Меню сайта

Формування портфеля фінансових інвестицій та оцінювання його ризику

Використання як ступеня ризику стандартного відхилення (див. табл. 2.2) дає можливість дійти висновку, що всі активи мають однакову ризиковість, і тому проблема полягає лише у формуванні найбільш дохідного портфеля, оскільки актив А має найменшу середню дохідність порівняно з іншими активами.

Об'єднання ризикових активів у портфель може приводити до зниження ризику порівняно з ризиком, властивим кожному з цих активів, взятих окремо. Однак результат залежить не лише від ризиковості активів, що об'єднуються, а й від характеру взаємозв'язку між їх дохідностями.

Якщо інвестор приймає рішення в умовах визначеності, то визначити оптимальну комбінацію "ризик - дохідність" досить легко: потрібно шукати оптимальний портфель акцій для інвестора, не схильного до ризику, за допомогою математичного очікування та дисперсії.

В табл. 2.3 наведено статистичні дані про дохідність акцій ВАТ "Гнідавський цукровий завод" та середню дохідність на ринку цінних паперів (індекс) за останні 10 років (див. також стовпчики І-IV додатку 8).

Таблиця 2.3.

Показники дохідності акцій ВАТ "Гнідавський цукровий завод" та ринкової дохідності

Показники

Рік

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

10-й

Дохідність акцій ВАТ, k1

0,314

-0,144

0,380

-0, 197

-0,249

0,262

-0,171

0,340

0,445

0,406

Ринковий показник дохідності акцій, km

0,245

-0,083

0,284

-0,122

-0,162

0, 205

-0,109

0,258

0,336

0,310

Дохідність безризико-вих цінних паперів, Zt

0,06

0,04

0,06

0,04

0,04

0,05

0,04

0,06

0,06

0,06

Використовуючи отримані результати проміжних розрахунків необхідних показників (додаток Ж), поетапно обчислимо -коефіцієнт.

. = = 0,1386 (у частках одиниці), або 13,86%.

. = = 0,1162 (у частках одиниці), або

11,62 %.

3.

Розраховані значення - коефіцієнта свідчать, що акції компанії більш ризикові, ніж ринок у цілому. Крім того, враховуючи те, що отримані коефіцієнти додатні, динаміка ефективності акцій компанії буде відповідати динаміці ринкової ефективності цінних паперів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Прибуток та механізм його розподілу
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три катего ...

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...