Меню сайта

Процес планування капіталовкладень

Планування капітальних вкладень є складовою процесу ефективного управління бюджетом та регулюється низкою законодавчих актів України. У видатковій частині місцевих бюджетів окремо передбачаються видатки бюджету розвитку (капітального бюджету) і видатки поточного бюджету. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що пов’язані зі здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням. Основним напрямком видатків бюджету розвитку є капітальні вкладення.

У системі формування інвестиційних ресурсів за реальним інвестиційним проектом важлива роль належить обґрунтуванню схеми його фінансування. За цією схемою визначають склад інвесторів, обсяг і структуру необхідних інвестиційних ресурсів, інтенсивність грошового потоку по окремих етапах майбутньої реалізації проекту, а також деякі інші показники управління проектом.

Перед тим, як розпочати планування капіталовкладень, слід визначити цілі і стратегію (обрати політичний курс) здійснення капіталовкладень.

Складовими цього етапу є:

критерії для встановлення пріоритетів для об’єктів капіталовкладень;

розподіл відповідальності за підготовку програми;

методи і розрахунок часу участі громадян.

Програму та бюджет капіталовкладень на рівні міста готують органи місцевого самоврядування. Програми капіталовкладень розробляються під керівництвом міського голови або іншої уповноваженої особи з урахуванням отриманих запитів на об’єкти капіталовкладень. Міський голова рекомендує програму і бюджет капіталовкладень до схвалення місцевій раді, яка має повноваження щодо їх затвердження.

Інший підхід полягає в утворенні комітету з планування капіталовкладень, до якого входять основні " гравці ” процесу, такі як керівники управлінь, обрані офіційні особи та громадяни. Комітет розглядає запити на об’єкти, проводить громадські слухання, визначає пріоритети і рекомендує програму та бюджет міському голові або міській раді.

Наступним етапом планування капіталовкладень є визначення потреб у капіталовкладеннях та оцінка стану існуючих об’єктів. Визначати потреби у капіталовкладеннях і оцінювати стан існуючих громадських капітальних активів можна по різному, наприклад:

) здійснити інвентаризацію відповідних довгострокових активів;

) провести громадські слухання;

) провести аналіз постійних економічних, соціальних, політичних, демографічних змін у суспільстві.

Інвентаризацію капітальних активів можна розглядати як законодавчо врегульовану процедуру визначення потреб у капіталовкладеннях. Проведення інвентаризації регламентується відповідними інструкціями Державного казначейства України та Державного комітету з питань будівництва.

Наступним етапом планування капіталовкладень є розробка форм, інструкцій, класифікація програм і об’єктів капіталовкладень. На цьому етапі здійснюється підготовка бюджетного календаря, типових форм та інструкції з їх заповнення, що є важливою складовою процесу ефективного планування капіталовкладень. Складання програми капіталовкладень краще розпочинати і закінчувати до складання поточного бюджету для отримання інформації про можливий вплив об’єктів капіталовкладень на поточний бюджет.

Ще одним етапом планування капіталовкладень є розробка плану капіталовкладень. План капіталовкладень зазвичай складається з кількох програм. Відбір програм для фінансування здійснюється відповідною місцевою радою. Ось деякі приклади програм, які можуть бути включені до плану капіталовкладень.

. Громадські споруди (тобто ремонт та будівництво місцевих доріг, тротуарів та бордюрів, ремонти та вдосконалення каналізаційної мережі, покращення парків).

. Охорона здоров’я і громадська безпека (будівництво та ремонт місцевих осередків охорони здоров’я, придбання обладнання для лікарень та поліклінік; встановлення світлофорів, позначок, дорожніх знаків, ремонт місцевих шосейних шляхів).

. Транспорт (тобто будівництво місцевих автобусних парків та придбання автобусів; ремонт трамвайних та залізничних шляхів).

Благоустрій міста (тобто будівництво нових шкіл, ремонт або значне вдосконалення існуючих шкіл; придбання обладнання та машин для покращення роботи місцевих шкіл).

Невід’ємною складовою процесу планування капіталовкладень є аналіз фінансового стану органу місцевого самоврядування і спроможність фінансувати майбутні капіталовкладення.

Фінансовий аналіз повинен включати:

трирічний аналіз доходів з власних джерел і витрат;

план джерел майбутніх доходів, витрат, резервів на найближчі три роки;

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...