Меню сайта

Напрями реформування податкової системи України

Реформування податкової системи України консолідоване у прийнятому податковому кодексі 23 грудня 2010 року. Новий податковий кодекс вступив в дію з 1 січня 2011року, за винятком окремих положень[1]. У зв'язку з обмеженням обсягом тез, розглянемо найбільш бюджетоутворюючі обов'язкові платежі які реформовані і знайшли своє відображення у податковому кодексі. До таких податків можемо віднести - податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, акцизний податок.

Реформування податкової системи України проходитиме у три етапи:

Перший етап - реалізація невідкладних заходів, спрямованих на подолання головних недоліків чинної податкової системи за рахунок:

а) упорядкування територіальних аспектів податкового стимулювання у рамках СЕЗ, ТПР, технопарків;

б) зміни податкових правил визнання затрат і результатів, приведення податкових правил розрахунку фінансових результатів відповідно до принципів бухгалтерського обліку;

в) збільшення плати за природні ресурси, збору за забруднення навколишнього природного середовища;

г) розробки принципів кодифікації податкового законодавства.

Термін етапу - 2007 р.

Результати - зміни і доповнення до окремих нормативно-правових актів.

Другий етап - еволюційний розвиток податкової системи відповідно до вектору сталого економічного зростання України на інвестиційно-інноваційнійоснові за рахунок:

а) реформування основних податків: ПДВ, податку на прибуток підприємств та податку з доходів фізичних осіб;

б) введення податку на нерухоме майно;

в) кардинальне реформування діючої системи платежів за природні ресурси та збору за забруднення навколишнього природного середовища;

г) реформування методів адміністрування податків і зборів (обов'язкових платежів).

Результати - розробка та ухвалення Податкового кодексу України. Терміни етапу - 2008-2010 рр.

Третій етап - поглиблення реформування податкової системи України відповідно до принципів економічної ефективності і соціальної справедливості:

а) реформування системи адміністраторів податків і зборів (обов'язкових платежів);

б) запровадження малопрогресивного податку з доходів фізичних осіб;

в) зниження ставки податку на прибуток підприємств у напрямі її уніфікації з максимальною ставкою податку із доходів фізичних осіб. Терміни етапу - 2010-2015 рр.

Податковий кодекс стосовно податку з доходів фізичних осіб визначає порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету, податкові соціальні пільги, особливості оподаткування окремих видів доходів, осіб, відповідальних за утримання та сплату податку до бюджету, порядок оподаткування операцій з продажу нерухомого та рухомого майна, оподаткування спадщини, порядок подання річної декларації про доходи тощо.

Загальновстановлені ставки податку на заробітну плату становлять 15% і 17%відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.4 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри .

Стосовно податку на додану вартість, то у прийнятому документі визначено, що з 1 січня 2011 р. до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу в частині оподаткування суб'єктів малого підприємництва застосовуватимуть указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» і норми розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» (фіксований податок). Отже, збережено і систему фіксованого податку на ринку, хоч ринковий збір як такий скасовано. Якщо раніше без касового апарата могли працювати підприємства торгівлі і громадського харчування з річною сумою товарообігу до 300 тис. грн., то Податковий кодекс підняв цю «планку» до 500 тис., причому у приватного підприємця може бути до 10 найманих працівників.

Зменшення ставки податку на прибуток було і є яскравим і хвилюючим гаслом на захист нового податкового кодексу. Трохи стримане рекомендаціями МВФ, падіння ставки податку у фінальному варіанті кодексу постало наступними цифрами:

25% залишаються до першого квітня 2011,

23% до 31 грудня 2011,

21% до 31 грудня 2012,

19% до 31 грудня 2012,

16% - з 1 січня 2014.

Сумарне зменшення податку на 9% виглядає досить переконливо. Однак необхідно пам'ятати про декілька пов'язаних положеннях Кодексу, згідно з якими оподатковуваний прибуток може відчутно зрости. Яким чином? По-перше, через заборону відносити на валові витрати будь-які товари і послуги, придбані у платників єдиного податку (крім придбання робіт і послуг у фізичної особи - підприємця, який здійснює діяльність у сфері інформатизації). По-друге, через заборону включення до валових витрат послуг у сфері консалтингу, реклами, маркетингу та інжинірингу, які були надані нерезидентами, які мають офшорний статус не будуть включатися до валових витрат.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій фор ...