Меню сайта

Аналіз доходів і видатків державного бюджету України

Рисунок 2.10 - Видатки Державного бюджету України на духовний та фізичний розвиток

У 2009 році видатки державного бюджету на економічну діяльність становили 33,2 млрд. гривень. Порівняно із 2008 роком вони знизились на 14,1%. Разом з цим, відбулося зростання видатків на дорожнє господарство (на 29%, або на 2,5 млрд. грн.); на електроенергетичну галузь (у 2,1 рази, або на 455,2 млн. грн.); на обробну галузь (майже вдвічі, або на 97,3 млн. гривень). При цьому скоротились видатки на вугільну галузь (на 13,3%, або на 1 млрд. грн.), на нафтогазову галузь (на 44,1%, або на 3,3 млрд. грн.) та на повітряний транспорт (на 80%, або на 1,3 млрд. гривень).За 2009 рік видатки розвитку були здійснені у розмірі 46,6 млрд. грн., що на 32,2% менше ніж у 2008 році. У 2008 році порівняно із 2007 роком видатки державного бюджету на економічну діяльність зросли у 1,3 раза або на 8,9 млрд. грн., найбільше зросли видатки на паливно-енергетичний комплекс (в 2,1 раза, або на 8209,6 млн. грн.), у т.ч. на нафтогазову галузь (у 6 разів, або на 6143,9 млн. грн.); на будівництво (у 3,9 раза, або на 67,5 млн. гривень); на сільське господарство (на 17,7%, або на 1323,7 млн. гривень).

Видатки Державного бюджету України на економічну діяльність

Рисунок 2.11 - Видатки бюджету на економічну діяльність за 2007-2009 рр., млрд. грн.

Видатки на освіту за 2009 рік зросли на 2,3 млрд. грн., або на 11,0% порівняно з 2008 роком і становлять 23,9 млрд. грн У 2007 році дані видатки склали 15,1 млрд. грн ( рис. 2.10 ).

Рисунок 2.12 - Видатки Державного бюджету України на освіту за 2007-2009 рр., млрд. грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2009 рік порівняно з 2008 роком зросли на 1,4% до 51,5 млрд. гривень. В 2008 році вони складали 50,8 млрд. грн., що на 21,6 млрд. грн. більше ніж в 2007 році( рис. 2.12).

Рисунок 2.13 - Видатки Державного бюджету України на соціальний захист та соціальне забезпечення в 2007-2009 рр., млрд. грн.

Видатки державного бюджету на розвиток житлово-комунального господарства у 2009 році порівняно з попереднім роком зменшилися на 39,0%, або на 173,3 млн. грн. до 270,6 млн. гривень.

Рисунок 2.14 - Видатки Державного бюджету України на житлово-комунальне господарство, млрд грн

З метою подолання негативних наслідків світової економічної кризи у державному бюджеті 2009 року було передбачено створення Стабілізаційного фонду у сумі 20 млрд. грн., джерела надходження цих коштів і напрями їх використання. Однак, в результаті провалу плану надходжень від приватизації державного майна, як головного джерела надходжень (річний план було виконано лише на 9,5%), повністю "наповнити" Стібілізаційний фонд не вдалося.

У роботі [11], подано прийняті рішення Урядом щодо розподілу 12,0 млрд. грн., які були спрямовані на:

здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів та підтримку окремих проектів в агропромисловому комплексі - 707,7 млн. грн.;

фінансування інвестиційних проектів на підприємствах авіабудування, оборонно-промислового комплексу, машинобудування тощо - 408,3 млн. грн.;

здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів з будівництва та технічного переоснащення вугледобувних підприємств, торфодобувних підприємств, проектів, пов’язаних з підвищенням техніки безпеки шахт - 3,6 млрд. грн.;

реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві - 99,7 млн. грн.;

виконання Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу - 2,1 млрд. грн.;

реалізацію інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів - 901,8 млн. грн.;

створення, закупівлю і модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки за державним оборонним замовленням у національних виробників - 959,9 млн. грн.;

Перейти на сторінку: 6 7 8 9 10 11 12

Читайте більше

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...

Загальна характеристика ТзОВ «Імперія жирів»
«Імперія жирів» - це українська компанія, що займається розробкою, виробництвом та реалізацією споживчих продуктів на основі рослинних жирів. ТМ «Маселко» - це унікальні продукти харчування, створені у поєднанні кращих технологічних досягнень у харчовій промисловості, в яких приховано істину е ...