Меню сайта

Напрями реформування податкової системи України

розширення бази оподаткування;

скасування неефективних місцевих податків і зборів (збору за видачу ордера на квартиру; збору з власників собак; збору за участь у бігах на іподромі; збору за виграш на бігах; збору з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; збору за право проведення кіно- і телезйомок; збору за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей).

Податок на нерухоме майно:

Податок на нерухоме майно має стати важливим засобом зміцнення бази власних доходів місцевих бюджетів усіх рівнів. Перший крок у запровадженні податку на нерухоме майно вже зроблено під час здійснення пілотних проектів у Івано-Франківській та Луганській областях, де була змо- дельована спрощена форма оподаткування на основі дуже низьких ставок податку з квадратного метра площі будівель (0,1 грн - з житлових та 2,9 грн - з комерційних). Навіть за таких умов додаткові доходи від сплати цього податку склали у середньому 25 % від доходів бюджетів найнижчого рівня з власних джерел.

Ставки податку доцільно встановлювати на мінімальному рівні (від 0,05 % до 0,1 %) з поступовим їх підвищенням, починаючи з 2012 р. Базою оподаткування має бути оціночна вартість нерухомості. Запровадження податку на основі оціночної вартості майна потребує підготовчого етапу для створення належних баз даних з оцінювання кожної одиниці нерухомості.

Крім того, необхідно передбачити зменшення бази оподаткування для громадян, які не мають надлишків житла, а також соціально вразливих верств населення.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва:

удосконалення оподаткування суб'єктів малого під-приємництва під час переходу зі спрощеної системи опо-даткування на загальну;

удосконалення порядку ведення спрощеного бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

підвищення відповідальності суб'єктів підприємництва у разі порушення ними норм, які визначають порядок застосування спрощеної системиоподаткування;

удосконалення діючої системи фіксованих ставок єди-ного податку для фізичних осіб - підприємців та відсоткових ставок - для юридичних осіб;

виключення зі складу єдиного податку ресурсних платежів і внесків до державних цільових фондів;

виключення зі спрощеної системи оподаткування високорентабельних видів діяльності, або доходи від яких є переважно пасивними;

включення до об'єкту оподаткування єдиним податком для юридичних осіб усіх доходів, а не лише виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

оподаткування суми перевищення граничного річного обсягу виручки від продажу товарів (робіт, послуг) за такою шкалою: у разі перевищення граничного річного обсягу не більш ніж на 20 % - диференційовано відповідно до відсотка перевищення, але не менш ніж 5 % для фізичних та 10 % для юридичних осіб; у разі перевищення граничного річного обсягу на більш ніж 20 % - за ставкою 15 % для фізичних та 25 % для юридичних осіб;

усунення існуючих схем мінімізації податкових зобо-в'язань із використанням платників єдиного податку.

Фіксований сільськогосподарський податок:

скасування мораторію на грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення;

запровадження окремого обліку доходів платників фіксованого сільськогосподарського податку, отриманих від продажу несільськогосподарської продукції, з оподаткуванням таких доходів у загальному податку;

усунення дискримінації в оподаткуванні фіксованим сільськогосподарським податком різних напрямів діяльності;

удосконалення механізму справляння фіксованого сільськогосподарського податку щодо визначення критеріїв для обмеження переходу на фіксований сільськогосподарський податок високорентабельних підприємств;

ліквідація існуючих схем мінімізації податкових зобов'язань із використанням платників фіксованого сільськогосподарського податку;

обмеження терміну застосування цього податку відповідно до законодавства (31 грудня 2009 р.).

Податкові пільги:

визначити на законодавчому рівні зміст терміна "податкова пільга";

встановити, що кошти, які залишаються у суб'єктів господарювання у зв'язку з отриманням податкових пільг, є бюджетними коштами, які надаватимуться на певний строк і за умови використання коштів на визначені державою потреби або надаватимуться на поворотній основі;

зберегти соціальні пільги, зокрема, незахищеним верствам населення, інвалідам та громадським організаціям інвалідів, їх підприємствам та організаціям;

запровадити облік податкових пільг у спеціальному фонді державного бюджету (для визначення їх як "податкові видатки").

Митно-тарифне регулювання:

уніфікація митного законодавства України шляхом об'єднання в один закон Декрету Кабміну Міністрів України "Про Єдиний митний тариф України" від 11 березня 1993 р. № 4-93, Закону України "Про Єдиний митний тариф" від 5 лютого 1992 р. № 2097-Х11, Закону України "Про митний тариф України";

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...

Дефіцит бюджету та його вплив на економічний розвиток
Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту гро ...