Меню сайта

Оцінювання ефективності управління інвестиційним портфелем

Головною метою формування інвестиційного портфеля є забезпечення реалізації основних напрямків інвестиційної діяльності підприємства шляхом підбору найбільш дохідних і безпечних об'єктів інвестування.

Більшість інвесторів інвестують зазвичай кілька об'єктів реального або фінансового інвестування, формуючи натомість сукупність активів (портфель). Цілеспрямований підбір таких об'єктів розглядають як процес формування інвестиційного портфеля.

В сучасних умовах найреальніше сформувати два види портфелів: портфель реальних інвестицій та портфель фінансових інвестицій. При цьому можна досягнути однієї з трьох альтернативних цілей: одержання високих прибутків, забезпечення приросту капіталу та розширення сфери впливу. Дані цілі не можуть бути досягнуті одночасно, оскільки в короткостроковому періоді суперечать одна одній. Проте всі вони характеризуються необхідністю забезпечення високої ліквідності та зниження інвестиційного ризику.

Проведений аналіз управління інвестиційною діяльністю на ВАТ "Гнідавський цукровий завод", дозволив зробити висновки, які можна сформулювати в такий спосіб:

. Ефективна безліч містить ті портфелі, які, водночас, забезпечують і максимальну очікувану прибутковість при фіксованому рівні ризику, і мінімальний ризик при заданому рівні очікуваної прибутковості.

. Передбачається, що інвестор вибирає оптимальний портфель із портфелів, що становлять ефективну безліч.

. Диверсифікованість, зазвичай, призводить до зменшення ризику, тому що стандартне відхилення портфеля в загальному випадку буде менше, ніж середньозважені стандартні відхилення цінних паперів, що входять у портфель.

. Відповідно до ринкової моделі загальний ризик цінного папера складається з ринкового ризику й власного ризику.

Проведені нами дослідження дають підстави говорити, що навіть сьогодні інвестиційний клімат в Україні є несприятливим, можливості інвесторів щодо формування збалансованого високоприбуткового портфеля - обмежені. За такої кон'юнктури значного приросту обсягів інвестування очікувати не доводиться. А це означає, що вже у найближчі часи українські товаровиробники знову стануть перед проблемами неможливості нарощення обсягів виробництва та прибутковості діяльності через запізнення з реалізацією ефективних інвестиційних програм розвитку. Звичайно, при цьому необхідно не забувати про спекулятивні можливості фондового ринку. Адже коли фондовий ринок не пропонує прибуткових та надійних цінних паперів, настає час діяти фондовим спекулянтам, що, звичайно, привнесе новий перерозподіл прав власності в Україні, але не вплине на активізацію процесів її зростання.

В Україні здебільшого формуються портфельні інвестиції, в результаті чого інвестори претендують тільки на чисті доходи від акцій чи облігацій. В умовах, що склалися в Україні, такі інвестиції не є привабливими і ефективними, але з їх допомогою і чиниться фактично розкрадання і розпродаж державної власності. А саме на розв'язання проблем розвитку пріоритетних галузей національної економіки мають спрямовуватися інвестиції, а не на їх проїдання, що й має місце в Україні.

До причин, що заважають залученню іноземних інвестицій в економіку України, слід віднести необізнаність іноземних інвесторів зі станом і перспективами розвитку економіки України, діяльності уряду.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем. Власне, розвиток вексельного обігу певною мірою обумовив перетворення всіх грошових розрахунків у ...

Оподаткування малого бізнесу проблеми та шляхи вирішення
Підприємництво є головним елементом ринкового середовища. Воно забезпечує вирішення багатьох соціально-економічних проблем перехідного періоду і до становлення ринкових відносин: сприяє насиченню ринку товарами та послугами, наповненню дохідної частини бюджету, стимулює структурні зміни ...