Меню сайта

Формування портфеля фінансових інвестицій та оцінювання його ризику

Використання як ступеня ризику стандартного відхилення (див. табл. 2.2) дає можливість дійти висновку, що всі активи мають однакову ризиковість, і тому проблема полягає лише у формуванні найбільш дохідного портфеля, оскільки актив А має найменшу середню дохідність порівняно з іншими активами.

Об'єднання ризикових активів у портфель може приводити до зниження ризику порівняно з ризиком, властивим кожному з цих активів, взятих окремо. Однак результат залежить не лише від ризиковості активів, що об'єднуються, а й від характеру взаємозв'язку між їх дохідностями.

Якщо інвестор приймає рішення в умовах визначеності, то визначити оптимальну комбінацію "ризик - дохідність" досить легко: потрібно шукати оптимальний портфель акцій для інвестора, не схильного до ризику, за допомогою математичного очікування та дисперсії.

В табл. 2.3 наведено статистичні дані про дохідність акцій ВАТ "Гнідавський цукровий завод" та середню дохідність на ринку цінних паперів (індекс) за останні 10 років (див. також стовпчики І-IV додатку 8).

Таблиця 2.3.

Показники дохідності акцій ВАТ "Гнідавський цукровий завод" та ринкової дохідності

Показники

Рік

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

10-й

Дохідність акцій ВАТ, k1

0,314

-0,144

0,380

-0, 197

-0,249

0,262

-0,171

0,340

0,445

0,406

Ринковий показник дохідності акцій, km

0,245

-0,083

0,284

-0,122

-0,162

0, 205

-0,109

0,258

0,336

0,310

Дохідність безризико-вих цінних паперів, Zt

0,06

0,04

0,06

0,04

0,04

0,05

0,04

0,06

0,06

0,06

Використовуючи отримані результати проміжних розрахунків необхідних показників (додаток Ж), поетапно обчислимо -коефіцієнт.

. = = 0,1386 (у частках одиниці), або 13,86%.

. = = 0,1162 (у частках одиниці), або

11,62 %.

3.

Розраховані значення - коефіцієнта свідчать, що акції компанії більш ризикові, ніж ринок у цілому. Крім того, враховуючи те, що отримані коефіцієнти додатні, динаміка ефективності акцій компанії буде відповідати динаміці ринкової ефективності цінних паперів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій фор ...

Особливості функціонування ринку FOREX
У кожної людини рано чи пізно виникають запитання, що робити з особистими грошовими накопиченнями, як їх примножити та зберегти. Для людей, які прагнуть отримати фінансову свободу, є багато шляхів, один з них - це торгівля на різниці курсів світових валют на ринку FOREX. ринок форе ...