Меню сайта

Аналіз доходів і видатків державного бюджету України

Напрями використання бюджетних видатків обумовлюються цілою низкою факторів, основними з яких є:

- необхідність утримання державних установ;

- рівень розвитку регіонів держави;

зв’язки видатків із загального державного бюджету з видатками за місцевих бюджетів;

форми надання бюджетних коштів;

інші фактори, які можуть мати вагому значення залежно від конкретної економічної і політичної ситуації в державі.

Видатки Державного бюджету регламентуються відповідними законодавчими та нормативними актами - Бюджетним кодексом, Законом про Державний бюджет на поточний рік, Бюджетною класифікацією, іншими юридичними актами органів влади.

До видатків, що здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки на:

) державне управління:

- законодавчу владу;

- виконавчу владу;

Президента України;

) судову владу;

) міжнародну діяльність;

) фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу державного значення, міжнародні наукові та інформаційні зв'язки державного значення;

) національну оборону;

) правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави;

) освіту:

- спеціалізовані школи (у тому числі школи-інтернати), засновані на державній формі власності;

- загальноосвітні школи соціальної реабілітації;

) охорону здоров'я;

) соціальний захист та соціальне забезпечення:

- державні спеціальні пенсійні програми (пенсії військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та членам їх сімей, пенсії військовослужбовцям та особам керівного і рядового складу органів внутрішніх справ, пенсії, призначені за іншими пенсійними програмами);

- державні програми соціальної допомоги (грошова допомога біженцям; компенсації на медикаменти; програма протезування; програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі програми і заходи Фонду України соціального захисту інвалідів; відшкодування збитків, заподіяних громадянам; заходи, пов'язані з поверненням в Україну кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України; щорічна разова грошова допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни);

державну підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів, які мають статус всеукраїнських;

державні програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;

державні програми одноразової допомоги.

) культуру і мистецтво;

) державні програми підтримки телебачення, радіомовлення, преси, книговидання, інформаційних агентств;

) фізичну культуру і спорт;

) державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки;

) програми реставрації пам'яток архітектури державного значення;

) державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики;

) державні інвестиційні проекти;

) державні програми щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища;

) створення та поповнення державних запасів і резервів;

) обслуговування державного боргу;

) проведення виборів та референдумів;

) інші програми, які мають виключно державне значення.

Фінансування окремих програм економічного і соціального спрямування за місцем реалізації цих програм здійснюється через механізм міжбюджетних трансфертів.

Бюджетним кодексом передбачені таємні видатки. Це видатки на утримання органів державної влади, функціональне призначення яких - забезпечення національної безпеки. Вони включаються до Державного бюджету України без деталізації.

У Державному бюджеті обов’язково передбачається резервний фонд бюджету. Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбаченні при складанні проекту бюджету. Порядок використання коштів із резервного фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Діагностика фінансового стану підприємства
Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійсню ...

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій фор ...