Меню сайта

Аналіз рентабельності підприємства

Коефіцієнт рентабельності продаж, дає змогу визначити, скільки з 1 грн. чистого доходу на підприємство надходить валового прибутку, тобто у 2008 році це 14 копійок, 2009 - 14 копійок, 2010 - 18 копійок. Завдяки цьому показнику робиться висновок про ефективність виробничої діяльності підприємства, а також ефективність політики ціноутворення.

Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності мав позитивний результат і показав, що у 2008,2009 та 2010 році операційна діяльність принесла позитивний фінансовий результат.

Коефіцієнт рентабельності майна - показує, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в його активи. Тобто у 2008 підприємство отримало 1 грн. майна підприємства приносила прибутки 3 копійок, у 2009 - 3 копійок, та у 2010 -7 копійок. Одеж загальна ефективність діяльності підприємства має позитивну тенденцію.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу, цей показник цікавить наявних і потенційних власників і акціонерів. Рентабельність власного капіталу показує, який прибуток приносить кожна інвестована власниками грошова одиниця, це складає 5,5 11 копійок у 2008,2009,2010 роках. Це основний показник, що використовують для характеристики ефективності вкладень у діяльність підприємство, тобто дане підприємство є інвестиційно привабливим.

Коефіцієнт рентабельності необоротних активів свідчить про те, що 1 грн. необоротних активів принесла чистий прибуток у 7 копійок у 2008році, 8 коп. - у 2009 році та 24 коп. - у 2010 році Цей показник свідчить про ефективність використання необоротних активів.

Коефіцієнт рентабельності оборотних активів свідчить ефективність їх використання на підприємстві у 2008, 2009 та 2010 роках, оскільки 1 грн. оборотних активів принесла 6, 6 та 19 копійок прибутку відповідно.

Коефіцієнт валової рентабельності основної діяльності показав, що у 2008, 2009, 2010 роках 16 копійок, 16 копійок та 22 копійок валового прибутку формує 1 грн. витрат виробничої собівартості. Позитивне значення показника свідчить про ефективність операційних витрат, пов’язаних з формуванням виробничої собівартості.

Коефіцієнт чистої рентабельності реалізованої продукції показав, що у 2008 році підприємство отримало чистий прибуток з 1 грн. реалізованої продукції у розмірі майже 1 коп. 2008 - 2коп., а в 2010 - знову 4 коп. Збільшення даного показника, в порівнянні з попереднім роком свідчить про зменшення фінансових витрат, або про зменшення суми сплачених податкових платежів.

Аналізуючи показники видно, що найвище значення вони мають у 2010 році. Значно збільшилася рентабельність власного капіталу, це зрозуміло, так як збільшилася його грошове вираження, також значно збільшився коефіцієнт рентабельності оборотних активів та необоротних, що свідчить про збільшення ефективності використанні на підприємстві. Загалом дохід який приносить одна вкладена гривня збільшився по усім статтям.

ВИСНОВКИ

У ході виконання курсової роботи було проведено аналіз фінансового стану ВАТ «Завод ім.Фрунзе» за такими напрямками:

дана економічна оцінка балансу підприємства ВАТ «Завод ім.Фрунзе»;

охарактеризовано майно підприємства та джерела його формування;

проаналізовано ліквідність та платоспроможність підприємства;

проаналізовано фінансову стійкість підприємства;

проаналізовано ділову активність підприємства;

проаналізовано фінансові результати та рентабельність підприємства;

розроблені рекомендації щодо поліпшення фінансового стану даного підприємства.

В цілому підприємство веде ефективну фінансово-господарська діяльність, воно отримує прибуток та не зазнає збитки, але прибуток у 2010 році трохи зменшився, але все одно підприємство веде ефективну діяльність. ВАТ «Завод ім.Фрунзе» є фінансово не залежним від зовнішніх кредиторів, так як пасив балансу складається з власних а не позикового капіталу, який у динаміки тільки збільшується.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту
У взаємному зв’язку між кредитором і позичальником предмет їх спільного інтересу - кредит – породжує різні правничо-економічні ситуації: для боржника – зобов‘язання повернути позичені ресурси , а для кредитора право вимагати їх повернення у попередньо узгоджених обсязі і терміні. Неви ...

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...