Меню сайта

Планування та прогнозування видатків місцевих бюджетів

Наприклад, якщо бюджетна програма, спрямована на проведення щорічного ремонту вуличного обладнання (ліхтарів), виявляється для місцевого бюджету більш затратною у середньостроковій перспективі, ніж встановлення сучасних ліхтарів, обслуговування яких є значно дешевшим через високий термін служби, то у першому випадку програма є неефективною. Проведення заміни всіх старих ліхтарів на більш сучасні, енергозберігаючі у короткостроковому періоді (1 рік) вимагає більшого обсягу коштів, ніж ремонт старих ліхтарів. Однак у середньостроковому періоді витрати на обслуговування нових ліхтарів будуть значно меншими, оскільки нові є більш сучасними та енергозберігаючими. У результаті нова бюджетна програма може виявитися більш ефективною.

Для здійснення відбору найбільш ефективних бюджетних програм, які можуть бути включені до проекту місцевого бюджету на наступний рік та середньострокову перспективу важливо здійснювати аналіз витрат. Базовою інформацією для здійснення такого аналізу може стати чинна економічна класифікація видатків бюджету, оскільки в ній деталізовано всі видатки за програмою за типом економічних операцій.

Аналіз витрат полягає у визначенні найменш затратного способу для отримання максимального ефекту від реалізації бюджетної програми.

Середньострокове планування видаткової частини місцевого бюджету:

. Оцінка реальних ресурсів (у тому числі міжбюджетних трансфертів), які може мати місцевий бюджет на наступний рік та середньострокову перспективу. При цьому важливо врахувати макроекономічні тенденції на середньострокову перспективу (рівень інфляції, мінімальної заробітної плати тощо).

. Розробка кількох варіантів середньострокового прогнозу ресурсів (базового, оптимістичного та песимістичного) і визначення прогнозу, який найбільше відповідає макроекономічній ситуації в країні.

. Визначення пріоритетів у видатковій політиці органу місцевого самоврядування на середньострокову перспективу. При цьому особливу увагу слід приділити розподілу коштів бюджету розвитку.

. Проведення оцінки існуючих бюджетних програм з метою виявлення неефективних програм за допомогою аналізу витрат.

. Здійснення оптимізації бюджетних програм шляхом оптимізації бюджетних установ та витрат на реалізацію програм.

. Розподіл бюджетних ресурсів на дві частини: перша - на продовження реалізації існуючих бюджетних програм, за результатами оцінки яких доведено їх ефективність; друга - на нові бюджетні програми (за умови складання попередньої оцінки їхньої доцільності та ефективності).

. Формулювання бюджетних програм та визначення обсягів видатків за програмами на плановий період та на середньострокову перспективу (у розрізі економічної класифікації видатків). Визначаючи видатки за програмами на кілька років вперед, слід обов’язково враховувати індекс інфляції, індекс реальної заробітної плати та розмір мінімальної заробітної плати. При незмінних умовах слід спрогнозувати видатки на середньострокову перспективу за тими програмами, видатки за якими регулюються встановленими нормативами.

Прогнозування видатків полягає в оцінці різних і най вірогідніших напрямів використання ресурсів бюджету.

Програмно-цільовий метод бюджетування передбачає прогноз видатків та доходів на середньострокову перспективу - щонайменше на три роки. При цьому прогнозні дані повинні регулярно відстежуватися та періодично оновлюватися. Усі учасники бюджетного процесу повинні мати доступ до бюджетного документу, де відображені прогноз та обсяг бюджетних призначень.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Загальна характеристика ТзОВ «Імперія жирів»
«Імперія жирів» - це українська компанія, що займається розробкою, виробництвом та реалізацією споживчих продуктів на основі рослинних жирів. ТМ «Маселко» - це унікальні продукти харчування, створені у поєднанні кращих технологічних досягнень у харчовій промисловості, в яких приховано істину е ...

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...