Меню сайта

Формування портфеля фінансових інвестицій та оцінювання його ризику

Використання як ступеня ризику стандартного відхилення (див. табл. 2.2) дає можливість дійти висновку, що всі активи мають однакову ризиковість, і тому проблема полягає лише у формуванні найбільш дохідного портфеля, оскільки актив А має найменшу середню дохідність порівняно з іншими активами.

Об'єднання ризикових активів у портфель може приводити до зниження ризику порівняно з ризиком, властивим кожному з цих активів, взятих окремо. Однак результат залежить не лише від ризиковості активів, що об'єднуються, а й від характеру взаємозв'язку між їх дохідностями.

Якщо інвестор приймає рішення в умовах визначеності, то визначити оптимальну комбінацію "ризик - дохідність" досить легко: потрібно шукати оптимальний портфель акцій для інвестора, не схильного до ризику, за допомогою математичного очікування та дисперсії.

В табл. 2.3 наведено статистичні дані про дохідність акцій ВАТ "Гнідавський цукровий завод" та середню дохідність на ринку цінних паперів (індекс) за останні 10 років (див. також стовпчики І-IV додатку 8).

Таблиця 2.3.

Показники дохідності акцій ВАТ "Гнідавський цукровий завод" та ринкової дохідності

Показники

Рік

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

10-й

Дохідність акцій ВАТ, k1

0,314

-0,144

0,380

-0, 197

-0,249

0,262

-0,171

0,340

0,445

0,406

Ринковий показник дохідності акцій, km

0,245

-0,083

0,284

-0,122

-0,162

0, 205

-0,109

0,258

0,336

0,310

Дохідність безризико-вих цінних паперів, Zt

0,06

0,04

0,06

0,04

0,04

0,05

0,04

0,06

0,06

0,06

Використовуючи отримані результати проміжних розрахунків необхідних показників (додаток Ж), поетапно обчислимо -коефіцієнт.

. = = 0,1386 (у частках одиниці), або 13,86%.

. = = 0,1162 (у частках одиниці), або

11,62 %.

3.

Розраховані значення - коефіцієнта свідчать, що акції компанії більш ризикові, ніж ринок у цілому. Крім того, враховуючи те, що отримані коефіцієнти додатні, динаміка ефективності акцій компанії буде відповідати динаміці ринкової ефективності цінних паперів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Інституційні інвестори
Інституційні інвестори відіграють важливу роль поряд з корпоративними та індивідуальними в забезпеченні країни інвестиційними ресурсами. Якщо корпоративні та індивідуальні інвестори є основними постачальниками ресурсів в економіці країни, то інституційні інвестори витупають в ролі фінанс ...

Національна депозитарна система проблеми становлення та розвитку
Інфраструктура фондового ринку в кожній країні має свої особливості. Вони обумовлені рівнем розвитку економіки країни, характером діючої моделі ринку, специфікою системи державного регулювання ринку. Неодмінним елементом організації ринку цінних паперів є депозитарна система, яка виступ ...