Меню сайта

Охорона праці

Представимо повітрообмін у вигляді схеми 4.2.

Отже, в комнаті достатня вентиляція. Хоча фактичний повітрообмін трохи менше нормированого в летній період (194,6 м³ /с > 210 м³ /с), в зимову пору він майже вдвічі перевищує його. Але розраховано за умови, Що кватирка в приміщенні буде відчинена постійно.

Рис. 4.2 Схема розрахунку фактичного повітрообміну

Розрахунок освітлення

Оскільки приміщення спроектовано та побудовано, то проведемо перевірочний розрахунок природнього та штучного освітлення з відношення площ світових проємов (вікон) до площі підлоги приміщення So/Sп в відсотках, що забезпечує нормоване значення КПО при боковому освітленні приміщення, що визначається зо формулою:

Знаходимо значення для Ен:

де :площа вікон, м²;площа підлоги, м²;

t - загальний коефіціент светопроникнення.

Цей коефіцієнт визначається в залежності від:

t= t1 *t2*t3 * t4*t5, (4.8)

де :

t1- коефіціент, що враховує світопроникнення вікон;

t2- коефіціент, що враховує, вид переплетення вікон;

t3 - коефіціент, що враховує, вид несущих конструкційних перекрыть;

t4- коефіціент, що враховує, наявність сонцезахисних приладів;

t5 - коефіціент, що враховує, наявність захисных решіток- коефіціент, що враховує, підвищення КПО при боковому освітленні завдяки світлу, відображеному від поверхностей приміщення ;

h- світлова характеристика вікна;зд - коефіціент,що враховуєзатемнення вікон протилежними будівлями;

Кз - коефіціент запасу.

Нормоване значення КПО для будівель, розташованих в 3 поясі світлового климату приводиться в СниП 2-4-79[ ], для інших поясів визначається за формулою:

Ен = Ен*m*c , (4.9)

де : - коефіціент світлового клімату;- коефіціент сонячності клімату.

Місто Сумы розташоване в 3 світловому поясі, відповідно СНиП m = 0,9.

Вікна рабочої кімнати зорієнтовані на сторони горизонту так, що азимут складає 52°, тобто с = 0,8.

Значение КПО для робочої кімнати при боковому освітленні в зоні з нестійким сніжним покровом для 3 світлового поясу складає 1.5%.

Тоді нормоване значення КПО для даної кімнати складе:

КЕО = 1.5 * 0.9 * 0.8 = 1.08%

Для розрахунку фактичного значення КПО визначаємо по таблицям СНиП значення коефіцієнтів,що входять в формулу

Для скла віконного подвійного t1 = 0.8.

Для спарених дерев яних переплетів вікон допоміжних будівель t2= 0.75. В якості несущих конструкцій приймемо балки висотою менше 50 см, відповідно t3 = 0.9.

Сонцезахисних приладів немає, тому t4 = 1.

На вікнах є штори, відповідно t5 = 0.9

Тоді сумарний коефіціент буде дорівнювати:

t = 0.8 * 0.75 * 0.9* 1 * 0.9 = 0.486

Для визначення світлової характеристики світлових проємів при боковому освітленні визначаємо відношення довжини приміщення L вдовж якої розташовуються вікна до його глибини В:

/В = 8/ 5 = 1,7

та відношення глибини приміщення до висоти від рівня условної робочої поверхні (0,8 м) до верху вікна:

Для цих відношень h = 10,5

Коефіціент Кзд є функцією відношення відстані між нашим та протилежним будинком Р та висоти розташування карнизу протилежного будинка над підвіконником вікна. В даному випадку: Кзд= 1,1

Для робочих кабінетів невиробничих будівель при вертикально розміщеного скла та дворазовій чистці скла напротязі року відповідно СНиП 2 -4-79, Кз = 1,2[ ].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...