Меню сайта

Напрямки підвищення ефективності використання прибутку

Така форма оцінки продуктивності праці торговельного працівника не відповідає сучасним вимогам організації роботи торговельних організацій, оскільки враховує переважно кількісні показники роботи працівника. Тому для оптимізації розрахунків ефективності роботи працівників торговельних підприємств ми запропонували враховувати не тільки обсяги реалізації товарів чи послуг окремим працівником за визначений період часу, але і такі показники:

§ реалізація працівником потенційної максимальної спроможності торговельного місця;

§ втрати продукції, які сталися з вини працівника;

§ якість обслуговування клієнтів.

Максимальну пропускну спроможність торговельного місця доцільно визначати як (формула 3.15):

,(3.15)

де Пспр.макс.Z-максимальна пропускна спроможність торговельного місця Z; - середня вартість купівлі на торговельному місці Z; Hz - тривалість робочого дня одного працівника на торговельному місці Z; - середня тривалість обслуговування одного клієнта на торговельному місці Z.

Середньомісячну максимальну пропускну спроможність торгового місця за період можна визначити як (формула 3.16):

,(3.16)

де - середня максимальна пропускна спроможність торговельного місця за період П; Z - торговельне робоче місце, для якого визначається пропускна спроможність; n - кількість днів у періоді.

Пропускна спроможність торговельного працівника К на торгівельному місці Z може визначатися як коефіцієнт пропускної спроможності торговельного працівника

§ за день(формула 3.17):

,(3.17)

де КПспр.К - коефіцієнт пропускної спроможності працівника;

Пспр.КZ - пропускна спроможність працівника К на торговельному місці Z;

§ або за період(формула 3.18):

,(3.18)

де П - період, за який визначається пропускна спроможність.

Але варто зазначити, що цей коефіцієнт повинен братися до уваги, якщо торговельне підприємство має безперебійний потік клієнтів і постійно утворюються черги. Якщо торговельний працівник якісно і швидко обслуговує клієнтів, то це позитивно відображається на збільшенні обсягів товарообороту фірми загалом. Запропонована методика дає змогу порівняти якість роботи працівників на різних торговельних місцях. Тому, щоб мати відображення реальної пропускної спроможності працівника, а також об'єктивно оцінити його продуктивність праці, доцільно використовувати саме запропонований коефіцієнт.

Додатковим стимулом підвищувати ефективність роботи продавців для ПП «Компанія Вітар» є відповідальність за втрати товару, невідповідності обсягу наданих послуг торговельним підприємством клієнту його замовленню чи розмірам оплати тощо, Це стимулює працівників бути більш уважними і призводить до мінімізації втрат від псування продукції у торговельному залі, пересортиці, недостач і т.д.

На розмірі зарплати такий вид відповідальності переважно відображається як вирахування абсолютної суми збитків, нанесених з вини працівника торговельному підприємству з розміру нарахованої зарплати, а також у вигляді штрафів та інших стягнень.

Якість обслуговування клієнтів є якісним показником і може враховуватися по - різному: в балах, кількістю позитивних, негативних відгуків клієнтів. Доцільно встановлювати для кожного окремого працівника торговельного залу індекс якості обслуговування. Такий коефіцієнт можна розраховувати як (формула 3.19):

,(3.19)

де Ія.обсл. - індекс якості обслуговування клієнтів К-м працівником;

Кнегат.К - коефіцієнт негативних відгуків ;

Кпозит.К -коефіцієнт позитивних відгуків на роботу працівника К за визначений період роботи.

Коефіцієнти позитивних та негативних відгуків формуються на основі відгуків у книзі скарг та пропозицій, резолюцій керівників відділів або на підставі маркетингових досліджень щодо роботи продавців торговельного залу.

Так, коефіцієнт позитивних відгуків може визначатися як(формула 3.20):

,(3.20)

а коефіцієнт негативних відгуків(формула 3.21):

Перейти на сторінку: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Читайте більше

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...