Меню сайта

Процес планування капіталовкладень

Планування капітальних вкладень є складовою процесу ефективного управління бюджетом та регулюється низкою законодавчих актів України. У видатковій частині місцевих бюджетів окремо передбачаються видатки бюджету розвитку (капітального бюджету) і видатки поточного бюджету. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що пов’язані зі здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням. Основним напрямком видатків бюджету розвитку є капітальні вкладення.

У системі формування інвестиційних ресурсів за реальним інвестиційним проектом важлива роль належить обґрунтуванню схеми його фінансування. За цією схемою визначають склад інвесторів, обсяг і структуру необхідних інвестиційних ресурсів, інтенсивність грошового потоку по окремих етапах майбутньої реалізації проекту, а також деякі інші показники управління проектом.

Перед тим, як розпочати планування капіталовкладень, слід визначити цілі і стратегію (обрати політичний курс) здійснення капіталовкладень.

Складовими цього етапу є:

критерії для встановлення пріоритетів для об’єктів капіталовкладень;

розподіл відповідальності за підготовку програми;

методи і розрахунок часу участі громадян.

Програму та бюджет капіталовкладень на рівні міста готують органи місцевого самоврядування. Програми капіталовкладень розробляються під керівництвом міського голови або іншої уповноваженої особи з урахуванням отриманих запитів на об’єкти капіталовкладень. Міський голова рекомендує програму і бюджет капіталовкладень до схвалення місцевій раді, яка має повноваження щодо їх затвердження.

Інший підхід полягає в утворенні комітету з планування капіталовкладень, до якого входять основні " гравці ” процесу, такі як керівники управлінь, обрані офіційні особи та громадяни. Комітет розглядає запити на об’єкти, проводить громадські слухання, визначає пріоритети і рекомендує програму та бюджет міському голові або міській раді.

Наступним етапом планування капіталовкладень є визначення потреб у капіталовкладеннях та оцінка стану існуючих об’єктів. Визначати потреби у капіталовкладеннях і оцінювати стан існуючих громадських капітальних активів можна по різному, наприклад:

) здійснити інвентаризацію відповідних довгострокових активів;

) провести громадські слухання;

) провести аналіз постійних економічних, соціальних, політичних, демографічних змін у суспільстві.

Інвентаризацію капітальних активів можна розглядати як законодавчо врегульовану процедуру визначення потреб у капіталовкладеннях. Проведення інвентаризації регламентується відповідними інструкціями Державного казначейства України та Державного комітету з питань будівництва.

Наступним етапом планування капіталовкладень є розробка форм, інструкцій, класифікація програм і об’єктів капіталовкладень. На цьому етапі здійснюється підготовка бюджетного календаря, типових форм та інструкції з їх заповнення, що є важливою складовою процесу ефективного планування капіталовкладень. Складання програми капіталовкладень краще розпочинати і закінчувати до складання поточного бюджету для отримання інформації про можливий вплив об’єктів капіталовкладень на поточний бюджет.

Ще одним етапом планування капіталовкладень є розробка плану капіталовкладень. План капіталовкладень зазвичай складається з кількох програм. Відбір програм для фінансування здійснюється відповідною місцевою радою. Ось деякі приклади програм, які можуть бути включені до плану капіталовкладень.

. Громадські споруди (тобто ремонт та будівництво місцевих доріг, тротуарів та бордюрів, ремонти та вдосконалення каналізаційної мережі, покращення парків).

. Охорона здоров’я і громадська безпека (будівництво та ремонт місцевих осередків охорони здоров’я, придбання обладнання для лікарень та поліклінік; встановлення світлофорів, позначок, дорожніх знаків, ремонт місцевих шосейних шляхів).

. Транспорт (тобто будівництво місцевих автобусних парків та придбання автобусів; ремонт трамвайних та залізничних шляхів).

Благоустрій міста (тобто будівництво нових шкіл, ремонт або значне вдосконалення існуючих шкіл; придбання обладнання та машин для покращення роботи місцевих шкіл).

Невід’ємною складовою процесу планування капіталовкладень є аналіз фінансового стану органу місцевого самоврядування і спроможність фінансувати майбутні капіталовкладення.

Фінансовий аналіз повинен включати:

трирічний аналіз доходів з власних джерел і витрат;

план джерел майбутніх доходів, витрат, резервів на найближчі три роки;

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Реформування податкової системи України
Становлення нових економічних відносин в Україні відбувається в складних політико-економічних умовах, що утворилися в результаті розпаду СРСР, порушення міжреспубліканського поділу праці, втрати інтеграційних зв’язків, поглиблення загальної соціально-економічної кризи. Це вимагає розробк ...

Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...