Меню сайта

Проблеми запровадження програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів в Україні та шляхи їх вирішення

На сьогодні виокремлюються такі проблеми щодо запровадження програмно-цільового методу:

. Відсутність стратегії розвитку регіону. Стратегія розвитку регіону необхідна для досягнення конкретних цілей управління та ефективного розподілу ресурсів. Пріоритетним завданням для регіонів та України на шляху до збалансованого, ефективного, сталого розвитку залишається досягнення такого стану, коли територіальне планування поступово перейде із площини наукових проектів у площину конкретних і реальних дій на всіх рівнях управління, і стане невід'ємним елементом у формуванні стратегії соціального й економічного розвитку кожного регіону.

. Мала децентралізація. Розроблення стратегії регіонального розвитку неможлива без урахування саме інституціонального його аспекту. Децентралізація як розширення владних повноважень на місцевому рівні призводить до вищої ефективності публічного управління на нижчому рівні, а також більше враховує інтереси громадян. Загалом, рівень децентралізації державного сектору повинен відповідати співвідношенню двох показників, якими є:

) свобода органів місцевої влади в ухваленні рішень;

) адекватність політичної відповідальності місцевих органів влади за ухвалені нею рішення. Надзвичайно важливо аби подальша бюджетна децентралізація відбувалася після змін адміністративно-територіального устрою країни, системи державного управління (стосовно місцевого самоврядування), соціального захисту, податкової системи. Від того, якими будуть реформи значною мірою залежатимуть обсяги видатків місцевих бюджетів та доходи, якими вони будуть покриватись. У частині видаткових повноважень місцеве самоврядування повинне мати право ухвалювати рішення щодо врегулювання питань, які безпосередньо стосуються життя мешканців за принципом субсидіарності.

У будь-якому разі для ефективного запровадження бюджетної реформи потрібно посилити відповідальність за бюджет і розподіл надходжень адекватно до завдань. Так, для бюджетів нижнього рівня важливо, щоб їхні

проблеми могли вирішуватись максимально незалежно від бюджетних рішень вищих рівнів.

. Відсутність державних соціальних стандартів. Одним з кроків до покращення фінансового стану місцевого самоврядування могло б бути затвердження державних соціальних стандартів, які б гарантували якісні послуги (професійні стандарти) та водночас слугували основою розрахунків фінансових потреб місцевих бюджетів, які значно залежать від уряду у фінансовому плані. Це дасть змогу чітко визначити відповідальність держави за ухвалення рішень щодо делегованих повноважень та їхнє фінансове забезпечення. Водночас рівень фінансової допомоги з боку держави повинен відповідати можливості місцевого самоврядування забезпечувати дотримання вказаних соціальних стандартів. Субнаціональні рівні отримують значні повноваження щодо надання соціальних послуг населенню, але їхні бюджети не отримують достатньо коштів для фінансування.

. Відсутність чітких критеріїв розрахунку загальних видатків на делеговані функції. Обсяг фінансових коштів для підтримки державних соціальних послуг (делегованими повноважень) в Україні визначає центральний уряд, однак має виконуватись на місцевому рівні, який, своєю чергою, не отримує достатньо коштів, щоб збалансувати цей визначений обсяг видатків.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...