Меню сайта

Економічна характеристика підприємства

За даними статистичної звітності, порівняємо структуру товарної продукції підприємства ТОВ «Адоніс» в порівнянні з агрокомплексом «Узин»

Структура товарної продукції рослинництва і Агрокомплекс «Узин» Табл. 2.1.2

Вид товарної продукції

Структура товарної продукції рослинництва

Ранжирований ряд галузей

тис.грн.

%

Пшениця озима

193

21,2

2

Ячмінь ярий

169

5,2

3

Соняшник

98

5

4

Інша продукція рослинництва

5

0,5

7

Послуги в сільському господарстві

54

5,9

5

Овес

7

0,1

8

Соя

384

31,3

1

Пшениця

51,5

5,6

6

Усього по підприємству

910

100

Аналізуючи данні таблиці можна сказати, що підприємство спеціалізується на рослинництві, зокрема зерново-соєвий напрямок. Так як у відсотковому еквіваленті зернові складають 32,02 %, соняшник 5 %.

Визначимо коефіцієнт зосередженості галузі за формулою:

де - коефіцієнт зосередження галузей

- питома вага галузі в структурі товарної продукції

- номер і галузі в ранжируваному ряді

К=0,36. Тобто ми можемо сказати про зосередженість галузі вище середнього, тому «Адоніс» можна назвати підприємством з середніми галузями.

За даними статистичної звітності, порівняємо показники матеріально-речової складової інтенсивності виробництва ТОВ «Адоніс» в порівнянні з агрокомплексом «Узин»

Показники матеріально-речової складової інтенсивності виробництва у 2009р

Показники

ТОВ «Адоніс»

Агрокомплекс «Узин»

Авансований капітал на 1 га с/г угідь, тис. грн.

3,2

3,3

Вартість основних засобів на 1 га с/г угідь, тис. грн.

3,02

0,86

Оборотний капітал на 1 га с/г угідь, тис. грн.

2,2

3

Витрати виробництва на 1 га с/г угіль, тис. грн.

2,51

3,28

Матеріальні витрати на 1 га с/г угідь, тис. грн.

0,5

1,25

Витрати на оплату праці на 1 га с/г угідь, тис. грн.

0,23

0,08

Трудозабезпеченість підприємства на 100 га с/г угідь, чол/га.

3

0,71

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...

Дефіцит бюджету та його вплив на економічний розвиток
Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту гро ...