Меню сайта

Аналіз доходів і видатків державного бюджету України

Рисунок 2.10 - Видатки Державного бюджету України на духовний та фізичний розвиток

У 2009 році видатки державного бюджету на економічну діяльність становили 33,2 млрд. гривень. Порівняно із 2008 роком вони знизились на 14,1%. Разом з цим, відбулося зростання видатків на дорожнє господарство (на 29%, або на 2,5 млрд. грн.); на електроенергетичну галузь (у 2,1 рази, або на 455,2 млн. грн.); на обробну галузь (майже вдвічі, або на 97,3 млн. гривень). При цьому скоротились видатки на вугільну галузь (на 13,3%, або на 1 млрд. грн.), на нафтогазову галузь (на 44,1%, або на 3,3 млрд. грн.) та на повітряний транспорт (на 80%, або на 1,3 млрд. гривень).За 2009 рік видатки розвитку були здійснені у розмірі 46,6 млрд. грн., що на 32,2% менше ніж у 2008 році. У 2008 році порівняно із 2007 роком видатки державного бюджету на економічну діяльність зросли у 1,3 раза або на 8,9 млрд. грн., найбільше зросли видатки на паливно-енергетичний комплекс (в 2,1 раза, або на 8209,6 млн. грн.), у т.ч. на нафтогазову галузь (у 6 разів, або на 6143,9 млн. грн.); на будівництво (у 3,9 раза, або на 67,5 млн. гривень); на сільське господарство (на 17,7%, або на 1323,7 млн. гривень).

Видатки Державного бюджету України на економічну діяльність

Рисунок 2.11 - Видатки бюджету на економічну діяльність за 2007-2009 рр., млрд. грн.

Видатки на освіту за 2009 рік зросли на 2,3 млрд. грн., або на 11,0% порівняно з 2008 роком і становлять 23,9 млрд. грн У 2007 році дані видатки склали 15,1 млрд. грн ( рис. 2.10 ).

Рисунок 2.12 - Видатки Державного бюджету України на освіту за 2007-2009 рр., млрд. грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2009 рік порівняно з 2008 роком зросли на 1,4% до 51,5 млрд. гривень. В 2008 році вони складали 50,8 млрд. грн., що на 21,6 млрд. грн. більше ніж в 2007 році( рис. 2.12).

Рисунок 2.13 - Видатки Державного бюджету України на соціальний захист та соціальне забезпечення в 2007-2009 рр., млрд. грн.

Видатки державного бюджету на розвиток житлово-комунального господарства у 2009 році порівняно з попереднім роком зменшилися на 39,0%, або на 173,3 млн. грн. до 270,6 млн. гривень.

Рисунок 2.14 - Видатки Державного бюджету України на житлово-комунальне господарство, млрд грн

З метою подолання негативних наслідків світової економічної кризи у державному бюджеті 2009 року було передбачено створення Стабілізаційного фонду у сумі 20 млрд. грн., джерела надходження цих коштів і напрями їх використання. Однак, в результаті провалу плану надходжень від приватизації державного майна, як головного джерела надходжень (річний план було виконано лише на 9,5%), повністю "наповнити" Стібілізаційний фонд не вдалося.

У роботі [11], подано прийняті рішення Урядом щодо розподілу 12,0 млрд. грн., які були спрямовані на:

здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів та підтримку окремих проектів в агропромисловому комплексі - 707,7 млн. грн.;

фінансування інвестиційних проектів на підприємствах авіабудування, оборонно-промислового комплексу, машинобудування тощо - 408,3 млн. грн.;

здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів з будівництва та технічного переоснащення вугледобувних підприємств, торфодобувних підприємств, проектів, пов’язаних з підвищенням техніки безпеки шахт - 3,6 млрд. грн.;

реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві - 99,7 млн. грн.;

виконання Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу - 2,1 млрд. грн.;

реалізацію інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів - 901,8 млн. грн.;

створення, закупівлю і модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки за державним оборонним замовленням у національних виробників - 959,9 млн. грн.;

Перейти на сторінку: 6 7 8 9 10 11 12

Читайте більше

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...