Меню сайта

Аналіз факторів, які вплинуть на прибуток від операційної діяльності

При дослідженні ефективності формування та використання прибутку підприємства досліджують низку певних факторів. Знання факторів, що впливають на прибуток, дозволяє розробити ефективний механізм отримання та використання прибутку, який відповідає стратегії соціально-економічного розвитку підприємства.

Так, прибутковість українських підприємств у розрізі галузей економіки була досить різною. У першому півріччі 2008 року найбільше прибутку отримали підприємства, котрі займалися торгівлею; ремонтом автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку. У табл. 2.3. наведені показники щодо розміру та структури прибутку, отриманого у різних галузях економіки України.

Кожному торговельному підприємству необхідно систематично проводити аналіз формування, використання і розподілу прибутку, щоб знати величину чистого прибутку, його складові частини та основні тенденції їх зміни.

Основними цілями аналізу прибутку є:

. Перевірка обгрунтованості і напруженості планового прибутку.

. Загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка.

. Визначення відхилення фактичного прибутку від передбаченого планом (розрахунком, прогнозом). Вивчення динаміки прибутку за звітний період.

. Вивчення впливу на зміну прибутку факторів, які одночасно є і складовими частинами прибутку.

. Визначення суми резервів зростання прибутку і розробка рекомендацій щодо використання їх у виробництві.

. Визначення основних напрямків розподілу прибутку.

Інформаційною базою для аналізу прибутку підприємства ПП «Компанія Вітар» є:

. Баланс підприємства (форма № 1) (додаток Е).

. Звіт про фінансові результати та їх використання за попередній та звітній періоди (форма№ 2) (додаток Є).

. Декларація про прибуток підприємства (додаток Ж).

. Доходи від реалізації товарів (робіт та послуг).

Аналіз фінансових результатів та фінансовго стану підприємства є важливим елементом для прийняття конкретних рішень, спрямованих на подальше збільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільного фінансового стану. Економічний аналіз фінансових результатів починається з дослідження валового доходу.

Стійке функціонування торговельного підприемства, фінансова стійкість залежить від його здатності приносити достатній обсяг доходів.

Одним із головних економічних важелів у господарському механізмі торгівельного підприємства є валовий доход. Як економічна категорія валовий доход від реалізації товарів являє собою частину вартості товару, яка призначена для покриття витрат обігу утворення прибутку торговельного підприємства . За надані послуги по доведенню товарів до споживачів, по їх реалізації торговельне підприємство отримує плату, яку можна назвати ціною торговельних послуг.

Основним джерелом формування валового доходу ПП «Компанія Вітар» стає торговельна надбавка до ціни закуплених товарів. Сума всіх торговельних надбавок від реалізації товарів і є валовим доходом від реалізації підприємства.

Валовий доход є складовою частиною вивчення фінансових результатів діяльності торговельного підприємства .

Аналіз валового дохода ми проводили за окремими його видами і в цілому по підприємству. В процесі аналізу ми вивчали його динаміку, вимірювали вплив факторів на суму і рівень валового дохода , виявляли та використовували резерви росту торговельних надбавок.

На рис. 2.2. наведено динаміку зміни обсягів валового доходу за 2005-2007 рр.

Рис. 2.2. Динаміка зміни обсягів валового доходу за 2005-2007 рр.

У формуванні валового доходу за даними ПП «Компанія Вітар» головне місце займає доход від торговельної діяльності.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...