Меню сайта

Основні передумови реформування податкової системи України

Концепція реформування податкової системи України розроблена урядом на період до 2015 р. з метою проведення цілісної та системної реформи у сфері оподаткування, виходячи зі стратегічної цілі - побудови конкурентоспроможної соціально-орієнтованої ринкової економіки та інтеграції у європейське співтовариство.

На відміну від країн ЄС, податкова система України не стала інструментом підвищення конкурентоспроможності держави, не сприяла зростанню економічної активності суб'єктів господарювання. Існуюча система формування державних доходів віддзеркалює недосконалість та суперечності перехідної економіки, сформована в умовах високих соціальних зобов'язань держави і тому має переважно фіскальний характер.

Основним напрямом реформування податкової системи України, починаючи з 1995 р., є зниження податкового навантаження на економіку. Внаслідок послідовних кроків, спрямованих на вирішення цього завдання знижено ставки основних податків - ПДВ з 28 до 20 %, податку на прибуток підприємств з 30 до 25 %, а також запроваджено шкалу оподаткування доходів громадян за ставкою 15 % (з 1 січня 2004 р. до 31 грудня 2006 р. - 13 %) і зменшено нарахування на фонд заробітної плати до соціальних фондів. У деяких країнах ЄС здійснено перехід до пропорційного оподаткування доходів громадян, однак за значно вищою ставкою, зокрема, в Естонії - 24 %, у Латвії - 25, Литві - 33, Словаччині -19 %. У результаті, ставка за якою справляється податок з доходів фізичних осіб в Україні, перебуває на рівні значно нижчому, ніж у країнах - членах ЄС.

Також в Україні найнижчі ставки акцизного збору, зокрема у Франції, Великій Британії, Португалії, Німеччині та Мальті акцизний збір на тютюнові вироби становить понад 60 % ціни товару, тоді як в Україні - 15-21 %.

Ставка податку на прибуток підприємств є нижчою, ніж у розвинутих країнах - членах ЄС (у середньому 30,1 %), але вищою, ніж у країнах - нових членах ЄС (у середньому 20,6 %). Ставка ПДВ перевищує середній рівень як розвинутих країн (19,7 %), так і країн - нових членів ЄС (19 %).

В європейських країнах розвиток оподаткування, у тому числі зміни фіскальної ефективності окремих податків і загального рівня оподаткування економіки, відбувався більш плавно і поступово, що створювало стабільні умови для бізнесу. Зокрема, протягом 1995-2002 рр. лише в нових країнах - членах ЄС спостерігались значні коливання перерозподілу ВВП через податкову систему та соціальні фонди (максимальне - 8,5 відсоткового пункта у Словаччині). Однак вони відбувались протягом семи років, а не одного, як в Україні. Серед розвинутих країн максимальні коливання рівня перерозподілу ВВП через податкову систему та соціальні фонди були в Греції - 3,6 відсоткового пункта. У середньому по 15 країнах - членах ЄС вони були на рівні 0,5 відсоткового пункта. Вищезазначене свідчить про проведення в цих країнах доволі виваженої податкової політики.

Тенденція до зростання частки ВВП, що перерозподіляється через податкову систему та державні соціальні фонди продовжилась у 2006 р. За підсумками першого півріччя вона сягнула 44 %, на кінець року очікується на рівні 39,8 %. Отже, в останні два роки зазначений перерозподіл ВВП в Україні перевищив не лише його середній рівень у нових країнах - членах ЄС, а й рівень більш розвинутих постсоціалістичних країн - Польщі, Чехії, Словаччини, ВВП яких за паритетом купівельної спроможності на одну особу в 2-3 рази перевищує український. Це дає підстави для висновку про перевищення рівня перерозподілу ВВП через податкову систему України граничної межі оподаткування, що негативно впливає на темпи економічного зростання.

Читайте більше

Економічна суть і функції бюджету
Проведення ринкових реформ та трансформацій значною мірою залежить від стану фінансів держави та її складової - бюджету. Державний бюджет є найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту. Саме через бюджет держави відтворюється вся баг ...

Аналіз фінансового стану підприємства
З переходом до ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення д ...