Меню сайта

Напрями реформування податкової системи України

розширення бази оподаткування;

скасування неефективних місцевих податків і зборів (збору за видачу ордера на квартиру; збору з власників собак; збору за участь у бігах на іподромі; збору за виграш на бігах; збору з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; збору за право проведення кіно- і телезйомок; збору за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей).

Податок на нерухоме майно:

Податок на нерухоме майно має стати важливим засобом зміцнення бази власних доходів місцевих бюджетів усіх рівнів. Перший крок у запровадженні податку на нерухоме майно вже зроблено під час здійснення пілотних проектів у Івано-Франківській та Луганській областях, де була змо- дельована спрощена форма оподаткування на основі дуже низьких ставок податку з квадратного метра площі будівель (0,1 грн - з житлових та 2,9 грн - з комерційних). Навіть за таких умов додаткові доходи від сплати цього податку склали у середньому 25 % від доходів бюджетів найнижчого рівня з власних джерел.

Ставки податку доцільно встановлювати на мінімальному рівні (від 0,05 % до 0,1 %) з поступовим їх підвищенням, починаючи з 2012 р. Базою оподаткування має бути оціночна вартість нерухомості. Запровадження податку на основі оціночної вартості майна потребує підготовчого етапу для створення належних баз даних з оцінювання кожної одиниці нерухомості.

Крім того, необхідно передбачити зменшення бази оподаткування для громадян, які не мають надлишків житла, а також соціально вразливих верств населення.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва:

удосконалення оподаткування суб'єктів малого під-приємництва під час переходу зі спрощеної системи опо-даткування на загальну;

удосконалення порядку ведення спрощеного бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

підвищення відповідальності суб'єктів підприємництва у разі порушення ними норм, які визначають порядок застосування спрощеної системиоподаткування;

удосконалення діючої системи фіксованих ставок єди-ного податку для фізичних осіб - підприємців та відсоткових ставок - для юридичних осіб;

виключення зі складу єдиного податку ресурсних платежів і внесків до державних цільових фондів;

виключення зі спрощеної системи оподаткування високорентабельних видів діяльності, або доходи від яких є переважно пасивними;

включення до об'єкту оподаткування єдиним податком для юридичних осіб усіх доходів, а не лише виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

оподаткування суми перевищення граничного річного обсягу виручки від продажу товарів (робіт, послуг) за такою шкалою: у разі перевищення граничного річного обсягу не більш ніж на 20 % - диференційовано відповідно до відсотка перевищення, але не менш ніж 5 % для фізичних та 10 % для юридичних осіб; у разі перевищення граничного річного обсягу на більш ніж 20 % - за ставкою 15 % для фізичних та 25 % для юридичних осіб;

усунення існуючих схем мінімізації податкових зобо-в'язань із використанням платників єдиного податку.

Фіксований сільськогосподарський податок:

скасування мораторію на грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення;

запровадження окремого обліку доходів платників фіксованого сільськогосподарського податку, отриманих від продажу несільськогосподарської продукції, з оподаткуванням таких доходів у загальному податку;

усунення дискримінації в оподаткуванні фіксованим сільськогосподарським податком різних напрямів діяльності;

удосконалення механізму справляння фіксованого сільськогосподарського податку щодо визначення критеріїв для обмеження переходу на фіксований сільськогосподарський податок високорентабельних підприємств;

ліквідація існуючих схем мінімізації податкових зобов'язань із використанням платників фіксованого сільськогосподарського податку;

обмеження терміну застосування цього податку відповідно до законодавства (31 грудня 2009 р.).

Податкові пільги:

визначити на законодавчому рівні зміст терміна "податкова пільга";

встановити, що кошти, які залишаються у суб'єктів господарювання у зв'язку з отриманням податкових пільг, є бюджетними коштами, які надаватимуться на певний строк і за умови використання коштів на визначені державою потреби або надаватимуться на поворотній основі;

зберегти соціальні пільги, зокрема, незахищеним верствам населення, інвалідам та громадським організаціям інвалідів, їх підприємствам та організаціям;

запровадити облік податкових пільг у спеціальному фонді державного бюджету (для визначення їх як "податкові видатки").

Митно-тарифне регулювання:

уніфікація митного законодавства України шляхом об'єднання в один закон Декрету Кабміну Міністрів України "Про Єдиний митний тариф України" від 11 березня 1993 р. № 4-93, Закону України "Про Єдиний митний тариф" від 5 лютого 1992 р. № 2097-Х11, Закону України "Про митний тариф України";

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фондовий ринок Казахстану
Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки кожної країни. Фондовий ринок - це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. На сучасному етапі фондовий ринок займає важливе місце в системі економічних відносин як в середині країни так і поза нею ...

Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу
Цілеспрямована цінова політика в маркетингу полягає в наступному: треба встановлювати на свої товари такі ціни і так змінювати їх у залежності від ситуації на ринку, щоб опанувати визначеної долю ринку, одержати намічений об’єм прибули і т.д., тобто, по суті, вирішити оперативні завдання ...