Меню сайта

Процес планування капіталовкладень

аналіз потенційних джерел фінансування капіталовкладень.

При плануванні капіталовкладень можна використовувати комбінації цих джерел фінансування. На цьому етапі процесу планування капітальних інвестицій важливо врахувати: законність методу фінансування, достатність фондів, економічний вплив, політичну і управлінську здійсненність їх застосування. Відповідно до затвердженого бюджетного календаря, подання запитів на бюджетне фінансування об’єктів капіталовкладень є наступним етапом процесу планування капітальних вкладень.

В запитах має міститися вся інформація про проект капіталовкладень, в тому числі потреба в проекті, вартість проекту, джерела фінансування, вплив проекту на створення робочих місць, вплив на навколишнє середовище тощо. Інформація, подана в запиті на об’єкт капітальних вкладень, має бути об’єктивною та аргументованою.

Розгляд запитів, схвалення програми і бюджету капіталовкладень продовжують процес ефективного планування капіталовкладень. Цей етап є аналогічним до процесу розгляду та схвалення інших програм некапітального спрямування. Запити на фінансування подаються на розгляд відповідного комітету органу місцевого самоврядування. Після проходження процедури схвалення бюджетних запитів на засіданні комітету потрібно сформувати проект капітального бюджету (бюджету розвитку) і подати його разом з пояснювальною запискою на розгляд місцевої ради.

Завершальним етапом процесу планування капіталовкладень запитів є схвалення програми і бюджету капіталовкладень та розробка системи контролю і відстеження ходу реалізації інвестиційної програми, яка розробляється для оцінки виконання капітального бюджету та ефективності використання ресурсів.

Процес планування капіталовкладень є досить складним, проте вкрай потрібним для органів місцевого самоврядування. Прозорий та ґрунтовний процес планування капіталовкладень дозволяє органам місцевого самоврядування задовольнити потребу в капіталовкладеннях на середньо - або довгострокову перспективу.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...

Антикризове фінансове управління на підприємстві (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми Адлер)
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день кризові явища в економіці не є чимось незвичайним. Криза не є більше наслідком прояву локальних управлінських помилок або фінансових складнощів. Сучасні економічні реалії ставлять у складне становище всіх учасників світової економіки. В ...