Меню сайта

Економічна характеристика підприємства

За даними статистичної звітності, порівняємо структуру товарної продукції підприємства ТОВ «Адоніс» в порівнянні з агрокомплексом «Узин»

Структура товарної продукції рослинництва і Агрокомплекс «Узин» Табл. 2.1.2

Вид товарної продукції

Структура товарної продукції рослинництва

Ранжирований ряд галузей

тис.грн.

%

Пшениця озима

193

21,2

2

Ячмінь ярий

169

5,2

3

Соняшник

98

5

4

Інша продукція рослинництва

5

0,5

7

Послуги в сільському господарстві

54

5,9

5

Овес

7

0,1

8

Соя

384

31,3

1

Пшениця

51,5

5,6

6

Усього по підприємству

910

100

Аналізуючи данні таблиці можна сказати, що підприємство спеціалізується на рослинництві, зокрема зерново-соєвий напрямок. Так як у відсотковому еквіваленті зернові складають 32,02 %, соняшник 5 %.

Визначимо коефіцієнт зосередженості галузі за формулою:

де - коефіцієнт зосередження галузей

- питома вага галузі в структурі товарної продукції

- номер і галузі в ранжируваному ряді

К=0,36. Тобто ми можемо сказати про зосередженість галузі вище середнього, тому «Адоніс» можна назвати підприємством з середніми галузями.

За даними статистичної звітності, порівняємо показники матеріально-речової складової інтенсивності виробництва ТОВ «Адоніс» в порівнянні з агрокомплексом «Узин»

Показники матеріально-речової складової інтенсивності виробництва у 2009р

Показники

ТОВ «Адоніс»

Агрокомплекс «Узин»

Авансований капітал на 1 га с/г угідь, тис. грн.

3,2

3,3

Вартість основних засобів на 1 га с/г угідь, тис. грн.

3,02

0,86

Оборотний капітал на 1 га с/г угідь, тис. грн.

2,2

3

Витрати виробництва на 1 га с/г угіль, тис. грн.

2,51

3,28

Матеріальні витрати на 1 га с/г угідь, тис. грн.

0,5

1,25

Витрати на оплату праці на 1 га с/г угідь, тис. грн.

0,23

0,08

Трудозабезпеченість підприємства на 100 га с/г угідь, чол/га.

3

0,71

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...