Меню сайта

Аналіз доходів і видатків державного бюджету України

У таблиці 2.4 наведені показники питомої ваги окремих податків до загальної суми податкових надходжень державного бюджету України за період 2007-2009 років.

Таблиця 2.4 - Структура податкових надходжень державного бюджету України

Показники

2007

2008

2009

млн. грн.

%

Млн грн.

%

млн. грн.

%

Податкові надходження, в т.ч

116670,8

100,0

167883,4

100,0

148915,6

100,0

Податок на додану вартість

59382,8

50,9

92082,6

54,85

84596,7

56,81

Податок на прибуток Підприємств

33964,0

29,11

47456,3

28,27

32569,8

21,87

Акцизний збір

10485,9

8,99

12678,0

7,55

21274,5

14,29

Ввізне мито

9588,9

8,22

11932,8

7,11

6328,8

4,25

Інші

3249,2

2,78

3733,7

2,22

4145,8

2,78

На основі даних таблиці констатуємо, що більше, ніж половину від загального обсягу податкових надходжень становлять надходження від податку на додану вартість. Цей показник знаходиться у межах 50,9-56,81%. Звертає на себе увагу тенденція до зростання питомої ваги податку на додану вартість: порівнюючи 2009 рік із -2007 роком - питома вага ПДВ зросла на 5,91 відсотка. Навіть при зменшені даного податку у 2009 році у порівняні із 2008 роком на 7485,9 млн. грн. у зв'язку із падінням рівня виробництва та споживання, питома вага зросла на 1,96 відсотка.

На рисунку 2.4 зображено відшкодування ПДВ. У 2009 році обсяг бюджетного відшкодування ПДВ за загальним фондом державного бюджету грошовими коштами залишився на рівні 2008 року та становив 34,5 млрд. гривень. За аналогічний період 2007 року бюджетне відшкодування ПДВ становило 18,9 млрд. грн що на 15,5 млрд. грн. менше ніж у 2008 році.

На 1 січня 2010 року обсяг невідшкодованих сум ПДВ на рахунок платника у банку становив 24,2 млрд. грн. і зріс за 2009 рік на 10,1 млрд. гривень. В 2008 сума невідшкодованого ПДВ становила 14,1 млрд. грн., що на 5,5 млрд. грн. більше ніж в 2007 році.

Рисунок 2.4 - Бюджетне відшкодування ПДВ за загальним фондом Державного бюджету України у 2007-2009 роках, млрд грн.

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Читайте більше

Бізнес-план АТзт ПГХ Хрещатик
Резюме. Метою представленого бізнес-плану є найкраще представлення АТзт ПГХ “Хрещатик” можливим інвесторам для залучення капіталу в розмірах достатніх для нормального продовження фінансово-господарської діяльності , заснованої на прогресивній виробничо-комерційній ідеї на основі ...

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...