Меню сайта

Охорона праці

Представимо повітрообмін у вигляді схеми 4.2.

Отже, в комнаті достатня вентиляція. Хоча фактичний повітрообмін трохи менше нормированого в летній період (194,6 м³ /с > 210 м³ /с), в зимову пору він майже вдвічі перевищує його. Але розраховано за умови, Що кватирка в приміщенні буде відчинена постійно.

Рис. 4.2 Схема розрахунку фактичного повітрообміну

Розрахунок освітлення

Оскільки приміщення спроектовано та побудовано, то проведемо перевірочний розрахунок природнього та штучного освітлення з відношення площ світових проємов (вікон) до площі підлоги приміщення So/Sп в відсотках, що забезпечує нормоване значення КПО при боковому освітленні приміщення, що визначається зо формулою:

Знаходимо значення для Ен:

де :площа вікон, м²;площа підлоги, м²;

t - загальний коефіціент светопроникнення.

Цей коефіцієнт визначається в залежності від:

t= t1 *t2*t3 * t4*t5, (4.8)

де :

t1- коефіціент, що враховує світопроникнення вікон;

t2- коефіціент, що враховує, вид переплетення вікон;

t3 - коефіціент, що враховує, вид несущих конструкційних перекрыть;

t4- коефіціент, що враховує, наявність сонцезахисних приладів;

t5 - коефіціент, що враховує, наявність захисных решіток- коефіціент, що враховує, підвищення КПО при боковому освітленні завдяки світлу, відображеному від поверхностей приміщення ;

h- світлова характеристика вікна;зд - коефіціент,що враховуєзатемнення вікон протилежними будівлями;

Кз - коефіціент запасу.

Нормоване значення КПО для будівель, розташованих в 3 поясі світлового климату приводиться в СниП 2-4-79[ ], для інших поясів визначається за формулою:

Ен = Ен*m*c , (4.9)

де : - коефіціент світлового клімату;- коефіціент сонячності клімату.

Місто Сумы розташоване в 3 світловому поясі, відповідно СНиП m = 0,9.

Вікна рабочої кімнати зорієнтовані на сторони горизонту так, що азимут складає 52°, тобто с = 0,8.

Значение КПО для робочої кімнати при боковому освітленні в зоні з нестійким сніжним покровом для 3 світлового поясу складає 1.5%.

Тоді нормоване значення КПО для даної кімнати складе:

КЕО = 1.5 * 0.9 * 0.8 = 1.08%

Для розрахунку фактичного значення КПО визначаємо по таблицям СНиП значення коефіцієнтів,що входять в формулу

Для скла віконного подвійного t1 = 0.8.

Для спарених дерев яних переплетів вікон допоміжних будівель t2= 0.75. В якості несущих конструкцій приймемо балки висотою менше 50 см, відповідно t3 = 0.9.

Сонцезахисних приладів немає, тому t4 = 1.

На вікнах є штори, відповідно t5 = 0.9

Тоді сумарний коефіціент буде дорівнювати:

t = 0.8 * 0.75 * 0.9* 1 * 0.9 = 0.486

Для визначення світлової характеристики світлових проємів при боковому освітленні визначаємо відношення довжини приміщення L вдовж якої розташовуються вікна до його глибини В:

/В = 8/ 5 = 1,7

та відношення глибини приміщення до висоти від рівня условної робочої поверхні (0,8 м) до верху вікна:

Для цих відношень h = 10,5

Коефіціент Кзд є функцією відношення відстані між нашим та протилежним будинком Р та висоти розташування карнизу протилежного будинка над підвіконником вікна. В даному випадку: Кзд= 1,1

Для робочих кабінетів невиробничих будівель при вертикально розміщеного скла та дворазовій чистці скла напротязі року відповідно СНиП 2 -4-79, Кз = 1,2[ ].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Сучасні форми та системи оплати праці
Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що ...

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...