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням голови ДПС України.

Законом встановлено конкретний та вичерпний перелік випадків, коли органи державної податкової служби мають право зупиняти операції платників податків на їхніх рахунках у банківських установах.

Президент України запровадив додаткову підставу для зупинення операцій платників податків у банківських установах органами державної податкової служби.

Однією з умов переходу до пропорційного оподаткування доходів громадян є розширення податкової бази. її розширення покликане запобігти зменшенню податкових надходжень до бюджету держави внаслідок зниження податкової ставки.

Запровадження в Україні податкового кредиту на освіту навряд чи можна оцінити однозначно як найкращу альтернативу.

Ефективність функціонування податкової системи України залежить не лише від правової регламентації прав і обов'язків платників та органів державної податкової служби, а й від організаційної структури останньої, податкового менеджменту та матеріально-технічного забезпечення податкових органів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 

Читайте більше

Оцінка фінансової стійкості ТзОВ Імперія жирів
В умовах нестабільності економічного середовища та міжнародної фінансової кризи виникає потреба у досконалому аналізі фінансового стану суб’єктів господарювання, основним елементом якого є аналіз фінансової стійкості. Такий є аналіз діяльності підприємства є досить важливим для його ділов ...

Удосконалення системи оплати праці персоналу підприємства
Основне значення системи оплати праці − полягає в тому, щоб стимулювати виробничу поведінку співробітників компанії, направивши їх на досягнення стратегічних завдань, що стоять перед нею, іншими словами, з'єднати матеріальні інтереси працівників із стратегічними ...