Меню сайта

Види та функції податків

За формою обкладення податки поділяються на прямі і непрямі. До прямих, або прибутково-майнових, належать податки, які сплачуються в процесі придбання та накопичення матеріальних ресурсів.

Вони визначаються розміром об'єкта оподаткування, включаються у ціну товару і сплачуються виробником або власником. Прямі податки в свою чергу діляться на:

- особисті податки, що сплачуються платником за рахунок і залежно від отриманого ним доходу (прибутку) і з урахуванням його платоспроможності,

- реальні (від англ. Real estate - нерухомість), що сплачуються з окремих видів майна (землі, будівлі) з розрахунку, в основі якого лежить не дійсна, а передбачуваний прибуток.

До особистих податків належать: податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на промисел, збір за спеціальне використання природних ресурсів, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності тощо реальними податками є:

- податок на нерухоме майно (нерухомість), плата (податок) за землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Непрямі податки (податки на споживання) стягуються в процесі реалізації товарів чи послуг, включаються у вигляді надбавок до їх ціні і сплачуються споживачем. Це - акцизний збір, податок на додану вартість, мито.

Відповідно до Закону України «Про систему оподаткування» всі податки в залежності від органів державної влади та місцевого самоврядування, який їх встановлює, діляться на загальнодержавні та місцеві.

Загальнодержавні податки встановлюються Верховною Радою України і стягуються на всій території Україні. Податок на нерухоме майно (нерухомість), плата (податок) за землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок на промисел, збір за спеціальне використання природних ресурсів, збір за забруднення навколишнього природного середовища на території автономної Республіки Крим встановлюються Верховною Радою республіки в межах граничних розмірів ставок, встановлених законами України.

До місцевих податків віднесені:

1) податок з реклами

2) комунальний податок.

До місцевих зборів (обов'язкових платежів) віднесено:

Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

Збір з власників собак.

Місцеві податки, механізм справляння та порядок їх сплати встановлюється сільськими, селищними, міськими радами відповідно до наведеного переліку і в межах граничних розмірів ставок, встановлених законами України. Виняток становить збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, установлюваний обласними радами. Суми місцевих податків (зборів) зараховуються до бюджетів рад народнихдепутатів.

Залежно від характеру використання податки поділяються на податки загального призначення та спеціальні (цільові) податки. Податки загального призначення використовуються на загальнодержавні потреби без конкретизації заходів чи витрат. Спеціальні податки зараховуються до державних цільових фондів і використовуються виключно на фінансування конкретних видатків.

За періодичністю стягнення податки бувають одноразовими, тобто такими, що сплачуються один раз протягом певного відрізку часу (найчастіше податкового періоду) за здійснення певних дій та систематичні, тобто такі, які сплачуються періодично.

Платниками податків є юридичні та фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов'язок сплачувати податки.

Облік платників податків здійснюється державними податковими адміністраціями та іншими державними органами відповідно до законодавства. Банки та інші фінансово-кредитні установи відкривають рахунки платникам податків лише за умови пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік, і в триденний термін повідомляють про це державну податкову адміністрацію.

Платники податків діляться по відношенню до держави на національних (резидентів) і іноземних (нерезидентів). За статусом розрізняють такі категорії платників, як юридичні і фізичні особи.

Об'єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законодавчими актами про оподаткування.

Ставки податків і зборів (обов'язкових платежів) встановлюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами народних депутатів відповідно до законодавчих актів про оподаткування і не змінюються протягом бюджетного року.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Оподаткування підприємства
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Теорія оподаткування оформилася в останній третині вісімнадцятого століття. Її творцем можна назвати шотландського економіста і філософа А. Сміта. З одного боку наука про податки - окрема галуз ...

Загальна характеристика ТзОВ «Імперія жирів»
«Імперія жирів» - це українська компанія, що займається розробкою, виробництвом та реалізацією споживчих продуктів на основі рослинних жирів. ТМ «Маселко» - це унікальні продукти харчування, створені у поєднанні кращих технологічних досягнень у харчовій промисловості, в яких приховано істину е ...