Меню сайта

Зарубіжний досвід застосування програмно-цільового методу в управлінні місцевими бюджетами

Бюджет складається з місій, програм та заходів (до набрання чинності LOLF бюджетні кошти розподілялися по міністерствах і відомствах). Процес бюджетного планування охоплює трирічний період, де чітко визначені цілі і їх показники.

Щороку кожне міністерство подає в парламент проект звіту про результативність, що включає детальний звіт про досягнення цільових значень показників результативності з урахуванням зовнішніх чинників. Потім, визначається досягнення затверджених цілей та кількість витрачених коштів. В результаті такого аналізу коригуються цілі, що визначені для бюджету наступного періоду. Суттєвої кореляції між бюджетом на наступний період і результатами попереднього немає, оскільки не завжди можливо визначити, чому та чи інша мета не була досягнута.

В Італії, на відміну від інших розвинених країн, бюджетне планування здійснюється не на рівні міністерств та відомств, а на загальнодержавному рівні. В процесі бюджетного планування враховуються довгострокові наслідки поточної бюджетної політики. Тобто використовується досить складна система прогнозів. Водночас ключовим критерієм ефективності бюджетного процесу в Італії визначається принцип прозорості - показники виконання видаткової частини державного бюджету в обов’язковому порядку та в повному обсязі публікуються.

В останні роки ряд важливих кроків з реорганізації бюджетного процесу в рамках великої реформи системи державного управління зробив уряд Російської Федерації. Так, для досягнення поставлених економічних і соціальних цілей покращилося податкове планування, досягнута стабільність державної фінансової системи, почалася робота щодо налагодження взаємозв’язку планованих бюджетних видатків з пріоритетними напрямами державної політики.

Стратегічне планування, як ключова умова запровадження ПЦМ, ще знаходиться на початковій стадії розвитку. Так, у серпні 2008 р. розроблена концепція довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації до 2020 р., в процесі затвердження знаходиться проект Бюджетної стратегії на період до 2023 р. Середньострокове бюджетне планування здійснюється методом ковзної трирічки. На відміну від практики США, зв’язок між показниками результативності і фінансуванням на рівні міністерств та відомств відсутній.

У зв'язку із проведеною бюджетною реформою та зміщенням акцентів у бюджетному процесі з " управління бюджетними ресурсами (видатками) ” на " управління результатами ” виникла потреба у здійсненні незалежної експертизи діяльності органів державної влади. Функції по незалежній експертизі, контроль за виконанням бюджету, аналіз відхилень бюджету від встановлених показників, виявлення і запобігання нецільового використання бюджетних коштів, визначення ефективності та доцільності їх витрачання виконують контрольно-рахункові палати, які мають статус органів державного і муніципального контролю. У той же час оцінку результативності та ефективності управління державними і муніципальними фінансами вони не здійснюють. Такі функції, за рішенням законодавчого органу державної влади Російської Федерації або представницького органу муніципального влади, можуть виконувати незалежні аудиторські фірми.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...

Податкова політика України на сучасному етапі
Темою дослідження даної курсової роботи є податкова політика України на сучасному етапі. Ця тема є дуже актуальною зараз, оскільки податкова політика України порівняно з іншими державами має ряд недоліків, критикується багатьма фахівцями, вона на даний момент змінюється, і точаться бурхл ...